Nr 32 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 32 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” rozpoczyna głośny we Francji tekst prof. Oliviera BABEAU „Szczepmy się, aby uzyskać wolność”.

„O co nas dzisiaj się prosi? Po olbrzymim wysiłku, jakim było siedzenie w domu na kanapie i oglądanie filmów, wymaga się od nas najwyższej ofiary: przyjęcia dwóch darmowych dawek szczepionki (…). Jesteśmy rozpuszczonymi i rozkapryszonymi dzieciakami nowoczesności, rozleniwionymi komfortem, który w naszym mniemaniu nam się należy. Chcemy konsumować nasze życie. Jesteśmy tchórzami bojącymi się samej idei ryzyka” – pisze prof. BABEAU.

Czy jednak jesteśmy w stanie przekonać antyszczepionkowców? Niekoniecznie. „Wielu antyszczepionkowców nie przekonamy ani racjonalnymi argumentami, ani odpowiedzią na każde ich pytanie. Pozostaną w swoim świecie”. O tym, dlaczego tak się dzieje, pisze prof. Joseph E.USCINSKI, najwybitniejszy badacz teorii spiskowych i opinii publicznej, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Miami, współautor „American Conspiracy Theories” i redaktor „Conspiracy Theories and the People Who Believe Them”. „Ludzie wierzą zazwyczaj w te teorie spiskowe, które pasują do ich światopoglądu” – wyjaśnia prof. USCINSKI.

Także i w tej kwestii „Przesadzamy z demokracją – i przez to ją psujemy”. Taki jest przynajmniej tytuł analizy prof. Roberta B. TALISSE, filozofa i politologa Uniwersytetu Vanderbit w Nashville. „Jeśli zależy nam na tym, aby stan polityki w demokracji się poprawił, musimy od czasu do czasu zająć się czymś innym niż polityką. Polityka musi wrócić na swoje miejsce” – pisze prof. TALISSE.

Ciekawe wyjaśnienie różnic w podejściu do praw i wolności w czasie pandemii, jakie obserwujemy w tym samym czasie we Francji i w Wielkiej Brytanii, przynosi esej prof. Krzysztofa ŁAZARSKIEGO zatytułowany „Dwa kraje, dwa umysły”. „W sposobie walki z pandemią widać zasadnicze różnice między Francją i Wielką Brytanią. Skąd się one biorą? To wynik procesów historycznych trwających od średniowiecza” – wyjaśnia prof. ŁAZARSKI. Krytyka zarówno Francji, jak i Wielkiej Brytanii z odwołaniami, rzecz jasna, do Lorda Actona, którego prof. ŁAZARSKI jest wybitnym znawcą.

Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały nam jak bardzo świat przyspieszył. A w pośpiechu popełniane są błędy. O nich pisze Edward LUCAS, brytyjski dziennikarz, europejski korespondent tygodnika „The Economist”, autor m.in. „The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West”. „Godna pożałowania decyzja administracji Bidena o zaprzestaniu blokowania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 ośmiela Kreml, osłabia Ukrainę i Polskę, powoduje dezorientację u innych sojuszników, nagradza niemiecką chciwość i niemiecki cynizm. A niechlujna dyplomacja w komunikowaniu tej decyzji wywołuje jeszcze większe szkody. Mimo wszystko wśród tych lamentów historia daje ważną, a nawet pocieszającą lekcję” – to zaledwie początek tego tekstu.

Inny błąd popełnia europejska biurokracja starając się przyłożyć linijkę i odwzorować Europę Zachodnią w rejonie Europy Środkowej (ale też i Europa Środkowa nie rozumiejąc do końca zasad konstytuujących dziś Unię).

„Unia powinna być bardzo ostrożna z próbami ingerencji w sprawy dotyczące społeczeństwa, przede wszystkim związane z wielokulturowością, gender, LGBT” – pisze prof Jacques RUPNIK, francuski politolog specjalizujący się w kwestiach Europy Środkowo-Wschodniej, w tekście zatytułowanym „Nie ma uniwersalnego modelu społeczeństwa”.

Jeszcze inny błąd wydarzył się w Afganistanie. Andrew A.MICHTA, amerykański politolog związany m.in. z RAND Corporation wyjaśnia „Dlaczego Ameryka była skazana na porażkę”. „Ameryka dążyła do narzucenia światu wyłącznie własnego punktu widzenia. I poniosła klęskę. Jej sojusznicy i partnerzy wezmą to pod uwagę przy podejmowaniu swoich decyzji i dokonywaniu wyborów” – ostrzega Andrew A.MICHTA.

W tym kontekście warty uważnej lektury jest tekst prof. Oliviera ROYA, znawcy islamu z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, autora wielu książek, m.in. „Le Djihad et la mort” i „Tribes and Global Jihadism”. Tytuł jego analizy to „Trzy pokolenia dżihadystów”.

Dopełnieniem tych tekstów jest artykuł prof. Josepha S. NYE Jr., politologa Uniwersytetu Harwardzkiego, twórcy pojęcia „soft power”, autora książki „Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump”, zatytułowany: „Czy w polityce jest miejsce na moralność?”. „Dominujące mocarstwa promują swoje wartości polityczne. Z trzech wielkich narracji ideologicznych XX wieku – faszyzmu, komunizmu i liberalizmu – tylko ta ostatnia przetrwała do dzisiaj” – pisze prof. Joseph S.NYE Jr.

O tym, jak polityka wspiera dziś demografię, pisze Katalin NOVAK, węgierska minister ds. rodziny i wiceprzewodnicząca Fideszu. „Jeśli w roku 2021 przyrost gospodarczy wyniesie co najmniej 5,5 proc., na początku 2022 roku oddamy zatrudnionym rodzinom węgierskim znaczącą część podatku dochodowego zapłaconego w roku 2021” – pisze Katalin NOVAK.

„Polska. Jej drugie imię to Historia” – to tytuł tekstu Karola NAWROCKIEGO, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tekst, który trafi do odbiorców w świecie w ramach naszego projektu „Opowiadamy Polskę światu”. „Chcemy, abyście poznali niezwykłą historię Polski, bo Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność” – pisze prezes IPN.

„Antypolonizm musi mieć swoje granice” – to tytuł ważnego tekstu prof. Wojciecha ROSZKOWSKIEGO, wybitnego polskiego historyka, kawalera Orderu Orła Białego. Profesor pisze o antypolonizmie i roszczeniach wobec Polski. „Jeśli ktoś dziś widzi tylko tych, którzy zachowali się haniebnie, a nie widzi bohaterów upamiętnianych w Muzeum Yad Vashem, to kieruje się złą wolą” – pisze prof. Wojciech ROSZKOWSKI.

„Relacje Polski z sąsiadami nadal stanowią wyzwanie – na wschodzie agresywna i zapatrzona w przeszłość Rosja, na zachodzie ta część państw UE, które zachowują się tak, jakby zupełnie chciały zapomnieć o przeszłości” – to z kolei teza tekstu Rogera MOORHOUSE, wpływowego brytyjskiego historyka. Tytuł tekstu: „Nigdy uczciwie nie rozliczono tej wojny”.

Po raz kolejny teksty z naszego cyklu „Opowiadamy Polskę światu” będą publikowane w zaprzyjaźnionymi z nami, współpracującymi mediami całego świata.

A ponieważ początek września to także początek roku szkolnego, sporo miejsca poświęcamy kwestiom edukacji. Zaczynamy od długiego eseju prof. Kierana EGANA, filozofa edukacji, wykładowcy antropologii, psychologii poznawczej i historii kultury; pracuje na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver; jest autorem „The Educated Mind”.

„Problemy współczesnego szkolnictwa wynikają z tego, że każda z trzech głównych idei – wczesnej socjalizacji, kształtowania umysłu poprzez zdyscyplinowaną podstawę programową oraz zapewnienia rozwoju potencjału uczniów – jest ideą częściowo wadliwą, a także niekompatybilną z pozostałymi dwiema koncepcjami” – to jedna z tez tekstu prof. Kierana EGANA.

„Historia reform polskiego systemu edukacji to dwadzieścia lat utrwalania kolejnych patologii, uznawanych stopniowo za nową normalność” – to z kolei teza tekstu Andrzeja KRAJEWSKIEGO pt. „Fabryka papierowych dyplomów”. „Mamy przeciążone podwójnym rocznikiem licea i maturę skonstruowaną tak, by nie zdał jej jedynie półanalfabeta. Mamy studia, podczas których młodzi ludzie zajmują się zarabianiem pieniędzy, żeby się utrzymać oraz kupić pracę dyplomową. Mamy wyższe uczelnie, które boją się wymagać czegokolwiek od studentów, żeby ich nie stracić. W sumie nikomu ten stan rzeczy nie przeszkadza” – pisze Andrzej KRAJEWSKI.

„Szkoły muszą kształcić najwyższej jakości ludzi, a nie drugiej jakości roboty” – to teza artykułu prof. Andreasa SCHLEICHERA, koordynatora Programu OECD Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów oraz programu OECD Indicators of Education Systems.

„Uniwersytet nie może być tylko skarbnicą wiedzy; powinien być także jej generatorem, i to takim, który włącza generowaną wiedzę do społecznego obiegu i domeny publicznej” – zauważa prof. Jerzy HAUSNER, polityk i ekonomista, minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, w latach 2003–2005 wicepremier.

„Potrzebujemy spirali uczenia się i generowania wiedzy, którą można zilustrować następująco: wiedza – nauczanie – przekazywanie
wiedzy – ćwiczenie – umiejętności – uczestnictwo – doświadczenie – kompetencje – obserwacja – uczenie się – dystrybucja wiedzy – uczestnictwo – refleksja – uwspólnianie wiedzy – wyobraźnia” – pisze prof. Jerzy HAUSNER.

„Dostęp do kluczowych informacji nadal będą mieli uprzywilejowani. I wciąż będą je przekuwać na okazje do zbicia fortuny lub przynajmniej konsolidacji swoich przywilejów” – to jedna z tez fascynującego eseju o dziennikarstwie przyszłości autorstwa Jacquesa ATTALITEGO, eseisty, ekonomisty, doradca politycznego, który ostatnio opublikował „Histoires des médias: Des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et bien après”. Tytuł tekstu, który przedkładamy uwadze naszych Czytelników: „Wielka profesja, kluczowa dla demokracji”.

Polski Nowy Ład to dziś najważniejsza idea konstytuująca przyszłość wspólnoty. O Polskim Nowym Ładzie pisali już na naszych łamach m.in. Mateusz MORAWIECKI, prof. Adam GLAPIŃSKI, prof. Marcin PIĄTKOWSKI, prof. Aleksander SURDEJ, prof. Mariana MAZZUCATO, prof. Alessandra SMERILLI. O mitach, które narosły wokół tej idei, pisze w tym wydaniu Piotr ARAK.

„Pojęcie racji stanu – tak w filozofii politycznej, jak i w politycznej praktyce – nie jest zwykłym synonimem troski o dobro wspólne” – pisze ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008–2012.

„Człowiek niemoralny może tworzyć wybitne dzieła sztuki, może także świetnie przysłużyć się ojczyźnie dzięki swoim talentom gospodarczym, organizacyjnym czy wojskowym. Patriotą jednak być nie może, gdyż patriotyzm, będąc cnotą, wymaga pewnego minimum moralnego” – pisze ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ.

W dziale „Piękno Sztuki” prof. Jerzy MIZIOŁEK, historyk sztuki, wybitny znawca włoskiego renesansu. Były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, przypomina „Wielką damę nauki polskiej” – Karolinę Lanckorońską. Julia MISTEWICZ przypomina o związkach Cypriana Kamila Norwida z Fryderykiem Chopinem, w dwustulecie urodzin tego pierwszego, zaś Gavin DIXON, brytyjski pisarz i eseista, redaktor muzyczny pisma „Fanfare”, wiodącego magazynu o muzyce klasycznej w Stanach Zjednoczonych, pisze o brytyjskich związkach z Chopinem i percepcją jego kompozycji w Wielkiej Brytanii.

„Islam nie da się opisać jako „religia wojny” czy „religia pokoju”. To zbyt złożony system” – to tytuł rozmowy Agatona KOZIŃSKIEGO z Jasonem BURKIEM, publicystą „Guardiana”, autorem książek „Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam”, „Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror”, „The 9/11 Wars”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 sierpnia 2021