Sir Paul COLLIER, John KAY: Politycy dali się uwieść ideologii indywidualizmu Sir Paul COLLIER, John KAY: Politycy dali się uwieść ideologii indywidualizmu
John KAYSir Paul COLLIER

John KAY
Sir Paul COLLIER

Politycy dali się uwieść ideologii indywidualizmu

Można pogodzić ideę wspólnoty i gospodarki. Dobrze radzące sobie firmy są formą społeczności. Konflikt pomiędzy społecznością a rynkiem nie jest nieusuwalny. Rynek funkcjonuje dobrze wyłącznie w oparciu o sieć relacji społecznych.

Marcin BALICKI: Osiągnąć kompetencje przyszłości Marcin BALICKI: Osiągnąć kompetencje przyszłości
Marcin BALICKI

Marcin BALICKI

Osiągnąć kompetencje przyszłości

Nie można uciec od kryteriów oceniania nauki i naukowców pod kątem ich przydatności i wartości dla społeczeństwa. Można natomiast spróbować wykorzystać zdobycze nauki, żeby ta, „sprzedając” swoją rolę w kształceniu, umiała mówić językiem korzyści współczesnego świata.

Krzysztof SZUBERT: Transformacja cyfrowa na nowo definiuje gospodarki i rynek pracy Krzysztof SZUBERT: Transformacja cyfrowa na nowo definiuje gospodarki i rynek pracy
Krzysztof SZUBERT

Krzysztof SZUBERT

Transformacja cyfrowa na nowo definiuje gospodarki i rynek pracy

Każdy, kto odpowiednio przygotuje się do procesu transformacji cyfrowej oraz nauczy się korzystać z nowych możliwości, które dają innowacyjne technologie, wygra we wszystkich dziedzinach życia, w tym społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. By to osiągnąć, potrzebna jest strategia, niezależnie, czy patrzymy na to z poziomu dowolnej wielkości biznesu, poszczególnych państw, czy regionów. „The time to act is now”.

Piotr SZUMLEWICZ: Ucywilizować rynek pracy Piotr SZUMLEWICZ: Ucywilizować rynek pracy
Piotr SZUMLEWICZ

Piotr SZUMLEWICZ

Ucywilizować rynek pracy

Dziś młodzi ludzie są uczeni, by w dorosłym życiu zostawać biznesmenami troszczącymi się o własną firmę, o swój własny interes. Rzadko kiedy nakierowuje się ich na wartości takie, jak empatia czy solidarność. Zapomina się przy tym, że większość młodych tymi biznesmenami wcale nie zostanie.

Edmund S. PHELPS: "Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu" Edmund S. PHELPS: "Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"
Edmund S. PHELPS

Edmund S. PHELPS

"Nauki humanistyczne w programach szkół średnich i wyższych. To podstawa sukcesu"

Rynek pracy nie potrzebuje jedynie rozszerzonej wiedzy technicznej. Wymaga coraz więcej tzw. miękkich umiejętności – zdolności twórczego myślenia, znajdowania kreatywnych rozwiązań dla skomplikowanych problemów, umiejętności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności czy nowych ograniczeń. Studiując kanon, młodzi ludzie zyskają coś więcej niż tylko zestaw wąsko pojętych umiejętności.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam