«Всему миру о Польше» - wystartował wspólny projekt redakcji „Wszystko Co Najważniejsze” i „Echa Moskwy"

«Всему миру о Польше» - wystartował wspólny projekt redakcji „Wszystko Co Najważniejsze” i „Echa Moskwy"

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Stała wymiana tekstów między naszymi redakcjami, uczestniczenie przez Autorów „Wszystko Co Najważniejsze” w życiu intelektualnym Rosji, w przyszłości wspólne debaty i dyskusje – to efekt nawiązania międzyredakcyjnej wymiany z największym niezależnym medium w Moskwie, portalem „Echo Moskwy”.

W ponad 50 krajach byliśmy z tekstami ostatniego wydania projektu „Opowiadamy Polskę światu” realizowanego w styczniu i lutym 2021 r. przez Instytut Nowych Mediów (wydawcę miesięcznika i portalu „Wszystko Co Najważniejsze”) przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Tym razem publikowaliśmy w mediach opinii i na portalach w wielu krajach teksty liderów opinii dotyczące gospodarki Polski i naszego regionu. Szef OECD Angel Guria przewidywał, że czeka nas „Dekada Europy Centralnej” i duże odbicia gospodarek po pandemii. Brak jeszcze analizy końcowej zasięgów.

We wcześniejszej realizacji na 40. rocznicę „Solidarności” udało się pobić rekord wpływu polskiej polityki historycznej: publikacjami w mediach w 38 krajach osięgnięto 1.014.000.000 zasięgu (dane: PAP Media Intelligence).

W czasie pandemii, w bardzo trudnych warunkach dla realizacji projektów międzynarodowych, redakcje na całym świecie zainteresowaliśmy tekstami związanymi z rocznicami Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 40 lecia Solidarności, 100 lecia urodzin Jana Pawła II, 50 lecia Grudnia’70, rocznicy Niepodległości czy poświęcone gospodarczym wzrostom Europy Centralnej. Nie byłoby to możliwe bez synergii sił i środków, zaangażowaniu się naszych partnerów. Zaowocowało to świetnymi zasięgami artykułów. Nie było wcześniej tak dużego pod względem zasięgu projektu budowania wizerunku Polski.

Nawiązujemy trwałe relacje z kolejnymi redakcjami. Tłumaczymy teksty z „Wszystko Co Najważniejsze” już nie tylko na francuski i angielski, ale też na hiszpański, włoski, niemiecki, rosyjski, a nawet chiński. Nie wykupujemy reklam czy przestrzeni promocyjnych, ale dostarczamy najwyższej jakości teksty opinii. „Opowiadamy Polskę światu”.

Jesteśmy otwarci na współpracę z redakcjami, środowiskami polonijnymi, polskimi misjonarzami, z liderami opinii o polskich korzeniach – posiadającymi zdolność oddziaływania na opinię innych krajów. Szukamy instytucji i firm mających swe oddziały poza Polską, z szansą na znalezienie synergii dla wspólnych działań.

4 marca 2021 r. wystartował  «Всему миру о Польше» – wspólny międzyredakcyjny projekt „Wszystko Co Najważniejsze” i portalu opinii „Echa Moskwy”. Projekt ten, we współpracy z Ambasadą RP w Moskwie, pozwoli nam uczestniczyć w życiu intelektualnym Rosji, przedstawiać punkt widzenia polskich liderów opinii: intelektualistów, polityków, artystów. W najbliższym czasie Rosjanie przeczytają teksty o historii polskiej transformacji i solidarności z innymi narodami, o Traktacie Ryskim, a także refleksje Krzysztofa Zanussiego, bardzo w Rosji popularnego twórcy, o spuściźnie Jana Pawła II.

Jeszcze niedawno współpraca redakcyjna z mediami w Rosji wydawała się niemożliwa. Jednak w kolejnych projektach udawało się plasować teksty z „Wszystko Co Najważniejsze” w mediach rosyjskich. Tak było z tekstami prof. Andrzeja Nowaka o Bitwie Warszawskiej 1920 roku czy prof. Wojciecha Roszkowskiego o rocznicy „Solidarności”. Dzieje się to bez opłat, bez kosztów, dzięki synergii wielu osób i instytucji, z olbrzymim wsparciem polskiej dyplomacji publicznej, Ambasady RP w Moskwie – mówił branżowemu portalowi Wirtualnemedia.pl Michał Kłosowski, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów, zastępca red. naczelnego „Wszystko Co Najważniejsze”.

Czym jest „Echo Moskwy”?

.„Echo Moskwy” to pierwsze niezależne radio w Rosji. Działa od sierpnia 1990 r. Jest postrzegane jako stacja prodemokratyczna, prozachodnia. Według ośrodka badawczego COMCON jest dziś stacją o największym wpływie zarówno na elity rosyjskie, jak i na społeczeństwo; jest stacją najchętniej słuchaną w Moskwie, z ponad 1 mln słuchaczy. Poza Rosją nadaje także na Łotwie, w Kirgistanie i w Stanach Zjednoczonych (Chicago). Redaktorem naczelnym tak stacji jak i portalu jest Alexeï Venediktov. Hasło redakcji: „Wolne radio wolnych ludzi” „Свободное радио для свободных людей”. 

W „Echo Moskwy” nasze teksty, teksty z „Wszystko Co Najważniejsze”, sąsiadują z ostatnimi tekstami Aleksieja Nawalnego.

A.J.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 marca 2021