Abp Paul GALLAGHER: Jerozolima musi pozostać miastem pokoju, miastem spotkania

Jerozolima musi pozostać miastem pokoju, miastem spotkania

Photo of Abp Paul GALLAGHER

Abp Paul GALLAGHER

Brytyjski biskup rzymskokatolicki, dyplomata watykański, arcybiskup, sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Stolica Apostolska jest głęboko przekonana, że pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami, a bardziej ogólnie: w regionie – przyniesie korzyści całej społeczności międzynarodowej – pisze abp Paul GALLAGHER

.Stolica Apostolska zawsze ze szczególną uwagą śledziła sytuację na terytoriach, na których znajdują się obecnie Państwo Izrael i Palestyna. Zainteresowania Stolicy Apostolskiej w tym regionie skupiały się jednak zawsze i zasadniczo na dwóch aspektach: istnieniu Miejsc Świętych, powierzonych przez papieży Kustodii Braci Mniejszych ponad 800 lat temu; a przede wszystkim na nieprzerwanej i stałej obecności wspólnoty chrześcijańskiej przez 2000 lat.

Stolica Apostolska jest głęboko przekonana, że pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami, a bardziej ogólnie: w regionie – przyniesie korzyści całej społeczności międzynarodowej. Dlatego też każda inicjatywa pokojowa jest mile widziana, łącznie z Arabską Inicjatywą Pokojową, o ile nie odbywa się to ze szkodą dla lokalnej ludności lub nie jest sprzeczne z uzasadnionymi żądaniami zarówno Izraela, jak i Palestyny. Palestyńczycy – musimy uczciwie przyznać – znajdują się dziś w bardzo słabej pozycji, zarówno ze względu na problemy z zarządzaniem wewnętrznym, jak i z powodu coraz bardziej surowej i inwazyjnej militarnie postawy Państwa Izrael.

Rzeczywiście ze smutkiem zauważamy, że nadal omawiamy tu konflikt izraelsko-palestyński 30 lat po podpisaniu porozumień z Oslo w dniu 13 września 1993 r., które dały wgląd w to, jak będzie wyglądać rozwiązanie dwupaństwowe dla obu narodów. W tej atmosferze Stolica Apostolska znalazła podatny grunt do podjęcia kilku bardzo ważnych kroków, a mianowicie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Państwem Izrael (1993), z Królestwem Jordanii (1994), oraz do rozpoczęcia nowego dialogu z Organizacją Wyzwolenia Palestyny, którego kulminacją było pełne uznanie państwa Palestyna (2012).

Centralnym punktem spornym, którym należy się zająć, aby osiągnąć stabilny i trwały pokój, jest administracja Jerozolimy. Jest oczywiste, że to miasto jest bardzo ważne dla nas, chrześcijan, a także dla żydów i muzułmanów, którzy wszyscy postrzegają je jako Święte Miasto. Właśnie z tego powodu Stolica Apostolska postrzega Jerozolimę nie jako miejsce konfrontacji i podziałów, ale jako miejsce spotkania, w którym chrześcijanie, żydzi i muzułmanie mogą żyć razem w szacunku i wzajemnej dobrej woli. Naprawdę smutne jest obserwowanie aktów nietolerancji w Jerozolimie, takich jak te, których niedawno dopuścili się niektórzy żydowscy ekstremiści wobec chrześcijan. Wszelkie tego typu działania muszą zostać wyraźnie potępione przez wszystkie rządy, przede wszystkim rząd izraelski; powinny być także ścigane przez prawo i należy im zapobiegać w przyszłości poprzez wychowanie we wspólnocie.

Stolica Apostolska od lat propaguje ideę specjalnego statutu, gdyż jest głęboko przekonana, że ktokolwiek sprawuje władzę w Jerozolimie, powinien przestrzegać zasad gwarantowanych na szczeblu międzynarodowym, takich jak: równość praw i obowiązków wiernych trzech religii monoteistycznych (chrześcijan, żydów i muzułmanów), absolutnej gwarancji wolności wyznania oraz dostępu do miejsc świętych i kultu w nich, a także poszanowania reżimu status quo, tam gdzie ma on zastosowanie. W tym celu należy zachować i promować specyficzny wieloreligijny charakter, wymiar duchowy oraz wyjątkową tożsamość i dziedzictwo kulturowe Jerozolimy.

.Papież Franciszek wielokrotnie wzywał Izraelczyków i Palestyńczyków do podjęcia bezpośredniego dialogu, poruszając każdą z tych kwestii, które z biegiem lat stały się bardziej skomplikowane, nawet te, które wydają się nie mieć jasnego rozwiązania. Prawie 10 lat temu, 8 czerwca 2014 r., ówczesny prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Palestyny Mahmud Abbas spotkali się w Watykanie, aby wspólnie modlić się o pokój i – wraz z papieżem Franciszkiem – zasadzili drzewo oliwne w Ogrodach Watykańskich. Wydaje mi się, że po tym spotkaniu nie było już podobnych spotkań na wysokim szczeblu. Niemniej jednak w dalszym ciągu podlewamy to drzewo oliwne, czekając, aż prezydenci obu państw w towarzystwie ich rządów przybędą ponownie, aby zebrać owoce pokoju.

Abp Paul Gallagher

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 października 2023