Jan SZOMBURG

Edukacja do dojrzałości

Paweł RABIEJ

Dziesięć powodów, dla których Polska powinna przyjąć uchodźców

Prof. Tadeusz TRZISZKA

100 idei dla Polski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Prof. Piotr GLIŃSKI

Społeczeństwo bez tożsamości i pamięci nie sięgnie gwiazd

100 idei dla Polski

Piotr SZETELNICKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Paweł RABIEJ

Prof. Leszek PACHOLSKI

Jarosław GWIZDAK

Jan SZOMBURG

Prof. Tadeusz TRZISZKA