Crowdfunding na rzecz badań wczesnej ewolucji zwierząt

Niezwykle dobrze zachowaną faunę morską z okresu środkowego ordowiku sprzed 462 milionów lat znaleźli naukowcy w Castle Bank Quarry w Walii; dokładny opis opublikowali w „Nature Ecology & Evolution”. Ich badania były możliwe dzięki finansowaniu społecznościowemu (crowdfunding).

Niezwykle dobrze zachowaną faunę morską z okresu środkowego ordowiku sprzed 462 milionów lat znaleźli naukowcy w Castle Bank Quarry w Walii; dokładny opis opublikowali w „Nature Ecology & Evolution”. Ich badania były możliwe dzięki finansowaniu społecznościowemu (crowdfunding).

Crowdfunding na rzecz badań naukowych

.Faunę morską znalezioną w Walii (Wielka Brytania), określa się mianem Burgess Shale – nazwa pochodzi od miejsca w Kanadzie, gdzie znaleziono takie skamieniałości organizmów o miękkich ciałach po raz pierwszy.

„Castle Bank rzuca nowe światło na wczesną ewolucję zwierząt, bo odkrywa kolejny rozdział w rozwoju ekosystemów” – napisali autorzy artykułu.

Fauna Castle Bank to różnorodne i przeważnie drobne organizmy morskie (od 1 do 5 mm długości), z których wiele ma zachowane tkanki miękkie, takie jak układ trawienny i tkanki nerwowe; mają np. oczy, nerwy wzrokowe i mózgi. Wśród znalezionych organizmów są robaki, rozgwiazdy, gąbki, skorupiaki i wymarłe stawonogi. Do tej pory zidentyfikowano ponad 170 gatunków, ale naukowcy zapowiadają, że ta liczba wzrośnie.

Autorzy podkreślają, że projekt związany z badaniem fauny Castle Bank był zasilany pieniędzmi pochodzącymi ze zbiórki społecznej (crowdfundingowej), za które kupione zostały mikroskopy.

Innowacji nie da się zaprogramować. Życie samo znajduje najlepsze rozwiązania

.„Nie jest tak, że jedynie człowiek rozwiązuje codzienne bytowe problemy. Czynią tak wszystkie organizmy żywe. By przetrwać w trudnych warunkach nieprzyjaznego środowiska, muszą kombinować, a tak naprawdę rekombinować, czyli mieszać się wzajemnie tak, by powstało coś nowego” – piszą prof. Piotr TRYJANOWSKI, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. Martin HROMADA, wykładowca na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak podkreślają, „szybciej, dalej, wyżej, lepiej. Rekord za rekordem. Tak powstał mit życia na ciągłej wznoszącej. Jednak system dochodzi do granic wzrostu, przynajmniej w istniejących warunkach brzegowych. Ekonomia oparta na permanentnym wzroście PKB opanowała świat, a co więcej poszukała uzasadnień w systemach przyrodniczych. Tymczasem wcale tak być nie musi”.

„Robić coś tylko dobrze albo nawet doskonale to nie jest recepta na innowacje. Próbować, mylić się i ponownie próbować, kombinować, pozwolić myślom z różnych dziedzin zapładniać się. Wstawać po upadku, otrzepać się z kurzu wcześniejszych nieudanych prób i działać z podniesioną głową. To nie jest proste – ani psychologicznie, ani wizerunkowo. Troszkę jak w ewolucji, za dużo mówimy o doborze naturalnym i płciowym, a za mało o dryfie genetycznym i przypadkowości. Dajmy się po prostu ponieść siłom przypadku. Innowacyjności nie da się zaprogramować – wbrew chęciom biurokratów. Życie radzi sobie bez odgórnych wytycznych i samo znajduje rozwiązania” – piszą prof. Piotr TRYJANOWSKI i prof. Martin HROMADA.

Archeologia ludzkiego mózgu. Stereotypy ewolucji a rzeczywistość

.„Istnieje związek między pochodzeniem społeczno-ekonomicznym, wykształceniem a wynikami testów na inteligencję. Jednak rozmiar czaszki, kolor skóry ani żadne inne kryteria biologiczne nie determinują zdolności intelektualnych” – pisze prof. Antoine BALZEAU, francuski paleoantropolog, pracownik francuskiego CNRS w paryskim Muzeum Historii Naturalnej.

Jak zaznacza, „kiedy znajdujemy skamieniałą czaszkę, jej wewnętrzna powierzchnia jest odwzorowaniem mózgu; może dzięki temu powstać model wirtualny uzyskiwany dzięki metodom obrazowania medycznego, aby odtworzyć endocranium. Odzwierciedla ono ogólny kształt mózgu, jak również drobne szczegóły, takie jak granice między płatami i inne małe bruzdy, obrazujące rozszerzanie się stref mózgu. Odnajdywane pozostałości kostne czaszek ludzi prehistorycznych pomagają zrozumieć działanie mózgów naszych przodków, choć paleoantropolodzy mają jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o pełne zrozumienie budowy i funkcjonowania mózgów prehistorycznych ludzi”.

„Wielkość mózgu jest zróżnicowana i wynosi od 1000 do 2000 cm3, przy czym dla Homo sapiens średnia wynosi 1350 cm3. Kobiety mają mniejsze mózgi niż mężczyźni, populacje europejskie mniejsze mózgi niż populacje azjatyckie itd. W żadnym badaniu nie udało się zróżnicować zdolności intelektualnych mężczyzn i kobiet ani różnych populacji na całej planecie. Ostatecznie jedyny prawdziwy związek, jaki zaobserwowano, to związek między wielkością mózgu a klimatem. Dlatego właśnie w nauce trzeba zachować krytyczny umysł – ewentualna korelacja nie jest dowodem na istnienie związku przyczynowo-skutkowego” – pisze prof. Antoine BALZEAU.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 maja 2023