Najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim 2022

polskie uczelnie w rankingu szanghajskim

Uniwersytet Warszawski, który znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii „fizyka” oraz SGGW z pozycją 101-150 w dziedzinie weterynarii to tylko niektóre najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim 2022.

.Ranking szanghajski umieścił Uniwersytet Warszawski w przedziale 51-75 w kategorii „fizyka”, co sprawia, że warszawska uczelnia znalazła się w pierwszej setce najlepszych uczelni na świecie. W edycji 2022 Polska zajęła także wysoką pozycję w kategorii „matematyka”, gdzie UW zajęło miejsce 10-150. Tuż za nim jest Uniwersytet Jagielloński z pozycją 151-200. Najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim 2022 to Politechnika Warszawska (nauka o przyrządach i technologii, miejsce 101-150), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (nauka i technologia żywności, miejsce 101-150), Akademia Górniczo Hutnicza (metalurgia, miejsce 151-200), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (weterynaria, miejsce 101-150) i Uniwersytet Jagielloński (zdrowie publiczne, miejsce 101-150).

Najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim 2022 wraz z miejscem na liście

Matematyka

Uniwersytet Warszawski 101-150
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Politechnika Wrocławska 201-300
Akademia Górniczo-Hutnicza we Wrocławiu 301-400
Uniwersytet Wrocławski 301-400

Fizyka

Uniwersytet Warszawski 51-75
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 201-300
Politechnika Warszawska 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Zielonogórski 301-400

Chemia

Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Warszawski 401-500

Geografia

Uniwersytet Łódzki 201-300

Ekologia

Uniwersytet Adama Mickiewicza 201-300
Uniwersytet Warszawski 201-300

Inżynieria mechaniczna

Akademia Górniczo Hutnicza 301-400
Politechnika Poznańska 301-400
Politechnika Wrocławska 301-400

Inżynieria elektryczna i elektroniczna

Politechnika Gdańska 401-500
Politechnika Warszawska 401-500

Nauka o przyrządach i technologia

Politechnika Warszawska 101-150
Uniwersytet Warszawski 151-200
Akademia Górniczo Hutnicza 201-300

Inżynieria lądowa

Politechnika Gdańska 201-300

Inżynieria chemiczna

Uniwersytet Jagielloński 401-500

Nauka inżynieria energetyczna 

Akademia Górniczo Hutnicza 301-400
Politechnika Łódzka 301-400

Nauka technologia żywności 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 101-150
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 151-200
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 201-300

Biotechnologia 

Uniwersytet Warszawski 301-400

Inżynieria metalurgiczna 

Akademia Górniczo Hutnicza 151-200

Nauki biologiczne

Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 401-500

Nauki biologiczne człowieka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 401-500

Nauki rolnicze

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 201-300
Akademia Rolnicza w Krakowie 301-400
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 301-400

Nauki weterynaryjne 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 101-150
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 151-200
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 201-300

Medycyna kliniczna 

Uniwersytet Jagielloński 201-300
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 201-300
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 201-300
Gdański Uniwersytet Medyczny 401-500
Warszawski Uniwersytet Medyczny 401-500
Pomorski Uniwersytet Medyczny 401-500

Zdrowie publiczne 

Uniwersytet Jagielloński 101-150
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 201-300
Pomorski Uniwersytet Medyczny 301-400
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 401-500

Stomatologia nauki jamie ustnej 

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Technologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Farmacja nauki farmaceutyczne

Uniwersytet Jagielloński 201-300

Ekonomia

Uniwersytet Warszawski 401-500

Nauki polityczne

Uniwersytet Warszawski 301-400

Psychologia 

SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Warszawski 301-400

Zarządzanie hotelarstwem turystyką

Uniwersytet Adama Mickiewicza 201-300

Ranking szanghajski 2022 – metodologia

.Ranking szanghajski według przedmiotów akademickich jest publikowany od 2009 roku. Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS) to lista 1800 z 5000 uniwersytetów z 96 krajów. GRAS tworzony jest w oparciu o kilka wskaźników:

Q1 – liczba prac opublikowanych przez instytucję w ramach przedmiotu akademickiego w czasopismach z Q1 Journal Impact Factor Quartile w okresie 2016-2020. Pod uwagę brany jest wyłącznie artykuł. Dane zbierane są z bazy Web of Science oraz InCites. Publikacje w różnych kategoriach Web of Science są pogrupowane w odpowiednie tematy akademickie.
CNCI – Kategoria znormalizowanego wpływu cytowań z InCites do pomiaru średniego wpływu prac opublikowanych przez instytucję w ramach przedmiotu akademickiego.
IC – Odsetek prac o międzynarodowym współautorstwie opublikowanych przez instytucję w danym temacie akademickim.
Top – Liczba prac opublikowanych w najlepszych czasopismach i konferencjach w danej dziedzinie.
Nagroda – Łączna liczba pracowników instytucji, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w dziedzinie przedmiotu akademickiego. Indeks międzynarodowych nagród akademickich opiera się na Academic Excellence Survey (AES) prowadzonym przez Ranking szanghajski. Do marca 2022 roku w badaniu wzięło udział ponad 1000 profesorów z najlepszych światowych uniwersytetów. Ich odpowiedzi ujawniły 180 najlepszych czasopism w 52 przedmiotach, 36 najlepszych nagród w 29 przedmiotach i 31 najlepszych konferencji dla Computer Science & Engineering.

Pełna lista 1800 uczelni z całego świata, poszeregowana w kierunki studiów została opublikowana na stronie rankingu szanghajskiego 2022. [LINK]

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 lipca 2022