Paweł UKIELSKI: Zderzenie cywilizacji. Samuel Huntington a rosyjska napaść na Ukrainę
Paweł UKIELSKI

Paweł UKIELSKI

Paweł UKIELSKI: Zderzenie cywilizacji.
Samuel Huntington a rosyjska napaść na Ukrainę

Mamy do czynienia z klasyczną wojną cywilizacji – konfliktem euroatlantyzmu z eurazjatyzmem. Wojną, którą wywołała Rosja, by nie dopuścić do rozszerzenia się cywilizacji euroatlantyckiej na Ukrainę, i w której z kretesem przegrywa – nie tylko nie jest w stanie osiągnąć swoich celów, ale bezpowrotnie uczyniła Ukrainę częścią zachodniej cywilizacji.

James Bradford DELONG: Wielka opowieść o długim dwudziestym wieku
Prof. James Bradford DELONG

Prof. James Bradford DELONG

James Bradford DELONG: Wielka opowieść o długim dwudziestym wieku

Postęp przyniósł wiele dobrego, ale miał również negatywne konsekwencje. Ludzie zyskali dostęp do technologii – zarówno tych twardych, służących do manipulowania naturą, jak i tych miękkich, służących do organizowania grup i społeczeństw – i używają ich do narzucania różnych form wyzysku, dominacji i tyranii. Długi wiek XX był świadkiem najgorszych i najbardziej krwawych tyranii w historii ludzkości.

Prof. Marek KORNAT: Wielki Głód na Ukrainie. Refleksje 90. lat później
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT: Wielki Głód na Ukrainie.
Refleksje 90. lat później

Im więcej w społeczeństwie ukraińskim będzie się mówić o Wielkim Głodzie, a mniej o tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, tym lepiej. Oby tocząca się obecnie wojna rosyjsko-ukraińska umocniła jeszcze ten proces kształtowania się antysowieckiej (i defensywnie antyrosyjskiej) orientacji narodu ukraińskiego.

Prof. Mariusz WOŁOS: Powrót polskich prezydentów
Prof. Mariusz WOŁOS

Prof. Mariusz WOŁOS

Prof. Mariusz WOŁOS: Powrót polskich prezydentów

12 listopada 2022 r. do Polski zostaną uroczyście sprowadzone szczątki trzech polskich prezydentów na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski, wcześniej pochowani na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii.

Filip GAŃCZAK: Szczecin oczami władz NRD
Filip GAŃCZAK

Filip GAŃCZAK

Filip GAŃCZAK: Szczecin oczami władz NRD

Młot i cyrkiel to elementy godła państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W herbie Szczecina widnieje z kolei głowa gryfa. Miasto portowe leży niespełna 150 kilometrów od Berlina. Po II wojnie światowej przypadło jednak Polsce. Szczeciński gryf nie splótł się z młotem i cyrklem.

Aleksandr GURJANOW: Pięć źródeł wiedzy o Katyniu
Aleksandr GURJANOW

Aleksandr GURJANOW

Aleksandr GURJANOW: Pięć źródeł wiedzy o Katyniu

Badanie historii epoki sowieckiej, w tym represji i terroru politycznego, oraz upowszechnianie rzetelnej wiedzy historycznej to nasze dążenie do przeciwstawienia się próżni w tej dziedzinie w świadomości społecznej.

Karol NAWROCKI: Obroniona niepodległość
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Obroniona niepodległość

„[…] Nie ma już żadnych okupantów. Jesteśmy sami panami i gospodarzami” – cieszył się w listopadzie 1918 roku warszawski polityk i publicysta Ignacy Baliński. Świeżo odzyskaną wolność Polska musiała jeszcze obronić przed Rosją – tak jak dziś robi to Ukraina.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Puste ramy – niezabliźnione rany polskich muzeów
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI: Puste ramy – niezabliźnione rany polskich muzeów

Od połowy września w największych polskich muzeach można zobaczyć puste ramy. To kampania informacyjna, która ma na celu przypomnienie o dziełach sztuki z polskich kolekcji publicznych, prywatnych i kościelnych, które zostały utracone (skradzione, zniszczone) w wyniku II wojny światowej.

Jane ROGOYSKA: Aktualność katyńskiego kłamstwa
Jane ROGOYSKA

Jane ROGOYSKA

Jane ROGOYSKA: Aktualność katyńskiego kłamstwa

Zachodowi często zdarza się nie doceniać wyrafinowania sowiecko-rosyjskiego systemu dezinformacji. Ukraińcy takich złudzeń nie mają. Wiedzą, że Putin toczy wojnę nie tylko z narodem ukraińskim, ale także z jego kulturą i historią. Katyń przypomina nam nie tylko o ciągłości metod stosowanych przez NKWD, KGB i FSB, ale również o tym, w jak dużym stopniu świadczenie o prawdzie, zbieranie dowodów i dokumentowanie faktów zależy od poszczególnych ludzi i instytucji.

Jan ŚLIWA: Książka dla papieża. Historia w kapsułce
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA: Książka dla papieża. Historia w kapsułce

Podczas audiencji w Watykanie prezydent Francji Emmanuel Macron podarował papieżowi Franciszkowi książkę Immanuela Kanta Projet de Paix Perpétuelle. Losy książki wyjaśniono, właściwie historii nie ma. Niemniej nasuwają się różne interesujące refleksje.

Marcin K. SCHIRMER: Polscy ziemianie w wojnie z bolszewikami
Marcin K. SCHIRMER

Marcin K. SCHIRMER

Marcin K. SCHIRMER: Polscy ziemianie w wojnie z bolszewikami

Udział ziemian w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 wciąż jest słabo znany i niedoceniany. Przedstawiciele tego środowiska masowo wstępowali w szeregi Armii Ochotniczej, dowodzonej przez gen. J. Hallera, nota bene także ziemianina. Ich rola nie ograniczała się jedynie do walki zbrojnej. Dwory stawały się zapleczem dla uchodźców i rannych. Ziemianki organizowały kwesty na rzecz poszkodowanych i sierot oraz pracowały w szpitalach. Wojna z bolszewikami była ostatnim momentem w dziejach polskiego ziemiaństwa, kiedy stanęli jako zwarta grupa społeczna, wzorem swych rycerskich przodków.