Popyt na podróże lotnicze wciąż rośnie

podróże lotnicze

Pomimo inflacji popyt na podróże lotnicze rośnie. W I kw. 2023 r. globalne przychody na pasażerokilometr (RPK) wzrosły o +58,3% r/r, osiągając 85,9% poziomu sprzed pandemii. Wzrost był szczególnie duży w Azji (+125,5% r/r) w następstwie ponownego otwarcia Chin.

Popyt na podróże lotnicze

.Globalna sprzedaż biletów lotniczych tego lata (maj-wrzesień 2023 r.) również wzrosła o +35,2% r/r, osiągając 92% poziomu sprzed pandemii (2019 r.), przy popycie w Ameryce Północnej już na poziomie 99%. Analitycy uważają, że przez cały rok 2023 podróżować będzie około 4,3 mld osób (w porównaniu z 4,5 mld w 2019 r.).

Rysunek 1: Ewolucja RPK według regionu (zmiana procentowa zaobserwowana w I kw. 2023 r.)

Źródła: IATA, Allianz Research

Marże linii lotniczych korzystają z rosnących cen biletów lotniczych i spadających kosztów operacyjnych. Mimo że ceny paliwa lotniczego, które stanowią 30% sprzedaży, utrzymują się powyżej poziomu sprzed pandemii, spadły one w tym roku o -36% do 91,3 USD/baryłkę, czyli o około połowę w stosunku do kryzysowego szczytu 184,8 USD/baryłkę w czerwcu 2022 roku. Jednocześnie wzrosły ceny biletów lotniczych, zwłaszcza na trasach międzynarodowych, takich jak te między USA a Europą (średnio +23% od początku roku).

Lata pandemii

.Po trzech nierentownych latach w opinii analityków Allianz Trade branża lotnicza może wyjść na zero w 2023 r. – wcześniej niż oczekiwano. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) łączne przychody mają wzrosnąć o +9,7% r/r do 803 mld USD (w porównaniu z 838 mld USD w 2019 r.), a zysk netto może wzrosnąć do 9,8 mld USD w tym roku (w porównaniu z 26,4 mld USD w 2019 r.), przy czym przewoźnicy z Ameryki Północnej odnotowali najlepsze wyniki.

Rysunek 2: Ewolucja cen ropy naftowej (Brent) i paliwa lotniczego (JP-54), USD/baryłkę

Źródła: Bloomberg, Allianz Research.

Jednak ograniczona przepustowość powstrzymuje linie lotnicze przed pełnym potencjałem przychodów. W latach 2018-2019 sektor odnotował około 1600 dostaw samolotów rocznie na całym świecie. Ze względu na brak części zakłócający produkcję, dostawy spadły o połowę w 2020 r., a następnie zaczęły się stopniowo poprawiać. W 2022 r. dostawy samolotów wzrosły o +19,1% r/r, a światowa liczba dostępnych pasażerokilometrów (ASK) wzrosła o +39,6% r/r. Jednak producenci oryginalnego wyposażenia nadal mają trudności z sprostaniem oczekującemu popytowi. Oczekuje się, że w 2023 roku dostawy wzrosną o +19,8%, ale obecne sześciomiesięczne opóźnienie nie wydaje się odpowiadać optymistycznym planom producentów samolotów. To ograniczenie podaży może uzasadniać utrzymywanie wysokich cen biletów lotniczych.

Rysunek 3: Roczne dostawy samolotów (kolumny, lewa oś) i średnie ASK (linia, prawa oś)

Źródła: IATA, Bloomberg, Allianz Research

Gospodarka Polski

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”.

„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach. Zakończenie wojny w Ukrainie i zawarcie sprawiedliwego pokoju zgodnego z prawem międzynarodowym byłoby obecnie najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie perspektyw globalnego wzrostu. Do tego czasu potrzebujemy środków, które pozwolą nam w dalszym ciągu radzić sobie z najpilniejszymi problemami, a jednocześnie kontynuować wprowadzanie reform w celu rozwiązania długoterminowych wyzwań strukturalnych. Potrzebujemy dobrze opracowanych i skoordynowanych reakcji politycznych. OECD będzie nadal wspierać państwa członkowskie i społeczność globalną, dostarczając dane i analizy polityczne oraz udzielając porad w kwestii najlepszych praktyk politycznych. Będziemy również dalej ułatwiać dialog i rozwiązywanie problemów w oparciu o fakty. Skala dzisiejszych wyzwań jest ogromna. Reagowanie na nie poprzez rozsądne, dobrze przemyślane działania polityczne jest drogą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Rolą OECD jest współpraca z Polską w budowaniu silnych podstaw gospodarczych” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie“.

AllianzTrade/WszystkoCoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 czerwca 2023