Digital News Project 2022.
10 najważniejszych wniosków raportu Reuters Institute for the Study of Journalism

Digital News Project 2022.  10	najważniejszych wniosków raportu Reuters Institute for the Study of Journalism

Rynek medialny poradził sobie z kryzysem. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Instytut Reutersa wraz z Uniwersytetem Oksfordzkim. Twórcy Digital News Project 2022, do udziału w którym zaproszono 246 firm z 52 krajów, spróbowali odpowiedzieć na pytanie, co w 2022 roku będzie kluczowe dla branży medialnej, jakie stoją przed nią wyzwania i jakie trendy rysują się na horyzoncie.

Rynek mediów poradził sobie – mimo kryzysu pandemicznego

.Choć spadła zamożność użytkowników mediów, jak i samych dziennikarzy, 59 proc. wydawców zwróciło uwagę na wzrost przychodów. Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji dziennikarstwa, która od lat jest postrzegana jako główne źródło dochody dla branży. Wydania drukowane, ze względu na rosnące koszty papieru i energii stają się coraz bardziej niezrównoważone, także w kontekście zmian klimatu. Wzrosły też dochody z reklamy cyfrowej, która obecnie stanowi 64 proc. wszystkich wydatków na promocję. O tym w Digital News Project 2022 – dziennikarstwo przyszłości.

Fot.: Kevin LAMARQUE / Reuters / Forum

Problem klimatyczne potrzebują silniejszej narracji

.Twórcy raportu zwracają uwagę na fakt, że wyzwaniem na 2022 roku winno być lepsze poinformowanie i zaangażowanie ludzi w coraz bardziej naglący problem spraw klimatu. Respondenci wskazują dwa problemy, które stoją na drodze do realizacji tego zadania. Po pierwsze, sam charakter informacji jest ciągły, a tempo opisanych w nich zmian jest zbyt wolne, by mogło zainteresować w pożądany sposób odbiorcę. Drugim wyzwaniem jest brak specjalistów wśród dziennikarzy, którzy mogliby w kompetentny sposób wyjaśnić odbiorcom specyfikę wyzwań związanych z globalnym ociepleniem.

Problemy na drodze do wdrażania innowacji

.Wspomniani dziennikarze specjalizujący się w konkretnych kwestiach to nie jedyna grupa, której będzie w najbliższym czasie potrzebować branża informacyjna. Połowa respondentów (51 proc.) stwierdziła, że największym problemem obok braku środków, we wdrażaniu innowacji, jest trudność w znalezieniu i zatrzymaniu na dłużej obsługi technicznej. Dwie trzecie (67%) stwierdziło, że zamierza zająć się przede wszystkim ulepszaniem istniejących produktów.

Subskrypcje jako jedno z głównych źródeł przychodów

.Większość ankietowanych wydawców (79%) stwierdziło, że rozwinięcie subskrypcji będzie jednym z ich najważniejszych, obok reklamy, priorytetów w kontekście przychodów. Problemem jest kwestia wykluczenia, bowiem użycie nowoczesnych technologii może spowodować, że dziennikarstwo stanie się „superobsługą” bogatszych i lepiej wykształconych użytkowników mediów.

Coraz większy udział sztucznej inteligencji

.Branża medialna widzi coraz większe szanse w wykorzystaniu sztucznej inteligencji celem lepszego spersonalizowania informacji i zautomatyzowanie całego procesu. Ponad 80 proc. badanych uważało, że technologie SI staną się ważne w kontekście automatyzacji newsroomów i lepszej rekomendacji treści.

Boston Globe zdobył nagrodę Pulitzera dla dziennikarstwa śledczego za Blind Spot, opowieść o wypadkach drogowych, którym można było zapobiec w USA. Dziennikarze wykorzystali Pinpoint, narzędzie sztucznej inteligencji opracowane przez Google, aby wspierać dziennikarzy śledczych w identyfikowaniu wzorców w ich danych.

Podcasty na pierwszym miejscu

.Indagowani dla potrzeb raportu „Digital News Project 2022 – dziennikarstwo przyszłości” wydawcy uznali, że będą wkładać najwięcej zasobów w podcasty i cyfrowy dźwięk (80%), a także newslettery – biuletyny e-mailowe (70%). Te dwa kanały okazały się bardzo skutecznie w przyciąganiu nowych subskrybentów i wzmocnieniu lojaności. Z kolei tylko 14% stwierdziło, że zainwestuje w aplikacje głosowe (Siri, Alexa itp.), a tylko 8% w tworzenie nowych aplikacji dla metawersum, takich jak VR i AR.

Facebook odchodzi do lamusa?

.Wydawcy twierdzą, że w tym roku będą zwracać mniej uwagi na Facebooka (-8 punktów) i Twittera (-5), a zamiast tego włożą więcej wysiłku w Instagram (+54), TikTok (+44) i YouTube (+43). Jest to konsekwencją chęci zaangażowania się w to, co najbardziej przyciąga obecnie młodych ludzi.

Jednocześnie wiele organizacji będzie zaostrzać przepisy dotyczące zachowań dziennikarzy w mediach społecznościowych.

Inne źródła przychodów

.Prawie trzech wydawców na dziesięć (29%) spodziewa się, że uzyska znaczne przychody z platform technologicznych w zakresie licencjonowania treści lub innowacji, a 15% będą stanowić fundusze i fundacje filantropijne. Inni mają nadzieję, że wznowią wydarzenia, które utknęły w martwym punkcie podczas kryzysu COVID-19. To, co jest uwidoczniło się twórcom raportu „Digital News Project 2022 – dziennikarstwo przyszłości” to zmęczenie odbiorców w związku z zawężeniem rozmaitości przekazu w czasie pandemii.

„Ogólna konsumpcja wiadomości online znacznie spadła w niektórych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, po erze widowisk Trumpa w mediach społecznościowych – wynika z danych branżowych. Czynnikiem był nieustanny i przygnębiający charakter wiadomości, a wielu konsumentów szuka rozrywki i rozproszenia uwagi w mediach społecznościowych i usługach streamingowych.”

Rynek mediów czekają nowe regulacje

.Wydawcy mają duże wątpliwości, czy działania rządu poprawią pespektywy branży informacyjnej, w obliczu rosnącej liczby regulacji dotyczących zarówno siły rynkowej, jak i wpływu społecznego firm technologicznych. 41 proc. z nich uważa, że interwencje polityczne mogą pomóc, ponad jedna trzecia (34%), że nie spowodują one żadnej różnicy, a jedna czwarta (25%) twierdzi, że mogą pogorszyć sytuację.

Obawy i nadzieje ludzi mediów

.Trzy czwarte badanych redaktorów, wydawców i prezesów twierdzi, że jest spokojnych o perspektywy swojej firmy na rok 2022, ale mniej (60%) mówi to samo o przyszłości dziennikarstwa. Obawy dotyczą polaryzacji społeczeństw, ataków na dziennikarzy i wolną prasę oraz stabilności finansowej lokalnych wydawnictw.

O tym też chociażby w tym tekście: „Co straciliśmy w dziennikarstwie?”.

Oprac. Mikołaj Czyż
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 stycznia 2022
Kai Pfaffenbach / Reuters / Forum