Paweł RABIEJ: Dziesięć powodów, dla których Polska powinna przyjąć uchodźców
Paweł RABIEJ

Paweł RABIEJ

Paweł RABIEJ: Dziesięć powodów, dla których Polska powinna przyjąć uchodźców

W 2015 r. mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym napływem uchodźców do Europy, największym od II wojny światowej. Nie zamieciemy problemu pod dywan. Radykalizm i odmowa działania nie są rozwiązaniem. Rząd powinien podejmować działania, które nie osłabią pozycji Polski w Unii Europejskiej, a z drugiej strony — zapewnią ochronę podstawowych interesów narodowych.

Jan SZOMBURG: Edukacja do dojrzałości
Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG: Edukacja do dojrzałości

Do najważniejszej dziedziny urasta dziś szeroko rozumiana EDUKACJA. Nie jako towar, który można zestandaryzować i sprzedawać jak usługę, ale jako proces wzrostu do dojrzałości – zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej.

Prof. Tadeusz TRZISZKA: 100 idei dla Polski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
Prof. Tadeusz TRZISZKA

Prof. Tadeusz TRZISZKA

Prof. Tadeusz TRZISZKA: 100 idei dla Polski.
Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Cele programu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” są zbieżne z priorytetami Strategii Rozwoju Kraju 2020. Inicjatywa, która zrodziła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 i aktualny program rządu, zwany planem Morawieckiego.