Prof. Chantal DELSOL: Kryzys migracyjny, czyli wnioski z upadku Cesarstwa Rzymskiego
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

Kryzys migracyjny, czyli wnioski z upadku Cesarstwa Rzymskiego

Bardzo wielu Europejczyków wpada dziś w przerażenie, rodzaj nieposkromionej obawy przed utratą samych siebie, zbiorowej histerii, lęku przed upadkiem własnej kultury. Z tego zresztą bierze się wzrost poparcia dla partii zwanych populistycznymi. – pisze prof. Chantal DELSOL

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Dlaczego bronić tożsamości narodowej?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dlaczego bronić tożsamości narodowej?

Wyłączenie sporów o historię najnowszą oznacza pozbawienie ucznia narzędzi ocen w bieżących decyzjach politycznych. Jeśli ci, co walczą z nauczaniem historii najnowszej, uważają, że mają rację w bieżących decyzjach, to czemu się tej historii boją? Jeśli uznają, że wolność jest tak ważną wartością, to dlaczego nie dopuszczają do swobodnego kształtowania opinii młodzieży? Czyżby mieli swoją, jedynie słuszną wizję świata?

Karol NAWROCKI: Kto nie z nimi, ten faszysta
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Kto nie z nimi, ten faszysta

Władze Federacji Rosyjskiej konsekwentnie zakłamują przeszłość, by znaleźć w niej usprawiedliwienie dla swej obecnej agresywnej polityki. W tej mistyfikacji kluczowa jest Polsk.

Laura MANDEVILLE, prof. Konstantyn SIGOW, Nicolas TENZER, Oleksiej PANYCH, Łukasz KAMIŃSKI i Eryk MISTEWICZ: Jak ukarać Putina?
Eryk MISTEWICZLaure MANDEVILLEŁukasz KAMIŃSKINicolas TENZEROłeksij PANYCHProf. Konstantyn SIGOW

Eryk MISTEWICZ
Laure MANDEVILLE
Łukasz KAMIŃSKI
Nicolas TENZER
Ołeksij PANYCH
Prof. Konstantyn SIGOW

Jak ukarać Putina?

Tocqueville w Warszawie to debata zorganizowana przez „Wszystko co Najważniejsze” z udziałem wybitnych historyków, filozofów, strategów z Francji, Ukrainy i Polski

Patryk PALKA: Kazimierz IV Jagiellończyk. Siła i stabilizacja w czasie wielkich przetasowań
Patryk PALKA

Patryk PALKA

Kazimierz IV Jagiellończyk. Siła i stabilizacja w czasie wielkich przetasowań

Kazimierz Jagiellończyk władał Polską przez niemal pół wieku (1447–1492). Jego panowanie przypadło na czas wielkich przeobrażeń, podczas których rodziły się nowa Europa i nowy świat. Historycy nazywają umownie drugą połowę XV stulecia przełomem epok, okresem przejścia między średniowieczem a nowożytnością. Istnieje szereg analogii między tamtym momentem dziejów a współczesnością

Mateusz SZPYTMA: Od partii ważniejsza jest Polska
Mateusz SZPYTMA

Mateusz SZPYTMA

Od partii ważniejsza jest Polska

Wincenty Witos był mężem stanu, zdolnym w najtrudniejszym momencie wziąć odpowiedzialność za los państwa, ale też ustąpić ze stanowiska, jeśli tego wymagał interes Rzeczypospolitej.

Bohdan URBANKOWSKI: Romantyzm – państwo ponad granicami
Bohdan URBANKOWSKI

Bohdan URBANKOWSKI

Romantyzm – państwo ponad granicami

To, co nazywamy Romantyzmem, było po części kulturą wymuszoną, lecz walczącą o powrót do suwerenności, walczono, czym się dało, stosując zaskoczenie i maskowanie ataków.

Andrzej KRASKA-LEWALSKI: Kazimierz Leski Bradl – żołnierz, powstaniec, naukowiec i społecznik
Andrzej KRASKA-LEWALSKI

Andrzej KRASKA-LEWALSKI

Kazimierz Leski Bradl – żołnierz, powstaniec, naukowiec i społecznik

Kazimierz Leski był człowiekiem o silnej osobowości, trudnym partnerem we współpracy zarówno dla swoich podwładnych i zwierzchników, jak i w życiu prywatnym (…). Nie przeszkadzało mu to w świadomym podtrzymywaniu kontaktów z byłymi żołnierzami AK. Czynnie angażował się w prace kół i stowarzyszeń, a ukoronowaniem tej działalności społecznej, było powierzenie mu funkcji prezesa Związku Powstańców Warszawskich.

Wincenty WITOS: Budować czy burzyć?
Wincenty WITOS

Wincenty WITOS

Budować czy burzyć?

Rewolucja u nas może się podobać tylko tym, co dążą wyraźnie, świadomie czy nieświadomie, do bezwzględnej zguby państwa i zniszczenia tego, co jeszcze istnieje, do zrobienia z Polski otchłani ostatniej nędzy i zdziczenia.

Wydanie 511 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 511 Wszystko co Najważniejsze

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” rozpoczynamy inaczej, niż zazwyczaj. Prof. Jacek HOŁÓWKA opisuje bieżącą politykę ostatnich (i nie tylko) tygodni oraz miesięcy. To refleksja gorzka, wskazująca przede wszystkim na brak instytucji oraz dalekosiężne konsekwencje personalnych sporów, które toczą polską politykę. Ale tekst ten jest tak naprawdę krytyką krytyką pewnego sposobu myślenia, bez którego zmiany nie zmieni się także polityka w naszym kraju.

Prof. Stéphane COURTOIS: Lenin. Wynalazca totalitaryzmu
Prof. Stéphane COURTOIS

Prof. Stéphane COURTOIS

Lenin. Wynalazca totalitaryzmu

Chociaż światowy system komunistyczny załamał się w latach 1989-1991, wciąż znajdujemy przykłady leninowskiej potęgi w różnych krajach, w których nadal działają partie komunistyczne, a ślady jego myśli nadal pojawiają się w debacie publicznej nawet dzisiaj: w czasach, w których pojawił się nowy totalitaryzm, zapoczątkowany w 1979 roku islamistyczną rewolucją ajatollaha Chomeiniego.

Prof. George WEIGEL: Religijna solidarność
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Religijna solidarność

Nietrafne uwagi papieża Franciszka przyczyniły się do ogromnego cierpienia jednych z najodważniejszych i najwierniejszych katolików na świecie.

Marek WALICKI: Z Polski Ludowej do Wolnej Europy
Marek WALICKI

Marek WALICKI

Z Polski Ludowej do Wolnej Europy

Matka nigdy nie chwaliła się swoim bohaterskim czynem. I nigdy nie przyszłoby jej do głowy, by upomnieć się gdzieś o wyróżnienie, nie mówiąc o Yad Vashem. Ale gdyby w imieniu wszystkich takich jak ona – cichych, skromnych i „sprawiedliwych” – ktoś posadził w Jerozolimie drzewa, zapewne rósłby już tam gęsty las.

Alexandre KAPLAN: Tej historii nigdy się nie uda rozliczyć
Alexandre KAPLAN

Alexandre KAPLAN

Tej historii nigdy się nie uda rozliczyć

Dopiero ostatnio, podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, po raz pierwszy usłyszałem, jak prezydent Republiki Federalnej Niemiec prosi o przebaczenie za niewystarczające ukaranie nazistowskich zbrodniarzy.