100 idei dla Polski

Prof. Piotr GLIŃSKI

Paweł RABIEJ

Piotr SZETELNICKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Jarosław GWIZDAK

Jan SZOMBURG

Prof. Tadeusz TRZISZKA