Koniec wojny na Ukrainie - pięć scenariuszy

koniec wojny

Prof. Ewa THOMPSON na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” kreśli pięć scenariuszy, jak może wyglądać koniec wojny na Ukrainie. Autorka nie ogranicza się jednak do rozważań na temat obecnej inwazji. Tekst kończy szósty scenariusz dotyczący ataku na Polskę…

.Profesor Ewa Thompson w tekście „Kiedy i jak zakończy się wojna na Ukrainie? Pięć scenariuszy” pozwala sobie na opis możliwych sposobów dalszego przebiegu wojny na Ukrainie. Autorka na wstępie zwraca uwagę na fenomen zaangażowania w sprawę Ukrainy społeczeństwa amerykańskiego. Znamienne jest to, że pierwszy raz w historii w sprzeciw wobec Rosji zaangażowali się celebryci i wielkie media. Dalej profesor rozważa pięć scenariuszy zakończenia wojny z Rosją.

Demonstracje przed rosyjskimi konsulatami, wiece w centrum miast, wystąpienia w lokalnych telewizyjnych dziennikach, szkołach, instytucjach – Ukraińcy potrafili wszystko zorganizować. Potrafili też zwerbować do swego obozu Timothy’ego Snydera, wpływowego amerykańskiego historyka wschodniej Europy.

Pięć scenariuszy końca wojny

Autorka książki „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” kreśli pięć scenariuszy możliwych zakończeń wojny na Ukrainie. Rozważania rozpoczyna i kończy najmniej prawdopodobnymi scenariuszami, jakimi są powtórzenie sytuacji z Czeczenii oraz rozbiór Ukrainy wzdłuż Dniepru.

Putin wygrywa tak, jak wygrał w Czeczenii, czyli przez zrównanie ukraińskich miast z ziemią i zlikwidowanie warstwy przywódczej. Zrezygnowany Zachód wraca do pozy, którą przybrał w czasach zimnej wojny, chroniąc jednocześnie swoje ekonomiczne interesy wymagające kontaktów z Rosją. Zrównując Ukrainę z ziemią, Rosjanie oczywiście naruszyliby również swoje interesy i dlatego taki rozwój wypadków przyniósłby niewyobrażalne szkody wszystkim. No i fakt, że Ukraińców jest czterdzieści razy więcej niż Czeczenów. Dlatego ten scenariusz jest mało prawdopodobny pomimo furii Putina widocznej np. w wystąpieniu 16 marca 2022 r.

Szczególną uwagę zwracają pozostałe trzy, które wg profesor są o wiele bardziej prawdopodobne i które bogato uzasadnia przykładami. Ewa Thompson wysnuwa również pod koniec kontrowersyjną tezę, że w przypadku rosyjskiej agresji na Polskę pomoc świata, będzie o wiele mniejsza, niż ma to miejsce w przypadku Ukrainy.

Sytuacja polityczna na świecie pogarsza się, następuje powrót do zimnej wojny. W tym scenariuszu Putin szuka pretekstu do rozpoczęcia wojny z Polską, ale nie z NATO. Na początek bombarduje okolice Lwowa. To scenariusz bardzo niedobry dla Polski, bo szanse zmobilizowania świata zachodniego na pomoc Polsce w ten sam sposób, w jaki świat obecnie pomaga Ukraińcom, są niewielkie: Polacy są bardzo tępymi uczniami, jeśli chodzi o public relations i dyplomację.

Prof. Ewa Thompson jest literaturoznawcą, profesorem literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston oraz autorką książek „Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm” (2000) i „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej” (1987).

Artykuł „Kiedy i jak zakończy się wojna na Ukrainie? Pięć scenariuszy” ukazał się na stronie „Wszystko Co Najważniejsze”: [LINK]

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 marca 2022