Najlepsze uniwersytety świata 2024

najlepsze uniwersytety świata 2024 ranking najlepszych uniwersytetów

W kolejnym już 20 rankingu QS World University Rankingu wskazano najlepsze uniwersytety świata. To jedno z ważniejszych zestawień wskazujących najlepsze uczelnie wyższe z całego świata. Odnaleźliśmy także na liście rankingowej najlepszych światowych uczelni – najlepsze uczelnie wyższe z Polski.

Jak powstaje ranking najlepszych uniwersytetów świata?

.Ranking wskazujący najlepsze uniwersytety świata powstaje po analizie dziewięciu wskaźników, wśród których brane są pod uwagę: renoma uniwersytetu, reputacja uczelni wśród pracodawców, cytowania prac powstających na uczelni w publikacjach naukowych w renomowanych źródłach, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba pracowników naukowych i studentów z zagranicy, uczestnictwo uczelni w międzynarodowych sieciach badawczych i prowadzenie projektów międzynarodowych, łatwość ze znalezieniem pracy przez absolwentów oraz zrównoważony rozwój.

Jakie są najlepsze uniwersytety świata 2024

.W najnowszym zestawieniu znalazło się blisko 1500 uczelni ze 104 krajów. Pierwsza setka rankingu to uczelnie zajmujące zwykle od dłuższego czasu pierwsze dziesiątki tego zestawienia.

 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 2. University of Cambridge 
 3. University of Oxford 
 4. Harvard University 
 5. Stanford University  
 6. Imperial College London 
 7. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 
 8. National University of Singapore (NUS) 
 9. University College London (UCL) 
 10. University of California, Berkeley (UCB) 
 11. University of Chicago
 12. University of Pennsylvania
 13. Cornell University
 14. The University of Melbourne
 15. California University of Technology
 16. Yale University
 17. Peking University
 18. Princeton University
 19. UNSW Sydney
 20. The University of Sydney
 21. University of Toronto
 22. The University of Edinbourgh
 23. Columbia University
 24. Université PSL
 25. Tsingua University
 26. NTU Signapore
 27. The University of Hong Kong
 28. Johns Hopkins University
 29. The University of Tokio
 30. University of California, Los Angeles
 31. Mc Gill University
 32. The University of Manchester
 33. University od Michigan – Ann Arbor
 34. Australian National University
 35. University of British Columbia
 36. EPFL
 37. Technical University of Munich
 38. Institut Polytechnique de Paris
 39. New York University
 40. King’s College University
 41. Seoul National University
 42. Monash University
 43. The University of Queensland
 44. Zhejiang University
 45. The London School of Economics and Political Science
 46. Kyoto University
 47. Delft University of Technology
 48. Northwestern University
 49. The Chinese University of Hong Kong
 50. Fudan University
 51. Shanghaj Jiao Tong University
 52. Carnegie Mellon University
 53. University of Amsterdam
 54. Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen
 55. University of Bristol
 56. KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology
 57. Duke University
 58. University of Texas at Austin
 59. Sorbonne University
 60. The Hong Kong University of Science and Technology
 61. KU Leuven
 62. University of California, San Diego
 63. University of Washington
 64. University of Illinois
 65. The Hong Kong Polytechnic Univeristy
 66. Universiti Malaya
 67. The University of Warwick
 68. The University of Auckland
 69. National Taiwan University
 70. City University of Hong Kong
 71. Universite Paris-Saclay
 72. The University of Western Australia
 73. Brown University
 74. KTH Royal Institute of Technology
 75. University of Leeds
 76. University of Glasgow
 77. Yonsei University
 78. Durham University
 79. Korea University
 80. Osaka University
 81. Trinity College Dublin
 82. University of Southampton
 83. Pennsylvania State University
 84. University of Birmingham
 85. Lund University
 86. Universidade de Sao Paulo
 87. Łomonosow Uniwersytet w Moskwie
 88. Universitat Heidelberg
 89. The University of Adelaide
 90. University of Technology Sydney
 91. Tokyo University of Technology
 92. University of Zurich
 93. Boston University
 94. UNAM Mexico
 95. Universidad de Buenos Aires
 96. University of Saint Andrews
 97. Georgia University of Technology
 98. Freie University Berlin
 99. Purdue University
 100. University of Nottingham

Najlepsze polskie uniwersytety w rankingu uczelni świata

.Na próżno szukać polskich uczelni w pierwszej setce najlepszych uczelni świata. W klasyfikacji znajdujemy jednakże 22 uczelnie wyższe z Polski.

262. Uniwersytet Warszawski
304. Uniwersytet Jagielloński
571. Politechnika Warszawska
731-740 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
801-850 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
851-900 Politechnika Gdańska
901-950 AGH Kraków
901-950 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
901-950 Uniwersytet Wrocławski
901-950 Wrocławski Uniwersytet Naukowo-Techniczny
951-1000 Uniwersytet Gdański
951-1000 Uniwersytet Łódzki
1001-1200 Politechnika Krakowska
1001-1200 Politechnika Łódzka
1001-1200 Politechnika Poznańska
1001-1200 Politechnika Śląska
1001-1200 SGGW Warszawa
1201-1400 Politechnika Lubelska
1201-1400 Uniwersytet w Białymstoku
1201-1400 Uniwersytet w Rzeszowie
1201-1400 Uniwersytet Śląski w Katowicach
1201-1400 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kondycja polskich uczelni?

.O rankingach najlepszych uniwersytetów pisze prof. Michał Kleiber, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, b. prezes Polskiej Akademii Nauk: „Rankingi odgrywają coraz większą rolę w ekosystemie światowych uniwersytetów, rośnie bowiem powszechna świadomość ich znaczenia oraz rozumienie metod ich tworzenia. Najkrótsza definicja rankingów to porównywanie uczelni bazujące na uporządkowanej informacji o ich systemach edukacyjnych, programach studiów, badawczych i wdrożeniowych osiągnięciach pracowników, karierach zawodowych absolwentów. 

Kryteria stosowane przy budowie rankingów dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Z jednej strony są to informacje podawane w ogólnodostępnych bazach danych, do których należą takie jak liczba publikacji i ich cytowalność, zdobyte patenty czy ważne nagrody przyznane zatrudnionym badaczom, a z drugiej – oceny pozyskane w badaniach ankietowych prowadzonych wśród badaczy, studentów czy pracodawców. 

Szczegółowy wybór kryteriów i ich procentowy udział w całościowej ocenie jest cechą odróżniającą od siebie, często znacznie, poszczególne rankingi. Przesądza to o nieco subiektywnym charakterze rankingów, zależnym od szczegółowych decyzji ich twórców, a także utrudnia porównywanie uzyskiwanych wyników przez uczelnie i jest oczywiście tematem wielu dyskusji toczonych w środowiskach naukowych. Niewątpliwym faktem jest jednak prestiż, jakim cieszą się liderzy rankingów. Mobilizuje on poszczególne uczelnie i ich wydziały do pracy nad udoskonalaniem swych systemów edukacyjnych i badawczych” – pisze prof. Michał Kleiber.

Wszystko co Najważniejsze / AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lipca 2023