Wzrost liczby ataków na nauczycieli we Francji

Wzrost liczby ataków na nauczycieli we Francji

Badania nad sytuacją we francuskich szkołach wskazują na wzrost liczby ataków na nauczycieli we Francji ze strony uczniów i ich rodziców.

.Liczba agresywnych zachowań względem nauczycieli powróciła do poziomu sprzed pandemii, po spadku w 2020 roku. Rezultaty badania przeprowadzonego przez Autonome de solidarité laïque, organizację zajmują się ochroną pracowników szkolnictwa, wskazują na wzrost liczby ataków na nauczycieli we Francji i zostały podane do wiadomości publicznej w niedzielę. 

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 4 732 spraw skierowanych do sądu przez pracowników szkolnictwa. Spośród nich zaledwie 1% spraw zakończyło się procesem sądowym.

Liczba spraw, które kończy się procesem sądowym znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat (177 rozpraw w 2017 r. i tylko 36 w 2021 r., czego powodem są długie procedury administracyjne, a także coraz częstsze odmowy przejęcia sprawy przez policję. 

Jak mówi Sylvie Guyot, sekretarz generalny organizacji Autonome de solidarité laïque, „szkoła nie jest miejscem, gdzie nauczyciele są codziennie brutalnie atakowani, ale bardziej lub mniej agresywne konflikty, zniewagi i groźby osłabiają życie codzienne nauczycieli”.

Agresja fizyczna stanowi 7,5% zgłoszonych ataków na nauczycieli. Niemal dwie trzecie spraw dotyczy natomiast zniesławienia (33%), zniewag i gróźb (30%).  Za 48% ataków na nauczycieli odpowiadają rodzice uczniów. Uczniowie są autorami ataków w 17% przypadków. 

Większość ataków ma miejsce w szkołach podstawowych, a najczęstszym powodem są słabe oceny uczniów. 

Wśród jednych z częstszych sposobów szykan nauczycieli ze strony rodziców jest upublicznianie wizerunku nauczycieli w mediach społecznościowych lub fałszywe oskarżanie o wykorzystywanie nieletnich. 70% spraw kierowanych jest do sądu przez nauczycieli. Narażona na ataki jest jednak również dyrekcja szkół.

Według Ministerstwa Edukacji, które jeszcze nie podało dokładnych danych za lata 2020-2021, w ostatnich dwóch latach było mniej szczególnie poważnych ataków na nauczycieli niż w latach 2018-2019. Należy jednak pamiętać, że w przedziale czasowym 2020-2021 część lekcji odbywała się w trybie zdalnym. 

We Francji atak na personel szkolnictwa grozi 6 miesiącami pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 7 500 euro. 

Oprac. JM
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 maja 2022