Ilu studentów z Ukrainy studiuje w Polsce?

Ilu studentów z Ukrainy studiuje w Polsce?

Systematycznie rośnie liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach. W tym roku akademickim w kraju kształci się ok. 85 tys. obcokrajowców – wynika z danych opublikowanych w raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce 2022″. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. Ilu studentów z Ukrainy studiuje w Polsce?

.Na polskich uczelniach uczy się zdalnie na I roku studiów ponad tysiąc studentów z Ukrainy – wynika z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Jest to związane z zakazem opuszczania tego kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z powodu inwazji rosyjskiej.

Ilu studentów z Ukrainy studiuje w Polsce?

.Szczegółowy monitoring dotyczący ukraińskich studentów prowadzi również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektorzy objęli nim ponad 200 uczelni i instytutów PAN.

„W trwającym właśnie roku akademickim w całej Polsce kształci się ponad tysiąc studentów I roku z Ukrainy w formie zdalnej, w większości na studiach z językiem polskim, jako wykładowym. To nowe zjawisko na naszych uczelniach. Wcześniej wszyscy studenci zagraniczni, z wyłączeniem okresu pandemii, przyjeżdżali do nas, ucząc się w murach uczelni” – powiedział przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (KRASP), prof. Jerzy Lis, który jest też rektorem AGH w Krakowie.

Realia studiowania

.„Staramy się iść na rękę studentom zza wschodniej granicy. Dlatego ci, którzy uczą się zdalnie, często mają indywidualny tok nauczania” – poinformował prof. Lis.

„Jest też grupa ukraińskich studentów licząca nieco ponad 200 osób, która od razu po przyjęciu na studia otrzymała na polskich uczelniach urlop, bo nie mogli opuścić swojego kraju – część z nich zapewne została zmobilizowana” – dodał rektor. W Ukrainie nadal obowiązuje zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia.

Zarówno do studentów uczących się w Polsce, jak i w Ukrainie, skierowane są bezpłatne kursy języka polskiego. Jest ich obecnie – według danych KRASP – 280. W większości są one prowadzone stacjonarnie. Uczestniczy w nich około 5 300 osób.

Z danych KRASP wynika również, że w domach studenckich przebywa ok. 4 600 uchodźców z Ukrainy. W roku akademickim 2021/22 roku naukę w Polsce pobierało 36 011 Ukraińców.

Bracia Polacy

.Jak pisze Piotr DŁUGOSZ, kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „rzetelną ocenę polskiej pomocy dla Ukraińców i Ukrainy uzyskamy, kiedy sięgniemy do badań nad uchodźcami oraz tych prowadzonych wśród ukraińskiego społeczeństwa”.

„Bracia Polacy – tak o nas mówią Ukraińcy od pierwszych dni wybuchu wojny. Często słychać z ust ukraińskich naukowców w kontaktach oficjalnych i prywatnych podziękowania dla Polaków, jak też dla polskich władz za okazaną pomoc. Z przejawami tej wdzięczności można się też spotkać w ankietach wypełnionych przez uchodźców” – twierdzi Piotr DŁUGOSZ.

Na podstawie powyższych podziękowań możemy stwierdzić, że jesteśmy wspaniałym narodem, który okazał wsparcie, pomoc, empatię swojemu sąsiadowi brutalnie zaatakowanemu przez Rosję. Inni powiedzą, że nastąpiła mobilizacja kapitału społecznego na niespotykaną dotąd skalę, co ma miejsce w przypadku wystąpienia różnych katastrof naturalnych czy społecznych.

.Piotr DŁUGOSZ podkreśla, że „polska pomoc dla Ukraińców i Ukrainy jest znacząca, na co wskazują badania. Zaangażowanie się w pomoc społeczeństwa, państwa, różnych instytucji i organizacji skutkuje wzrostem sympatii Ukraińców do Polaków. Na podstawie ocen wystawianych przez uchodźców i Ukraińców na Ukrainie, którzy mają bliskich i znajomych w Polsce, jak też w innych krajach, możemy powiedzieć, że Polska zdała egzamin z solidarności i wsparcia swojego brutalnie napadniętego sąsiada. I to jest prawdziwy przejaw solidarności, a nie pusty frazes, który się często pojawia w brukselskiej nomenklaturze”.

PAP/Szymon Zdziebłowski/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 lutego 2023