Mołdawia opuści Wspólnotę Niepodległych Państw

WNP

Republika Mołdawii rozpoczęła procedurę opuszczenia Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), organizacji polityczno-gospodarczo-wojskowej rozwijanej z inicjatywy Federacji Rosyjskiej od początku dekady lat 90. – poinformował w poniedziałek cytowany przez kiszyniowskie media przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Grosu.

.Wyjaśnił, że jako szef jednoizbowego parlamentu Mołdawii zalecił prawnikom przygotowanie dokumentów służących wycofaniu Kiszyniowa z porozumienia o członkostwie w WNP. Dodał, że decyzję tą poprzedziły konsultacje z politykami na najwyższym szczeblu państwowym oraz z narodem.

Mołdawia opuści WNP

.Konsultacjom społecznym, jak dodał, towarzyszyły rozmowy z posłami rządzącej krajem Partii Akcji i Solidarności (PAS) oraz z prezydent kraju Maią Sandu. Grosu sprecyzował, że członkostwo w WNP Mołdawii, do której należała od 1994 r., nie chroni już tego kraju przed embargiem gospodarczym i wrogimi działaniami Rosji “podejmowanymi przeciwko niepodległości i suwerenności Mołdawii”. “Dowodem tego był szantaż energetyczny (ze strony Rosji – przyp. red.), którego doświadczyliśmy w środku tegorocznej zimy” – podsumował przewodniczący mołdawskiego parlamentu.

Historia Wspólnoty Niepodległych Państw

.WNP to regionalne ugrupowanie integracyjne utworzone na mocy układu białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku, które zrzesza większość państw, które wchodziły wcześniej w skład Związku Radzieckiego. Obecnie do Wspólnoty Niepodległych państw przynależą takie państwa jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan. Wcześniej do WNP przynależała Ukraina, ale po rosyjskiej agresji, aneksji Krymu i powstaniu separatystycznych republik w obwodzie donieckim i ługańskim, Ukraina opuściła organizację w 2018 r. W 2008 r. również Gruzja opuściła WNP w wyniku wojny rosyjsko-gruzińskiej w tym samym roku. Natomiast Turkmenistan nigdy nie został pełnoprawnym członkiem organizacji.

Wzrost proeuropejskich sympatii w Mołdawii

.Na temat obecnej atmosfery politycznej w Mołdawii i jej systemu politycznego na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Bartłomiej ZDANIUK w tekście “To Zachód musi przyciągnąć Republikę Mołdawii do siebie“. Autor porusza w nim również temat tego, jak rozkładają się sympatie Mołdawian względem UE i Rosji.

“Abstrahując od kwestii szans Mai Sandu i jej ekipy na spełnienie oczekiwań elektoratu (czemu, należy przyznać obiektywnie, nie sprzyja ani pandemia, ani wojna Rosji z Ukrainą), bardzo ważne jest podkreślenie tego, czego poprzez urnę wyborczą elektorat dla odmiany nie powiedział. Przede wszystkim zainteresowanie integracją europejską nie jest tożsame z carte blanche dla tych, którzy integrację tę chcą wdrażać. Po wtóre, i to spostrzeżenie dla Polski wydaje się szczególnie ważne, dla obywateli Republiki Mołdawii integracja europejska nie jest tożsama z integracją z NATO, lecz jedynie sposobem na wyższy poziom życia. I to właśnie dla zrozumienia tego istotnego aspektu konieczne jest uwzględnienie wcześniejszych rozważań na temat Republiki Mołdawii i jej obywateli”.

.“Nie można bowiem oczekiwać od wciąż krystalizującego się narodu o zróżnicowanym substracie, przy jednocześnie wciąż nieskonsolidowanych instytucjach i procedurach państwowych, by dokonał jednoznacznego wyboru o charakterze zgoła doktrynalnym. Uprzedzając jakiekolwiek zarzuty o defetyzm, należy podkreślić, że po pierwsze, powyższe stwierdzenie jest jedynie ilustracją obecnego stanu faktycznego: w przekonaniu większości obywateli Republiki Mołdawii integracja z Zachodem nie powinna doprowadzić do pogorszenia relacji z Federacją Rosyjską, wobec której z różnych powodów, którym warto poświęcić odrębną refleksję, społeczeństwo przeważnie nie żywi resentymentów. Ujmując to inaczej, rosnące i szczere poparcie dla integracji z Zachodem nie musi być tożsame z pragnieniem dystansowania się od Wschodu” – pisze Bartłomiej ZDANIUK.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 maja 2023