64,2 proc. Polaków przeciwko przyjęciu euro przez Polskę

64,2 proc. Polaków przeciwko przyjęciu euro przez Polskę

64,2 procent Polaków jest przeciwna przyjęciu euro przez Polskę, a tylko 24,5 proc. ankietowanych chce zastąpienia złotego wspólną europejską walutą – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

.Według opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Radia ZET ze stwierdzeniem “Polska powinna przyjąć walutę euro zamiast polskiego złotego” zdecydowanie zgadza się 14,7 proc. badanych, a 9,8 proc. udzieliło odpowiedzi “raczej się zgadzam”. Jednak największą grupę stanowią ankietowani, którzy “zdecydowanie” nie zgadzają się na to – 49 proc. “Raczej” nie zgadza się na euro w Polsce 15,2 proc. przepytanych przez IBRiS dla Radia ZET. Odpowiedzi “Nie wiem/ Trudno powiedzieć” udzieliło 11,3 proc. badanych.

Jak czytamy na stronie internetowej Radia ZET, najwięcej ankietowanych, którzy nie chcą zastąpienia złotego walutą euro żyje na wsi (70 proc.) i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (75 proc). W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców zdania są podzielone: 48 proc. ankietowanych nie chce euro; 42 proc. jest za przyjęciem europejskiej waluty.

Z sondażu wynika, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy stanowią największą grupę przeciwników euro w Polsce – aż 97 proc. Wśród wyborców opozycji 44 proc. badanych chciałoby zastąpienia złotego europejską walutą, a 43 proc. jest przeciwnikami takiego rozwiązania.

Francuski przykład

.Jak na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” twierdzi prof. Stefan KAWALEC “do czasu wprowadzenia wspólnej waluty Francja była wiodącą siłą polityczną w Europie”. – Francuzom doskwierało jednak to, że w sprawach walutowych pierwsze skrzypce w Europie grały Niemcy. Francuskie elity, z prezydentem François Mitterrandem na czele, uważały, że wspólna waluta spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej Francji w stosunku do Niemiec. Stało się jednak odwrotnie – czytamy w tekście.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 05-07.01.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Został zrealizowany metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

PAP / MK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 stycznia 2023