Võ Trí THÀNH: Wietnam wprowadza globalny podatek minimalny. Celem trwały wzrost fiskalny i zwiększenie inwestycji zagranicznych

Wietnam wprowadza globalny podatek minimalny. Celem trwały wzrost fiskalny i zwiększenie inwestycji zagranicznych

Photo of Võ Trí THÀNH

Võ Trí THÀNH

Były wiceprezes Centralnego Instytutu Zarządzania Gospodarczego (CIEM) w Wietnamie i członek Krajowej Rady Doradczej ds. Polityki Finansowej i Monetarnej. Posiada tytuł doktora ekonomii Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i zajmuje się głównie badaniami oraz konsultacjami w kwestiach związanych z polityką makroekonomiczną, liberalizacją handlu i międzynarodową integracją gospodarczą. Interesuje się także tematyką reform instytucjonalnych i systemów finansowych. Jest autorem kolumny Analyst’s Pick w „Việt Nam News”.

Przyjęcie przez Wietnam globalnego podatku minimalnego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania praw podatkowych, budowania zaufania oraz promowania inwestycji i przejrzystości – pisze Võ Trí THÀNH

.Dnia 29 listopada 2023 r. wietnamskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło uchwałę w sprawie wdrożenia globalnego podatku minimalnego – dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych w ramach projektu GloBE (ang. Global Anti-Base Erosion). Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Pomimo poparcia większości (93 proc.), wciąż istnieją obawy co do wykonalności uchwały, jej wpływu na konkurencyjność Wietnamu w kontekście pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz preferencyjnej polityki utrzymywania „orłów” technologii.

W ramach uchwały globalnym podatkiem minimalnym w wysokości 15 procent objęte zostaną międzynarodowe korporacje, których przychody w dwóch z czterech kolejnych lat przekroczyły 750 mln euro (ok. 800 mln USD).

Uchwała wpływa na jednostki składowe międzynarodowych korporacji i wprowadza dwa elementy: kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) dla jednostek prowadzących działalność w Wietnamie oraz minimalny dochód podlegający opodatkowaniu (IIR) dla spółek dominujących z podmiotami zagranicznymi o niskim opodatkowaniu.

Według obliczeń Ministerstwa Finansów QDMTT obejmie 122 zagraniczne korporacje w Wietnamie, a przewidywane dodatkowe wpływy z podatków wyniosą około 14,6 bln VND (608,3 mln USD). Jeśli IIR zostanie zastosowany do spółek wietnamskich, może on objąć sześć podmiotów, a szacowany dodatkowy pobór podatku wyniesie około 73 mld VND.

Wśród znaczących korporacji objętych uchwałą znajdują się Samsung, Intel, LG, Bosch, Sharp, Panasonic, Foxconn i Pegatron, które stanowią prawie 30 procent całkowitego kapitału BIZ w Wietnamie (około 131,3 miliarda USD) i które korzystają z preferencyjnych stawek podatku dochodowego od osób prawnych (poniżej 15 proc.).

Globalny podatek minimalny nie jest umową międzynarodową, a kraje nie są zobowiązane do jego stosowania. Wietnam nie musi go zatem wprowadzać, ale jeśli inne kraje będą go egzekwować, może to skutkować pobieraniem przez nie dodatkowych podatków od przedsiębiorstw w Wietnamie, w szczególności od firm z kapitałem zagranicznym.

Przewiduje się, że kraje i terytoria inwestujące za granicą, w tym te posiadające znaczny kapitał w Wietnamie (takie jak Korea Południowa, Japonia, Hongkong czy Singapur), wprowadzą globalny podatek minimalny od 2024 roku. Podobnie kraje pozyskujące inwestycje zagraniczne – również rozważają politykę dotyczącą globalnego podatku minimalnego.

Dlatego Wietnam powinien koniecznie wprowadzić globalny podatek minimalny zgodnie z wytycznymi OECD. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania praw podatkowych, budowania zaufania oraz promowania inwestycji i przejrzystości.

Pojawiają się jednak obawy, że w czasach, gdy konkurencja o inwestycje zagraniczne jest niezwykle intensywna, globalny podatek minimalny może wpłynąć na konkurencyjność Wietnamu dla inwestorów, potencjalnie zmniejszając skuteczność zachęt podatkowych dla zagranicznych przedsiębiorstw, zwłaszcza inwestorów strategicznych. Potencjalne wycofanie inwestycji z dużych przedsiębiorstw może utrudnić realizację krajowych celów rozwoju przemysłowego, co negatywnie wpłynie na transfer technologii i budowanie ekosystemu.

W związku z tym wietnamskie Ministerstwo Planowania i Inwestycji (MPI) zostało wezwane do opracowania dodatkowych zachęt w celu wspierania nowych działań inwestycyjnych i utrzymania konkurencyjnego środowiska. Przedsiębiorstwa FDI zalecają, aby Wietnam wdrożył preferencyjne mechanizmy i polityki, koncentrując się na czynnikach takich jak siła robocza, infrastruktura i procedury administracyjne.

Według ekspertów przedsiębiorstwa prowadzące BIZ mogą być skłonne zapłacić 15-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, ale zapewne zażądają dodatkowych preferencyjnych przepisów zachęcających do inwestycji, produkcji i prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony globalny podatek minimalny może być postrzegany jako szansa dla Wietnamu na stworzenie korzystnego i konkurencyjnego środowiska inwestycyjnego i biznesowego.

Międzynarodowe badania sugerują, że zachęty finansowe (podatki) mogą nie być decydującym czynnikiem dla długoterminowych inwestycji; większe znaczenie ma przejrzystość ram prawnych. Można też rozważyć rozmaite formy wsparcia, w tym wsparcie finansowe dla szkoleń, badań i rozwoju oraz infrastruktury.

Poza tym dodatkowe przychody z globalnego podatku minimalnego mogą zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury, szkolenie zasobów ludzkich, inwestycje technologiczne i wspieranie wietnamskich przedsiębiorstw w łańcuchach wartości międzynarodowych korporacji. Wzorując się na podejściu Tajlandii, Wietnam mógłby rozważyć przeznaczenie procentu globalnego podatku minimalnego na fundusz zwiększania konkurencyjności w ramach komitetu inwestycyjnego na rzecz przedsiębiorstw krajowych.

W sytuacji, gdy Wietnam zwiększa inwestycje zagraniczne, wprowadzenie globalnego podatku minimalnego pomoże też w zrozumieniu praktyk prawnych stosowanych w innych krajach.

Globalny podatek minimalny oferuje dalsze korzyści, zapewniając Wietnamowi nowe możliwości zwiększenia dochodów budżetowych, wzmocnienia integracji międzynarodowej i rozwiązania kwestii związanych z uchylaniem się od zobowiązań podatkowych.

Minister finansów Hồ Đức Phớc podkreślił, że celem i ideą projektu „Resolution” jest zaprezentowanie postępu i przejrzystości w wietnamskim systemie zarządzania podatkami i środowisku inwestycji biznesowych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Co ważne, obecne preferencyjne zasady dla przedsiębiorstw niepodlegających globalnemu podatkowi minimalnemu zostaną utrzymane.

Strategia inwestycji zagranicznych Wietnamu na lata 2021–2030 stawia na pierwszym miejscu globalną łączność produkcyjną, inwestycje ekologiczne i w zaawansowane technologie, a także branże wspierające oraz zrównoważone interesy między inwestorami, państwem i obywatelami.

Pomimo wyzwań atrakcyjność Wietnamu dla BIZ pozostaje silna ze względu na takie zalety, jak opłacalne koszty utrzymania pracowników, strategiczna lokalizacja, umowy o wolnym handlu, wzrost gospodarczy oraz stabilne systemy polityczny i prawny. Oczekuje się, że BIZ odegrają istotną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego i napędzaniu sektora nieruchomości parków przemysłowych w nadchodzących latach.

W ciągu ostatnich 11 miesięcy wartość przyciągniętych BIZ osiągnęła prawie 29 miliardów USD, co stanowi prawie 15-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku, a wprowadzony kapitał osiągnął poziom 20,25 miliarda USD, czyli najwyższy w okresie między 2018 a 2023 rokiem.

.W obliczu zaostrzonych standardów i nowych wymogów dotyczących cyfrowej i ekologicznej ekspansji gospodarczej globalny podatek minimalny nie powinien być postrzegany jako obciążenie lub wyzwanie, ale jako szansa dla Wietnamu. Jest to okazja do przyspieszenia reform, poprawy otoczenia biznesowego i inwestycyjnego oraz dostosowania się do globalnych trendów, co w rezultacie przyciągnie wysokiej jakości inwestorów.

Võ Trí Thành
Tekst pierwotnie ukazał się na łamach Việt Nam News [LINK].

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 grudnia 2023