Varsaviae.
Zbiór map Warszawy 1703-1930 w archiwach francuskich

TSF Jazz Radio

Varsaviae.
Zbiór map Warszawy 1703-1930 w archiwach francuskich

Francuska Biblioteka Narodowa zarchiwizowała miliony dokumentów. Wśród map, całkiem pokaźna kolekcja planów Warszawy. Od 1703 do 1930 roku Warszawa na mapach zachowanych w Paryżu. Po raz pierwszy zbiór ten prezentowany jest polskim Czytelnikom.

btv1b59715545

Nicolas de Fer, Varsovie, 1703

btv1b530391192

Plan de Varsovie dédié à S.M. Auguste III roi de Pologne, électeur de Saxe etc., levé par ordre de S.E.M. le comte Bielinski, grand maréchal de la couronne, par M.P. Ricaud de Tirregaille, lieut.colonel et ingénieur au service du roi et de la république. 1762.

Zrzut ekranu 2016-03-27 (godz. 23.13.03)

Georges-Louis Le Rouge. Plan de Varsovie dédié à Stanislas Auguste, roi de Pologne, grand duc de Lithuanie, par son très humble et très obéissant serviteur Le Rouge, 1768.

btv1b8440618x

Plan de Varsovie, Rizzi Zannoni, 1772.

Zrzut ekranu 2016-03-27 (godz. 23.21.52)

 J.-B.-L. Aubert, Varsovie superficie 1,900,000 toises, 1788.

btv1b8442747m

Edme Mentelle, Plan de Varsovie, przed 1815.

btv1b8446437f

1822

btv1b8446438v

Plan général de Varsovie, fait d’après celui des ingénieurs militaires lito. dans l’Etat-Major du Quartier maître général. 1822.

btv1b8441874j

1849  Plan de la ville de Varsovie.

btv1b530280191

Plan M. Warszawy,  1879.

btv1b530590108

1885

Zrzut ekranu 2016-03-27 (godz. 22.50.15)

Plan goroda Varchavy. 1892.

btv1b53032725j

1914.

btv1b84598519

1925

btv1b8459850w

1930

Pierwszy raz na Wszystko Co Najważniejsze?

Aby nie ominąć istotnych tekstów, raz w tygodniu w niedzielę rano wysyłamy newsletter. Zapraszamy do zapisania się:

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam