Kongres Pamięci Narodowej we „Wszystko co Najważniejsze”

W dniach 13-15 kwietnia 2023 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się organizowany przez IPN Kongres Pamięci Narodowej. Jak przekazują organizatorzy, wystawy na Kongresie Pamięci Narodowej ukazywać będą m.in. tragizm ludzkich losów, heroizm i bohaterstwo oraz walkę o prawdę historyczną i pamięć.

W dniach 13-15 kwietnia 2023 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się organizowany przez IPN Kongres Pamięci Narodowej. Jego hasło przewodnie brzmi: „historia mówi przez pokolenia”W ramach Kongresu odbędzie się dwadzieścia sześć paneli dyskusyjnych. Jego elementami będą również wystawy i wydarzenia towarzyszące.

Kongres Pamięci Narodowej we „Wszystko co Najważniejsze”

.W dwudziestu sześciu panelach dyskusyjnych przewidzianych przez organizatorów Kongresu Pamięci Narodowej wystąpią polscy i zagraniczni naukowcy, publicyści, politycy, a także popularyzatorzy i świadkowie historii.

Pierwszego dnia (13 kwietnia) wystąpienia prelegentów zorientowane będą wokół tematyki pamięci i świadomości historycznej. Uczestnicy poruszą kwestie takie jak edukacja, zainteresowanie młodych historią oraz prowadzenie polityki historycznej.

Na drugi dzień wydarzenia (14 kwietnia) zaplanowano m.in. dyskusje związane z II wojną światową i reparacjami wojennymi, problematyką powojennych rozliczeń z przeszłością oraz wiedzy Zachodu na temat charakteru okupacji niemieckiej w Polsce, kwestią pomocy udzielanej Żydom przez Polaków pod okupacją niemiecką, zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce oraz zagadnienia zaangażowania Polski w walkę z totalitaryzmami.

W trzecim i ostatnim dniu (15 kwietnia) dyskusje zdominuje tematyka związana z „Solidarnością” i jej światowym fenomenem. 

Najciekawsze dyskusje, wystąpienia oraz wywiady z uczestnikami Kongresu opublikowane zostaną we „Wszystko co Najważniejsze”.

Program paneli dyskusyjnych

13 kwietnia 2023

Scena główna

9:30 – Otwarcie Kongresu

10:30-12:00 – Edukacja dla pamięci

12:30-14:00 – Polityka pamięci i polityka historyczna – doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej okiem historyków

14:30-16:00 – Polityka pamięci i polityka historyczna – doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej okiem szefów instytucji

16:30-18:00 – Gala Sygnety Wydawnictwa IPN

Sala 1

12:30-14:30 – Poszukiwania i identyfikacja ofiar wojen i represji — misja i powinność

14:30-16:00 – Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych

Sala 2

12:30-14:00 – Opieka nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

14:30-16:00 – Dekomunizacja przestrzeni publicznej

Sala 3

12:30-14:00 – Panel blogerów – jak mówić, żeby zainteresować młodych historią?

14:30-16:00 – Symbole tożsamości narodowej okiem twórców i historyków

14 kwietnia 2023

Scena główna

10:00-11:30 – Reparacje wojenne w XX wieku okiem publicystów

12:00-13:30 – Reparacje wojenne w XX wieku okiem polityków

14:00-15:30 – W starciu z totalitaryzmami. Polska 1939-1945

16:00-17:30 – Debiut Historyczny Roku

Sala 1

10:00-11:30 – Pomoc Żydom pod okupacją niemiecką — perspektywa europejska

12:00-13:30 – „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” oczami osób współpracujących przy projekcie

Sala 2

10:00-11:30 – Zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce

12:00-13:30 – Reparacje wojenne w XX wieku okiem naukowców

Sala 3

12:00-13:30 – Walka i opór społeczności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej w Polsce

15 kwietnia 2023

Scena główna

10:00-11:30 – Sprawiedliwość okresu przemian

12:00-13:30 – Transformacja ustrojowa w Polsce – mechanizmy, osiągnięcia, zaniechania okiem naukowców

14:00-15:30 – Współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi przy podejmowaniu inicjatyw patriotycznych

16:00-17:30 – Gala Kustosz Pamięci Narodowej

Sala 1

10:00-11:30 – Transformacja ustrojowa w Polsce – mechanizmy, osiągnięcia, zaniechania okiem publicystów

14:00-15:30 – Transformacja ustrojowa w Polsce – mechanizmy, osiągnięcia, zaniechania okiem uczestników życia publicznego

Sala 2

10:00-11:30 – Sztafeta pokoleń – przekazywanie pamięci i formacja kolejnych generacji Polaków przez organizacje społeczne

12:00-13:30 – Rola organizacji polonijnych i rekonstruktorskich w przetrwaniu dziedzictwa narodowego

Sala 3

10:00-11:30 – Dziedzictwo i fenomen „Solidarności” oraz opozycji antykomunistycznej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku

12:00-13:30 – Stosunki polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej

Patronem medialnym Kongresu Pamięci Narodowej jest „Wszystko co Najważniejsze”.

Czym jest patriotyzm pamięci?

.„Patriotyzm pamięci – to przedmiot jednego z kilku ważnych, ale źle prowadzonych polskich sporów” – pisze Prof. Anna CEGIEŁA, kierownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki oraz Obserwatorium Etyki Słowa w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Jak podkreśla, „patriotyzm pamięci to działania różnego typu – poszukiwanie prawdy o przeszłości, także tej trudnej prawdy o błędach i grzechach naszych przodków, przekazywanie wiedzy o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej tożsamości, zwłaszcza tej wiedzy, którą latami ukrywano, dopominanie tego, co kazano nam na zawsze zapomnieć, rehabilitacja ludzi, których za patriotyzm skazano na śmierć lub, jak Eugeniusza Kwiatkowskiego, wykluczono z życia publicznego. Jesteśmy im przecież winni szacunek i wdzięczność”.

„Celem tak rozumianego patriotyzmu jest zakorzenienie naszej tożsamości w tradycji solidarnego działania dla dobra wspólnoty i stworzenie pewnej przeciwwagi dla myślenia o ojczyźnie jako instytucji, która służy wyłącznie temu, byśmy mogli realizować nasze indywidualne potrzeby, i od której wszystko się nam należy. O takich wartościach, jak odpowiedzialność, solidarność, responsywność, bezinteresowność, nie opowiada się na lekcjach i wykładach. Powinno się je pokazywać, zwłaszcza teraz – w dobie rozchwiania norm powinnościowych jako coś realnie istniejącego kiedyś i dziś. Inaczej mówiąc, patriotyzmu pamięci potrzebujemy do zachowania tożsamości oraz ciągłości myślenia prospołecznego” – twierdzi prof. Anna CEGIEŁA. 

IPN/WszystkoCoNajważniejsze/PAP/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 kwietnia 2023