Pierwsza kobieta na świecie z majątkiem o wartości powyżej 100 mld dolarów

Pierwsza na świecie kobieta zgromadziła majątek o wartości przekraczającej 100 mld dolarów – poinformował w piątek portal The Guardian.

Właścicielka firmy L’Oreal to najbogatsza kobieta na świecie

.Bettencourt Meyers odziedziczyła fortunę po matce i dziadku – założycielu firmy. Do L’Oreal, największej na świecie firmy kosmetycznej, należą takie marki jak Lancome i Maybelline. Wartość sprzedanych przez nią w 2022 roku produktów sięgnęła 38 miliardów euro. Akcje spółki której udziałowcem jest kobieta wzrosły w tym roku o 35 proc., a do Bettencourt Meyers należy co trzecia z nich.

Potrzebny jest nam patriotyzm gospodarczy

.Fakt, że Francuzka została to pierwsza kobieta, która posiada majątek powyżej 100 mld dolarów nie powinien nikogo dziwić. W kraju nad Sekwaną idea patriotyzmu gospodarczego jest bardzo ważna, a francuski przemysł zyskuje na tym od dawna. O znaczeniu takiej postawy pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze Eryk ŁON, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

„Tematyka patriotyzmu gospodarczego nabiera w naszym kraju coraz większego znaczenia. To bardzo dobrze, gdyż dzięki temu pogłębia się przekonanie o potrzebie podejmowania wszelkich działań mających na celu odzyskiwanie, utrwalanie oraz poszerzanie polskiej własności w naszej gospodarce. Wydaje się, że kluczowe znaczenie ma w tym kontekście zarówno repolonizacja sektora bankowego, jak również repolonizacja mediów. Doświadczenie wielu krajów świata pokazuje, że u źródeł ich sukcesu gospodarczego leżała aktywna polityka proeksportowa realizowana w gospodarce z przeważającym udziałem kapitału rodzimego w sektorze bankowym” – pisze autor.

Jego zdaniem ważne jest więc, aby podejmować wszelkie działania mające na celu promowanie idei patriotyzmu gospodarczego. Potrzebny jest nam zarówno oddolny, jak również odgórny patriotyzm gospodarczy. Z długofalowego punktu widzenia oddolny patriotyzm gospodarczy jest o tyle ważniejszy, że umożliwia on rozwój narodu nawet w sytuacji gdy władze publiczne nie realizują w dostatecznym stopniu zasad patriotycznych. Generalnie jednak warto, aby oddolny patriotyzm gospodarczy uzupełniony był o odgórną wersję owego patriotyzmu.

„Byłoby wielkim sukcesem gdyby z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dyskusja o potrzebie promowania i wdrażania idei patriotyzmu gospodarczego w poszczególnych dziedzinach życia w naszym kraju stała się jeszcze bardziej dynamiczna. Warto nawiązywać do myśli ekonomistów okresu międzywojennego, którzy reprezentowali myślenie narodowe” – pisze Eryk ŁON.

W tym kontekście bardzo ważne znaczenie mogą odgrywać instytucje edukacyjne. Już w szkołach podstawowych powinien być szerzony patriotyzm gospodarczy na różnych przedmiotach, gdzie powinny być propagowane jego elementy.

„W debacie na temat roli patriotyzmu gospodarczego warto szczególnie wsłuchiwać się w głos polskich przedsiębiorców, w głos członków zarządów podmiotów gospodarczych znajdujących się pod kontrolą kapitału polskiego. W tym kontekście warto przytoczyć 5 zasad patriotyzmu gospodarczego. Zasady te brzmią następująco: Po pierwsze, płacimy podatki w miejscu powstawania przychodów. Polak w Polsce, Słowak na Słowacji. Przez to pokazujemy swój szacunek do społeczności i kraju, w którym firma sprzedaje swoje produkty i usługi. Po drugie, wspieramy rodzime produkty i przedsiębiorców, bo jeśli tylko cena i jakość produktów nie odbiegają od innych, zawsze staramy się wybierać produkty wyprodukowane w naszym kraju” – dodaje autor artykułu.

Polska poczyniła postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju 

O kwestii tego, jak powinna rozwijać się polska gospodarka pisze również Mathias CORMANN, sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego zdaniem Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych. 

Zdaniem autora pierwszym z nich jest starzenie się społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla stabilności budżetowej z powodu obniżenia wydajności i tempa wzrostu gospodarczego w wyniku mniejszego udziału siły roboczej, gdy koszty związane ze starzeniem się będą nadal rosły. Aby zapewnić długoterminową stabilność budżetową i rozsądne emerytury, należy wydłużyć okres aktywności zawodowej poprzez stopniowe zrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, a także podwyższenie wieku emerytalnego zgodnie z wydłużeniem średniej długości życia w dobrym zdrowiu. W szerszej perspektywie Polska musi podnieść liczebność swojej siły roboczej poprzez zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, zwiększanie udziału określonych grup (np. młodych rodziców) w rynku pracy oraz poprzez ułatwianie imigracji. Dlatego mile widziane są niedawno wprowadzone środki mające na celu zachęcenie emerytów do pracy, jak również rozbudowa zaplecza opiekuńczego dla dzieci oraz program migracji wykwalifikowanych pracowników. Ponadto Polska powinna rozważyć poszerzenie swojej bazy dochodów poprzez usprawnienie systemu obniżonych stawek i zwolnień z podatku VAT oraz skorygowanie opodatkowania nieruchomości. Kraj powinien również zwiększyć efektywność wydatków rządowych poprzez ich kompleksową analizę.

„Potrzebujemy środków, które pozwolą nam w dalszym ciągu radzić sobie z najpilniejszymi problemami, a jednocześnie kontynuować wprowadzanie reform w celu rozwiązania długoterminowych wyzwań strukturalnych” – pisze Mathias CORMANN.

„Należy też zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści. Polska znacznie poprawiła osiągnięcia edukacyjne i plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Podążanie tą ścieżką poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych oraz stworzenie uczniom większych możliwości zastosowania tych umiejętności w praktyce będzie bardzo silnie pozycjonować Polskę w erze cyfryzacji. Edukacja musi mieć charakter integracyjny, a do studiowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych należy zachęcać więcej kobiet. Podobnie jak w wielu krajach OECD, starsi dorośli w Polsce wykazują niższe umiejętności cyfrowe – należy je zwiększyć i uczynić dalsze kształcenie bardziej praktycznym i elastycznym” – dodaje ekspert.

Jak zaznacza autor, polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach. Zakończenie wojny w Ukrainie i zawarcie sprawiedliwego pokoju zgodnego z prawem międzynarodowym byłoby obecnie najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie perspektyw globalnego wzrostu.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 stycznia 2024