Mateusz MORAWIECKI: Un año polaco largo 1939
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Un año polaco largo 1939

El ataque de la Alemania nazi a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la subsiguiente agresión soviética, el 17 de septiembre, significaron para Polonia el segundo apocalipsis. Polonia no pudo sola ganar a los dos ejércitos más poderosos del mundo.

Mateusz MORAWIECKI: Wyrwanie z imitacji przeszłości
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Wyrwanie z imitacji przeszłości

W prowadzonej przez nas polityce ważne jest, aby wzrost gospodarczy był inkluzywny, włączający i obejmujący jak najszersze grupy społeczne. Dziś jest to naszym celem, wręcz aksjomatem rozwoju gospodarczego.

Mateusz MORAWIECKI: Polski plan dla Europy
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Polski plan dla Europy

Ludzie mają w sobie gen wolności i chcą sami decydować o swoim życiu, o tym, jak będzie wyglądało życie ich rodzin, ich społeczeństw. Kiedy widzą, że ten wpływ tracą, że nie mają realnego wpływu na losy Europy i świata, naturalnym odruchem jest sprzeciw wobec tej sytuacji. Myślę, że wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej przekonani, że europejska integracja to jedna z najlepszych idei w historii nie tylko Europy, ale i świata. Ale jeśli tego przekonania nie będą podzielać nasi obywatele, żadnej dalszej integracji po prostu nie będzie. Dlatego dalszy rozwój Unii musi uwzględniać ich głos.

Cyrille LACHÈVRE: Rewolucję dokonującą się w Polsce należy brać na bardzo poważnie
Cyrille LACHÈVRE

Cyrille LACHÈVRE

Cyrille LACHÈVRE: Rewolucję dokonującą się w Polsce należy brać na bardzo poważnie

Pościg Mateusza Morawieckiego za oszustami – przynoszący, kwotowo, dwukrotność środków europejskich przekazywanych Polsce – umożliwi in fine sfinansowanie ogromnych wydatków socjalnych rządu Beaty Szydło. Pora zapomnieć o stereotypie polskiego hydraulika. Tę rewolucję, rewolucję dokonującą się w Polsce, należy brać na bardzo poważnie.

Mateusz MORAWIECKI: Breaking with the imitation of the past
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Breaking with the imitation of the past

As I look forward into 2017, I see great development opportunities for Poland. A chance for an investment boom whose range and significance will propel the Polish economy into future, breaking with the imitation of the past.

Mateusz MORAWIECKI: Rupture avec l'imitation du passé
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Rupture avec l'imitation du passé

Comme je regarde vers 2017, je vois de grandes opportunités de développement pour la Pologne. Une chance pour un boom de l’investissement dont la portée et l’importance propulseront l’économie polonaise vers l’avenir, rompant avec l’imitation du passé.