„Opowiadamy Polskę światu" w Czechach. „Nowa geopolityczna oś Europy”

„Opowiadamy Polskę światu" w Czechach. „Nowa geopolityczna oś Europy”

W miesięczniku opinii i na portalu „Wszystko co Najważniejsze” oraz na łamach czeskiego tygodnika „Echo” ukazuje się w tych dniach specjalny dodatek poświęcony współpracy polsko-czeskiej. Projekt „Opowiadamy Polskę światu” w Czechach to kolejna odsłona międzynarodowej inicjatywy „Opowiadamy Polskę światu”.

.Premier RP Mateusz MORAWIECKI, premier Czech Petr FIALA, Alexandr VONDRA – Dysydent, sygnatariusz Karty 77, a w latach 2006-2007 minister spraw zagranicznych, od 2007 do 2009 wicepremier, w latach 2010–2012 minister obrony; prof. Piotr GLIŃSKI – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kardynał Dominik DUKA OP, Maciej RUCZAJ – dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze; Prof. Jiří TRÁVNÍČEK – dyrektor Instytutu Literatury Czeskiej w Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie; Břetislav DANČÁK – Prorektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie i przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego; Daniel KOŠTOVAL – w latach 2013–2018 wiceminister obrony Republiki Czeskiej i Eryk MISTEWICZ – prezes Instytutu Nowych Mediów to tylko niektórzy z autorów tekstów najnowszej odsłony projektu „Opowiadamy Polskę światu” w Czechach.

– „Opowiadamy Polskę światu” to globalny projekt, w którym współpracujemy z redakcjami z całego świata. To dziś już redakcje z ponad 80 krajów. Ale poza Francją, Włochami, Stanami Zjednoczonymi czy krajami tak egzotycznymi jak Wenezuela, Senegal, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Nowa Zelandia, to stała międzyredakcyjna współpraca z bliższymi geograficznie redakcjami, takimi jak czeski tygodnik „Echo”. Wspólnie z Instytutem Polskim w Pradze i czeską redakcją przygotowaliśmy 32 strony w najnowszym wydaniu wpływowego czeskiego tygodnika. Nie kryjemy, że mamy nadzieję na nowe otwarte w relacjach naszych krajów, stąd ten nasz wspólny projekt – mówi PAP Michał Kłosowski, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów.

Premier Mateusz MORAWIECKI pisze o nowej geopolitycznej osi Europy: Inwazja Rosji na Ukrainę wymusza na nas zmianę paradygmatów myślenia geopolitycznego. Geopolityczna oś Wschód-Zachód została dziś złamana i trudno wyobrazić sobie powrót do normalnych relacji z Rosją. Dlatego z jeszcze większą determinacją musimy myśleć o wzmacnianiu geopolitycznej osi Północ-Południe, dla której Polska i Czechy są kluczowymi państwami. Nasz region nabiera strategicznego znaczenia nie tylko dla losów Europy, ale również dla losów całego świata. Możemy się rozwijać tylko wspólnie, tylko połączeni współpracą gospodarczą i kulturową, złączeni siecią dróg, gazociągów, handlu, ale też wartości, zapewniając sobie nawzajem bezpieczeństwo.

Z kolei Petr FIALA, premier Republiki Czeskiej w artykule „Mój związek z Polską jest głęboki i rozwijał się przez długi czas” wskazuje przede wszystkim na to, co łączy nasze państwa: Wojna na Ukrainie w pełni pokazuje nasz najważniejszy, długofalowy, wspólny interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym narodom i całemu kontynentowi europejskiemu. Polska jest naszym bliskim i silnym sojusznikiem, jeśli chodzi o obronę Zachodu przed zagrożeniami ze Wschodu. W żywotnym interesie obu naszych krajów leży jak najszersze rozwijanie współpracy transatlantyckiej, a zwłaszcza utrzymanie znaczenia NATO i wzmocnienie jego wschodniego skrzydła, gdzie Polska odgrywa naturalną rolę regionalnego mocarstwa.

W podobnym tonie wypowiada się Kardynał Dominik DUKA OP, Arcybiskup Metropolita Praski i Prymas Czech. Dla niego to, co łączy Polskę i Czechy to przede wszystkim chrześcijaństwo: Jak w pełni nawiązywać do wspomnianych tradycji i jak je rozwijać, pokazał nam wielki papież XX wieku, św. Jan Paweł II. Uważam, że wysiłki zmierzające do stłumienia i skazania na „damnatio memoriae” spuścizny jego pontyfikatu również są częścią procesu, który miałby doprowadzić do totalnego zniszczenia naszej zachodniej cywilizacji. Dziedzictwo św. Jana Pawła II, podobnie jak dziedzictwo św. Wojciecha, jest zgodne z nakazem Chrystusa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. To dictum musi być również mottem i hasłem roboczym współczesnych polityków i współczesnej polityki.

Opinię premiera Petra FIALI i kardynała Dominika DUKA OP wzmacnia Maciej RUCZAJ, dyrektor Instytut Polskiego w Pradze: W kwestii imponderabiliów Praga i Warszawa stoją w niełatwych czasach ramię w ramię, z potencjałem do odegrania wspólnie ważnej roli w sytuacji kryzysowej. Tytuł tekstu to: „Warszawa – Praga. Trudne sprawy”.

Prof. Jiří TRÁVNÍČEK, teoretyk literatury, dyrektor Instytutu Literatury Czeskiej w Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie niezwykle krytycznie wypowiada się o popularnym terminie bliskości słowiańskiej. Jednocześnie zwraca uwagę, że „Zamiast „czytać” Polaków przez filtr słowiańskiej wzajemności, lepiej jest to robić przez pryzmat bliskości środkowoeuropejskiej. Środkowoeuropejskość nie tylko łączy nas z naszymi północnymi sąsiadami, ale jest też – podkreślmy – skutecznym antidotum na panslawizm.”

Břetislav DANČÁK, prorektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie i przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego zwraca uwagę na polityczne aspekty współpracy polsko-czeskiej. Jak podkreśla: podpisanie 3 lutego 2022 r. obiecującego porozumienia w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów, zbliżenie premierów Petra Fiali i Mateusza Morawieckiego przełożyło się na silne przywództwo na poziomie ogólnoeuropejskim.”. Analizując słabości i siły obu państw, DANČÁK zauważa, że „W przypadku Polski dość oczywista jest ta związana z konsekwentną realizacją zobowiązań Sojuszu NATO w zakresie wysokości środków przeznaczanych z budżetu na obronność. Republika Czeska może z kolei inspirować w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej w miksie energetycznym.”

Wcześniejsze edycje „Opowiadamy Polskę światu” związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia’70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Ponad miliard zasięgu miały teksty na 40-lecie „Solidarności” opublikowane w 38 krajach. W rocznicę 17 września 1939 r. teksty z Polski dotarły do ponad 70 krajów. Kolejne edycje związane były też z osiągnięciami polskiej nauki, czy polską drogą rozwoju gospodarczego.

.Najnowsza odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu” ukazuje się równolegle w czeskim tygodniku “Echo” i w nr 41 miesięcznika opinii “Wszystko co Najważniejsze” [LINK] w ramach międzyredakcyjnego projektu realizowanego przy wsparciu Instytutu Polskiego w Pradze, w konkursie MSZ “Forum Polsko Czeskie 2022”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 maja 2022