Iran testuje broń jądrową? Niepokojące dane Middle East Media Research Institute

Iran testuje broń jądrową?

Czy Iran testuje broń jądrową? Jak donosi raport Middle East Media Research Institute (MEMRI) służby wywiadowcze wielu krajów europejskich doszły do przekonania, że Iran jest bliski przeprowadzenia pierwszego testu broni nuklearnej.

Iran testuje broń jądrową?

.Raport Middle East Media Research Institute (MEMRI) zawiera dane wywiadowcze Holandii, Niemiec, Szwecji i Danii opublikowane w 2023 r., które wskazują, że reżim w Teheranie pracuje nad przyspieszeniem pozyskania arsenału jądrowego.

Najbardziej niepokojące doniesienia pochodzą od Holenderskiej Służby Bezpieczeństwa Ogólnego i Wywiadowczego (AVID), która ustaliła, że szybko postępujące prace nad wzbogaconym uranem o jakości umożliwiającej produkcję broni A „przybliżają możliwość przeprowadzenia przez Iran pierwszej próby nuklearnej” – pisze izraelski portal „Jerusalem Post”.

„W ubiegłym roku Iran kontynuował swój program nuklearny. Kraj nadal zwiększa zapasy 20-procentowego i 60-procentowego uranu. Za pomocą wirówek można go wykorzystać do dalszego wzbogacenia do 90-proc., potrzebnego do produkcji broni jądrowej” – brzmi konkluzja AVID.

Z kolei Szwedzka Służba Bezpieczeństwa napisała w swoim rocznym raporcie w 2023 r., że „Iran angażuje się w szpiegostwo przemysłowe, które jest skierowane głównie na szwedzki przemysł zaawansowanych technologii i szwedzkie produkty, które mogą być wykorzystywane w programie broni jądrowej”.

Również Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) – służba kontrwywiadu cywilnego – potwierdził w swoim raporcie, że: „organy ochrony konstytucji były w stanie znaleźć w 2022 r. niezmiennie wysoką liczbę przesłanek świadczących o próbach pozyskiwania przez Iran materiałów (…) na potrzeby jego programów nuklearnych”.

Duńskie służby oceniły, że irańskie podmioty próbują obejść sankcje, w tym za pośrednictwem krajów trzecich, starając się pozyskać duńskie produkty i technologie, które mogą być wykorzystywane w produkcji broni lub programach wojskowych Iranu.

Według izraelskiego eksperta, generała brygady Jossiego Kuperwassera, europejskie raporty wywiadowcze obrazują potajemne wysiłki Iranu mające na celu przyspieszenie uzyskania arsenału nuklearnego poprzez wykorzystanie nielegalnie nabytego sprzętu i wiedzy specjalistycznej z krajów europejskich.

Kuperwasser ocenił, że wysiłki USA i innych mocarstw na rzecz osiągnięcia tymczasowego porozumienia z reżimem w Teheranie w sprawie jego programu nuklearnego „nagradzają” władze irańskie i motywują je do kontynuowania i intensyfikowania wysiłków na rzecz pozyskania komponentów niezbędnych do produkcji broni jądrowej.

Z kolei Ayelet Savyon, dyrektor MEMRI Iran Media Project, powiedziała: „rzeczywistość wygląda tak, że Iran nie wycofał się w żaden sposób ze swoich wysiłków na rzecz budowy broni jądrowej i wykorzystał każdą okazję, aby udoskonalić swoje możliwości technologiczne w tym celu, przez lata wprowadzając w błąd społeczność międzynarodową”.

Dowody na to, że Iran testuje broń jądrową

.W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia światowych mocarstw z Iranem zawartego w roku 2015, które miało uniemożliwić Teheranowi wyprodukowanie broni atomowej. Umowa przewidywała demontaż irańskiego wojskowego programu jądrowego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Obecny prezydent Joe Biden zapowiadał ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia, ale pod warunkiem, że Teheran najpierw ograniczy swoje działania nuklearne.

W drugiej połowie lutego 2023 r. do mediów wypłynęły informacje o odkryciu przez działających w Iranie inspektorów ONZ śladów uranu wzbogaconego do 84 proc., podczas gdy poziom 90 proc. umożliwia produkcję bomby atomowej. Władze w Teheranie, które wcześniej twierdziły, że pracujące w zakładach nuklearnych w tym kraju wirówki są skonfigurowane do wzbogacania uranu do 60-procentowego poziomu, uznały te stwierdzenia za „oszczerstwo”.

Ocenia się, że do konstrukcji broni atomowej potrzeba ponad 25 kg materiału wzbogaconego do poziomu około 90 proc.

Narodziny broni jądrowej

.Przypadająca latem 2023 r. premiera amerykańskiego filmu „Openheimer” przypomniała całemu światu o okolicznościach powstania i użycia pierwszej broni jądrowej na świecie. Historię tę przypomina również Patryk KUC na łamach „Wszystko co Najważniejsze”. „Robert Oppenheimer nie był wynalazcą bomby atomowej jako takim, ale jedynie kierownikiem zespołu badawczego, który doprowadził do jej skonstruowania. W jego skład wchodziły dziesiątki specjalistów, z których kilkunastu było noblistami lub w przyszłości miało Nagrodę Nobla dostać. Sam Oppenheimer zaszczytu tego nigdy nie dostąpił, choć trzykrotnie był nominowany. Jedną z przyczyn mogło być to, że nigdy nie wyspecjalizował się w jednej dziedzinie fizyki, często zmieniając swoje zainteresowania, po wojnie zaś niemalże porzucił działalność naukową.” – pisze Patryk KUC. 

PAP/Marcin Mazur/WszystkocoNajważniejsze/ad

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 sierpnia 2023