Najnowszy pakiet sankcji na Rosję został przyjęty przez Radę UE

11. pakiet sankcji

Rada UE – czyli państwa członkowskie – przyjęła w piątek jedenasty pakiet sankcji ekonomicznych i indywidualnych przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę.

.”Nasze sankcje już teraz mocno odbijają się na rosyjskiej gospodarce i zdolności Kremla do finansowania agresji. Dzisiejszy pakiet zwiększa naszą presję na Rosję i machinę wojenną Putina. Biorąc na cel obchodzenie sankcji, maksymalizujemy presję na Rosję, pozbawiając ją zasobów, których tak desperacko potrzebuje, aby prowadzić nielegalną wojnę z Ukrainą” – oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, odnosząc się do tego, iż 11. pakiet sankcji na Rosję został przyjęty przez Radę UE.

11. pakiet sankcji na Rosję

.Głównym założeniem 11. pakietu jest uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać. „Aby zaradzić coraz częstszemu obchodzeniu unijnych sankcji, UE postanowiła jeszcze bardziej zacieśnić współpracę dwustronną i wielostronną z państwami trzecimi oraz zapewnić im pomoc techniczną. Jedynie w przypadkach, gdy współpraca nie przyniesie zamierzonych rezultatów, UE podejmie szybkie, proporcjonalne i ukierunkowane działania, których jedynym celem jest pozbawienie Rosji środków pozwalających jej na prowadzenie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, w postaci odpowiednich indywidualnych sankcji dotyczących udziału operatorów z krajów trzecich w ułatwianiu ich obchodzenia” – ostrzegła Rada UE w opublikowanym komunikacie.

Kolejne ograniczenia w handlu z Rosją

.Państwa członkowskie zakazały też tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii eksportowanych z UE do krajów trzecich, „które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji”. Rada UE dodała do listy kolejnych 87 podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej agresji na Ukrainę. Na liście znalazły się cztery irańskie przedsiębiorstwa produkujące drony i dostarczające je Rosji.

Ponadto piątkowa decyzja UE rozszerza listę towarów podlegających ograniczeniom, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa o m.in.: komponenty elektroniczne, materiały półprzewodnikowe, sprzęt do produkcji i testowania elektronicznych układów scalonych, komponenty optyczne, przyrządy nawigacyjne, metale wykorzystywane w sektorze obronnym.

Walka z rosyjską dezinformacją

.Aby przeciwstawić się międzynarodowym działaniom dezinformacyjnym Rosji państwa UE rozszerzyły zawieszenie koncesji na nadawanie na pięć dodatkowych mediów: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook i Katehon. Unia rozszerzyła też zakaz drogowego transportu towarów do UE na przyczepy i naczepy zarejestrowane w Rosji, w tym przewożone ciężarówkami zarejestrowanymi poza Rosją.

Ponadto w związku ze wzrostem przypadków obchodzenia ograniczeń przez statki przewożące ropę naftową i produkty ropopochodne, Rada postanowiła „zakazać dostępu do portów i śluz unijnych wszystkim jednostkom pływającym dokonującym przeładunków między statkami, jeżeli właściwe organy mają uzasadnione podejrzenia, że statek albo narusza zakaz importu drogą morską rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych do UE, albo przewozi rosyjską ropę naftową lub produkty ropopochodne zakupione powyżej uzgodnionego pułapu cenowego.” Wygaśnie też czasowa derogacja przyznana Niemcom i Polsce na dostawy ropy naftowej z Rosji północnym odcinkiem ropociągu Przyjaźń. Jednak ropa pochodząca z Kazachstanu lub innego kraju trzeciego będzie nadal mogła trafiać do UE ropociągiem Przyjaźń tranzytem przez Rosję.

Skutki wojny na Ukrainie dla UE

.Na temat tego jakie skutki dla Unii Europejskiej niesie wojna na Ukrainie, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Daniel GROS i Zachary PAIKIN w tekście “Czy wojna Putina z Ukrainą uczyni Unię silniejszą?“.

“Ze względu na to, że UE była przed wojną wykluczona z dyplomatycznych działań na wysokim szczeblu, rosyjska agresja rzekomo wzmocniła Unię, zwiększając jedność między państwami członkowskimi i motywując je, by potraktowały poważniej kwestie bezpieczeństwa i obronności. Narracja ta jest jednak tylko częściowo prawdziwa. Pomija ona bowiem trzecią i prawdopodobnie równie ważną kwestię, a mianowicie (przynajmniej tymczasowy) wzrost wpływów wschodnich członków UE”.

“Wojna Putina bez wątpienia umocowała opinię elit UE na osi antyrosyjskiej. Dni, gdy mnóstwo europejskich głosów podkreślało potrzebę zrozumienia deklarowanych przez Rosję obaw o bezpieczeństwo i odnoszenia się do tych obaw ze strategiczną empatią, mają nikłe szanse na powrót w najbliższej przyszłości. Bezprecedensowy poziom zastosowanych sankcji jest z pewnością znamienny, choć w tej kwestii widoczne są już zachwiania wspólnego frontu. Niemniej jednak identyfikowanie wspólnych zagrożeń oraz zdecydowane reagowanie na sytuacje kryzysowe nie są tym samym co pielęgnowanie wspólnego rozumienia interesów europejskich czy rozwijanie szerszej strategii UE”.

.”Obiekcje niektórych państw członkowskich wobec ostrzejszych sankcji energetycznych, zaprezentowane podczas ostatniego specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, są bardziej polityczne niż ekonomiczne. Rosja próbuje sprzedawać swoją ropę naftową i gaz po cenach obowiązujących na rynku światowym: wbrew powszechnemu przekonaniu rosyjska energia jest niewiele tańsza od energii importowanej od innych dostawców. Co więcej, na zintegrowanym rynku UE nie powinno mieć znaczenia, skąd dany kraj uzyskuje energię, ponieważ każdy z członków powinien móc polegać na dostawach od swoich partnerów. Powoływanie się Węgier na szczególne okoliczności jest zatem obiektywnie trudne do zrozumienia i odkrywa więcej głęboko zakorzenionych podziałów między państwami Unii Europejskiej niż chwilowa rozbieżność interesów” – pisze Daniel GROS i Zachary PAIKIN.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 czerwca 2023