Odbudowa Pałacu Saskiego przyspiesza

Odbudowa Pałacu Saskiego przyspiesza

Rektorzy polskich uczelni artystycznych oraz przedstawiciele spółki Pałac Saski podpisali listy intencyjne: polskie uczelnie artystyczne zaangażują się odtworzenie zdobień rzeźbiarskich Pałacu Saskiego.

.W siedzibie warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zlokalizowanej w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu, odbyło się spotkanie rektorów 6 krajowych uczelni artystycznych oraz przedstawicieli Pałac Saski sp. z o.o. W trakcie wydarzenia rektorzy mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi działaniami spółki, a następnie podpisali listy intencyjne, deklarując wolę współpracy w zakresie odtworzenia rzeźbiarskich elementów budynków zachodniej pierzei placu Piłsudskiego.

W ramach inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie odtworzone zostaną zdobienia rzeźbiarskie tych historycznych budynków.

Odbudowa Pałacu Saskiego – powszechna mobilizacja

.Do ASP w Warszawie, która swoje wsparcie formalnie zadeklarowała jeszcze w czerwcu br., dołączyły tym samym kolejne uczelnie artystyczne reprezentowane przez swych rektorów: ASP w Krakowie – prof. Andrzej Bednarczyk, ASP w Katowicach – prof. Grzegorz Hańderek, ASP w Łodzi – dr Przemysław Wachowski, ASP we Wrocławiu – prof. Wojciech Pukocz oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prof. Wojciech Hora. Ze strony spółki Pałac Saski swoje podpisy złożyli prezesi Jan Edmund Kowalski oraz Robert Bernisz.

Historyczne serce Warszawy ma bić na nowo dzięki restytucji Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 6, 8 i 10/12 – inwestycji realizowanej na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. Zgodnie z jej zapisami obiekty zostaną odbudowane według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki posiadały w przeddzień wybuchu II wojny światowej, która położyła kres ich istnieniu.

W trosce o jak najwierniejsze przywrócenie historycznego kształtu zabudowy zachodniej części placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, spółka zajmująca się jej odbudową podejmuje wieloaspektową współpracę z uczelniami oraz innymi instytucjami. Jednym z obszarów owej współpracy jest odtworzenie dekoracji rzeźbiarskich wspomnianych budynków.

“Tym, na czym nam zależy, jest jak najwyższy, najbardziej profesjonalny poziom odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej. Właśnie dlatego kilka dni temu podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, które przeprowadzi konkurs architektoniczny. Z tego samego powodu podpisaliśmy porozumienie z sześcioma polskimi uczelniami artystycznymi. Chcemy bowiem, by w odtworzeniu dekoracji rzeźbiarskich tych budynków udział wzięli najznakomitsi polscy twórcy” – powiedział prezes zarządu Pałac Saski sp. z o.o. Jan Edmund Kowalski.

Odbudowa Pałacu Saskiego – zobowiązanie wobec poprzednich pokoleń

.”Konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec” – pisze Arkadiusz Mularczyk na łamach “Wszystko co Najważniejsze” [LINK].

Skutki II wojny światowej – demograficzne, gospodarcze, infrastrukturalne, w zakresie nauki, edukacji i kultury – odczuwane są przez Polaków do dzisiaj. Każdy rok wojny i okupacji spychał państwo polskie na niższy poziom rozwoju we wszystkich aspektach życia publicznego, gospodarczego czy społecznego. Współczesne państwo polskie dziś byłoby w zupełnie innym miejscu rozwoju cywilizacyjnego, gdyby nie skutki II wojny światowej. Kilka pokoleń Polaków musiało podjąć się ogromnego wysiłku odbudowy zniszczeń wojennych i podnoszenia kraju ze zgliszcz.

“Do dzisiaj Niemcy nie rozliczyły się z działalności rabunkowej i prowadzonej systemowo grabieży dzieł kultury i sztuki należących do państwa polskiego oraz jego obywateli. Następcy prawni III Rzeszy nie poczuwają się do obowiązku zadośćuczynienia za zbrodnie i wyrządzone szkody, nie przejawiają woli naprawienia szkód Polsce i Polakom ani chęci zwrócenia zrabowanych zasobów. Kwestionują polityczną i prawną odpowiedzialność wobec Polski za skutki II wojny światowej, a ich działania ograniczają się do symbolicznych gestów i słów o odpowiedzialności moralnej” – pisze Arkadiusz Mularczyk.

Odbudowa Pałacu Saskiego, przez Polaków, jest wciąż symbolem wojny nierozliczonej.

Niemieckie zbrodnie na Polakach wciąż nierozliczone

.”Nie należy się dziwić, że polska historia nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem na zachodzie Europy. To nie jest przecież historia dla Zachodu chwalebna” – pisze prof. Zdzisław Krasnodębski na łamach “Wszystko co Najważniejsze” [LINK].

“Wprawdzie wielkodusznie pozwolono Polakom dalej walczyć u boku aliantów, między innymi w bitwie powietrznej o Wielką Brytanię, ale po wojnie skrupulatnie wystawiono nam rachunek za uzbrojenie i amunicję. Zbrodnia sowiecka popełniona na bezbronnych jeńcach wojennych, na polskich oficerach, w Katyniu i innych miejscach Związku Sowieckiego, została przemilczana, by nie zakłócać współpracy z sowieckim sojusznikiem. Władysław Sikorski, premier polskiego rządu na uchodźstwie, zginął we wciąż do końca niewyjaśnionych okolicznościach w Gibraltarze w 1943 r. Mniej więcej rok później nasi zachodni sojusznicy wraz z Sowietami rozpoczęli proces tworzenia w Polsce marionetkowego rządu jedności narodowej, zdominowanego przez komunistów.

Losy Polski w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym pokazują także, jak wielkim kłamstwem jest ciągle obecny w wielu krajach Europy – we Francji, we Włoszech, w Grecji – mit wyzwolenia Europy przez Armię Czerwoną. Okres współpracy komunistów z hitlerowskimi Niemcami jest czymś, co lewica stara się wyprzeć z pamięci, gdyż obala to mit konsekwentnego lewicowego i komunistycznego antyfaszyzmu, odwołującego się do faktu, że po ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki komuniści włączyli się w ruchu oporu w wielu krajach europejskich, a nawet zaczęli w nim dominować – pisze prof. Krasnodębski.

PAP/Katarzyna Krzykowska/Wszystko Co Najważniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 grudnia 2022
Fot. Andrzej Hulimka / Forum