Andrzej DUDA: Bezpieczeństwo Polski musi być wyłączone z politycznego sporu

Bezpieczeństwo Polski musi być wyłączone z politycznego sporu

Photo of Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Wielokrotnie podczas mojej prezydentury apelowałem, żeby sprawy bezpieczeństwa Polski były wyłączone z politycznego sporu. Zwłaszcza w tak niespokojnym czasie, z jakim mamy aktualnie do czynienia. Kiedy 103 lata temu bolszewickie wojska zbliżały się do Warszawy, potrafiliśmy jako naród się zjednoczyć – przypomina Andrzej DUDA

.Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, to dzień absolutnie wyjątkowy. To dzień, w którym oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy przelewali krew w obronie naszej Ojczyzny na różnych polach bitewnych po to, żeby Polska była wolna, po to, żeby Polska była niepodległa, po to, żeby Polska była bezpieczna!

To dzień, w którym wspominamy wielką wiktorię odniesioną w 1920 roku przez dopiero co odradzającą się Rzeczpospolitą nad sowiecką Rosją. Bohaterstwo polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej zdecydowało o zwycięstwie, zwycięstwie, które miało ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, jak i całej Europy. Zatrzymanie ekspansji bolszewickiej zapobiegło rozprzestrzenianiu się rosyjskiej rewolucji komunistycznej na zachód. Polscy żołnierze zmienili bieg historii! Obronili całą Europę!

Święto Wojska Polskiego znakomicie łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dlatego właśnie to najlepszy dzień, aby mówić o naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie tu i teraz. Bezpieczeństwie Polski w 2023 roku, ale i bezpieczeństwie przyszłości – bezpieczeństwie naszych dzieci i wnuków! W orędziu noworocznym mówiłem, że najważniejszą polską sprawą będzie właśnie bezpieczeństwo. Każdy widzi, że to sprawa absolutnie fundamentalna. Dlatego, że jak to nieraz w naszej historii bywało, ponownie przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą od półtora roku toczy się pełnoskalowa wojna. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienia. To wojna, której niestety wciąż nie widać końca.

My, Polacy, od pierwszych chwil zaangażowaliśmy się w pomoc walczącej bohatersko z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie. Między innymi dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy. A dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, zadając agresorowi codziennie bolesne straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza! Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, to znaczy, że w gruncie rzeczy nie rozumie niczego. Nie rozumie, na czym opiera się bezpieczeństwo polskie!

Niepodległa Ukraina, też niepodległa Białoruś są niezwykle istotne dla niepodległej Polski. Dla bezpieczeństwa naszych granic. A my, Polacy, zawsze traktujemy nasze granice jako świętość. Wielokrotnie w historii były te granice atakowane, polscy żołnierze przelewali krew w ich obronie. Dlatego doskonale wiemy, że obrona granic to jeden z absolutnych fundamentów niepodległości. Obrona naszej wschodniej granicy – granicy Unii Europejskiej i NATO to dzisiaj kluczowy element polskiej racji stanu.

Jeszcze przed pełnoskalową agresją rosyjską na Ukrainę staliśmy się jako Polska obiektem ataku hybrydowego na nasze granice, sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby. To był test naszej determinacji, tego, czy jesteśmy przygotowani do zapewnienia Polkom i Polakom bezpieczeństwa. Jako państwo doskonale zdaliśmy ten test. Zawdzięczamy to zdecydowanej postawie i poświęceniu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Dlatego właśnie w dniu Święta Wojska Polskiego chciałbym im ponownie gorąco podziękować za ofiarną służbę i nieustanną ochronę polskich granic. Niech przyjmą moje wyrazy szacunku, tak jak wszyscy polscy żołnierze, którzy na co dzień stoją na straży naszej Ojczyzny! Wszyscy w Polsce muszą zrozumieć, że cały czas jesteśmy i będziemy poddawani różnym prowokacjom. Taki jest czas. Dlatego musimy być w nieustannej gotowości. Jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Ale jesteśmy też i będziemy niezwykle odpowiedzialni. Nie damy się sprowokować!

W 2015 roku moi Rodacy wybrali mnie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Jest to dla mnie największy zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie. Zobowiązanie do zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa! Od pierwszych dni właśnie bezpieczeństwo było dla mnie najważniejszą sprawą. Dlatego budowa silnej polskiej armii była i jest fundamentem mojej prezydentury! Ostatnie osiem lat to czas odbudowy polskiego wojska – wzmacniania polskiego bezpieczeństwa.

Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Ze zmniejszeniem liczebności polskich Sił Zbrojnych, z likwidacją wielu jednostek, z zanikającą obecnością wojskową na wschodzie Polski, z przyjmowaniem planów obrony Rzeczypospolitej na linii Wisły! Nie może być powrotu do tamtej błędnej polityki!

W 2015 roku Polska miała zaledwie około 97 tysięcy ludzi pod bronią, a po rozformowaniu łącznie, de facto zlikwidowaniu, kilkuset jednostek wojskowych – dysponowała zaledwie trzema dywizjami wojska. Od 2016 roku przerwaliśmy tę prowadzącą donikąd politykę, prowadzącą do katastrofy i odwróciliśmy zupełnie bieguny.

Obecnie powstaje już piąta dywizja. Utworzono 18 Dywizję Zmechanizowaną oraz 1 Dywizję Piechoty Legionów. Tworzony jest 2 Korpus Zmechanizowany w Krakowie. Od podstaw zbudowano ponad 37–tysięczne dziś Wojska Obrony Terytorialnej, które wielokrotnie już na przestrzeni ostatnich lat pokazywały, jak są istotne w zapewnieniu bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tysięcy żołnierzy.

Wyciągamy wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą. Unowocześniamy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Wojna na Ukrainie potwierdziła, że system ten trzeba oprzeć o zasadę jednolitości dowodzenia oraz maksymalne zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny.

Jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych niezwykle zależy mi na tym, żeby żołnierze mogli pełnić swoją służbę w jak najlepszych warunkach. W 2015 roku średnie wynagrodzenie żołnierzy zawodowych wynosiło niewiele ponad 4 tys. zł. Dziś to już 8 tys. zł. To znacząca poprawa, poprawa statusu i warunków materialnych żołnierzy, ale także, a może przede wszystkim ich rodzin. Konsekwentnie od 8 lat wzmacniamy i modernizujemy nasze Siły Zbrojne. Kupujemy nowoczesny sprzęt dla naszych żołnierzy. W tym roku na obronność przeznaczymy ponad 4 proc. PKB – 137 miliardów złotych! To procentowo najwyższy poziom finansowania w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ta modernizacja obejmuje sprzęt absolutnie każdej kategorii. Kupujemy nowoczesne czołgi ABRAMS i K–2, armatohaubice KRAB i K9, wyrzutnie HIMARS i CZUNMU, samoloty F–35 i FA–50, śmigłowce APACHE, BLACK HAWK i AW–101 i AW–149, fregaty MIECZNIK i okręty KORMORAN, bezzałogowce BAYRAKTAR oraz satelity obserwacyjne GLOB. Budujemy też najnowocześniejszy system obrony powietrznej w Europie, z niezwykle istotnym udziałem polskiego przemysłu obronnego.

Celem całej tej wielkiej modernizacji jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, żeby nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować, żeby polski żołnierz nie musiał walczyć, żeby sam nasz potencjał stanowił wystarczająco zniechęcający element do jakiejkolwiek agresji przeciwko Polsce.

Dziękuję wszystkim, którzy – nawet wbrew krytyce – realizują ten plan. Bo niestety są tacy, którzy krytykują ten ambitny program modernizacji naszych Sił Zbrojnych. Są też i tacy, którzy głośno wypominają, że zadłużamy się po to, by kupić nowoczesny sprzęt. Że kupujemy na kredyt. Kiedy słyszę takie głosy, zawsze odpowiadam: nie możemy z tym czekać 20 czy 30 lat. Nie stać nas dzisiaj na bezczynność. Dlatego wzmacniamy i będziemy wzmacniali naszą armię tu i teraz. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków jest bezcenne!

Bezpieczeństwo Polski zależy od naszej siły, ale zależy też od naszych sojuszy, znakomicie to wiemy. Dlatego od lat jesteśmy aktywnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprawdzonym i wiarygodnym sojusznikiem. Nasi żołnierze brali udział w wielu misjach, przelewali krew.

Sukces szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku sprawił, że wschodnia flanka sojuszu została wzmocniona. W ciągu ośmiu lat zwiększyła się obecność wojsk NATO w Polsce. W 2015 roku w naszym kraju przebywało okresowo zaledwie kilkuset żołnierzy wojsk sojuszniczych. Teraz to już kilkanaście tysięcy żołnierzy, w tym stała obecność armii Stanów Zjednoczonych. Nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie była tak dobra jak obecnie.

Decyzje szczytu NATO podjęte miesiąc temu w Wilnie są kolejnym sukcesem Polski. Mówią o tym eksperci z całego świata. To przejście od polityki odstraszania do polityki obrony. Powstają plany obronne, nowe dowództwa, szykowane są 300–tysięczne siły wysokiej gotowości. Nie obronią nas tylko deklaracje, ale konkretne plany i siły wojskowe z poszczególnych państw sojuszu.

Wschodnia flanka NATO została istotnie wzmocniona! Także dlatego Polska jest dziś bezpieczna! W zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie od ponad stu lat kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone. My w Polsce doskonale o tym pamiętamy! Dlatego zaproponowałem, żeby jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku było pogłębienie, zacieśnienie współpracy między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Będziemy do tego przekonywali wszystkie państwa naszej Wspólnoty.

Dokładnie trzy dni temu minęło 15 lat od historycznego wystąpienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w trakcie rosyjskiej agresji, w momencie, kiedy rosyjskie czołgi zmierzały na gruzińską stolicę.

Odważny Prezydent Rzeczypospolitej, razem z innymi odważnymi przywódcami naszego regionu, apelował wówczas z centrum Tbilisi do wolnego świata o jedność i przeciwstawienie się imperialnym zakusom Rosji. I przestrzegał: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę!”. Pamiętamy znakomicie te słowa.

Profesor Lech Kaczyński, mój nauczyciel, był wielkim orędownikiem dalszego rozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę, zapewnienia bezpieczeństwa całemu naszemu regionowi. Niestety, nie posłuchano go wówczas. Był atakowany, w podły sposób wyszydzany, podważano jego koncepcje. Ale to on miał rację. Przyznała mu ją historia. I to jest lekcja, z której wszyscy politycy powinni wyciągnąć wnioski. Dlatego właśnie wielokrotnie podczas mojej prezydentury apelowałem, żeby sprawy bezpieczeństwa Polski były wyłączone z politycznego sporu. Zwłaszcza w tak niespokojnym czasie, z jakim mamy aktualnie do czynienia. W tym uroczystym dniu warto kolejny raz przypomnieć, że kiedy 103 lata temu bolszewickie wojska zbliżały się do Warszawy, potrafiliśmy jako naród się zjednoczyć. Powstał Rząd Obrony Narodowej, który tworzyły ugrupowania od prawa do lewa. Piłsudski, Witos, Daszyński, Dmowski, Korfanty przecież też toczyli ze sobą spory, często niesłychanie ostre, ale potrafili też ze sobą w kluczowym momencie naszej historii dobrze współpracować. Jednoczyła ich Polska! Jej bezpieczeństwo, jej niepodległość!

Dlatego ponownie apeluję do wszystkich polityków o odpowiedzialność. Szczególnie mocno – w czasie rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Nie dajmy się rozgrywać i manipulować, nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone w ten sposób bezpieczeństwu Polski mogą być olbrzymie.

Bierzmy przykład z ojców naszej niepodległości. Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza! A niestety, w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo nieodpowiedzialnych głosów, lekceważących słów, nawet żartów ze spraw bezpieczeństwa. A polityka, odpowiedzialna polityka nie może być sprowadzona do kpin, do żartów, do szukania taniej popularności, do przerzucania się sensacjami. Polityka nie może być o niczym. Polityka musi być o czymś, musi mieć treść, musi realizować to co ważne dla ludzi. Obowiązkiem polityków jest dbać o sprawy istotne! Takie jak obrona naszych granic, jak wzmacnianie naszej armii, jak umacnianie naszych sojuszy! A dzisiaj, w tych trudnych czasach najważniejszą sprawą polską musi być bezpieczeństwo! Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków, nasze bezpieczeństwo!

Niech żyje Wojsko Polskie!
Niech żyje wolna, niepodległa suwerenna Rzeczpospolita!
Boże, błogosław naszą Ojczyznę, błogosław polskim żołnierzom i ich rodzinom, błogosław wszystkim Polakom!

Andrzej Duda
Wystąpienie wygłoszone w Warszawie w dniu 15 sierpnia 2023 r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 sierpnia 2023
Fot. Kacper PEMPEL / Reuters / Forum