Jan PARYS

Polityk, socjolog i publicysta, minister obrony narodowej w latach 1991-1992.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Jan PARYS: Losy Kościoła, losy narodu
Jan PARYS

Jan PARYS

Losy Kościoła, losy narodu

Kościół swoją obecnością podczas rokowań z komunistami brał odpowiedzialność za dobre i złe skutki porozumień Okrągłego Stołu.

Jan PARYS: Europa w cieniu Monachium
Jan PARYS

Jan PARYS

Europa w cieniu Monachium

Jak co roku, w lutym odbędzie się w Monachium międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu świata zachodniego.

Jan PARYS: Putin chce rozmontować świat
Jan PARYS

Jan PARYS

Putin chce rozmontować świat

Dziś wiemy, że gdyby nie pomoc USA, to obrona Ukrainy trwałaby kilka dni. To pokazuje, jak znikomy jest potencjał Europy wobec rosyjskiej potęgi militarnej.

Jan PARYS: Conséquences internationales de l'agression russe contre l'Ukraine en 2022
Jan PARYS

Jan PARYS

Conséquences internationales de l'agression russe contre l'Ukraine en 2022

L’agression russe a radicalement changé la situation de l’Ukraine. Le pays se bat pour son intégrité territoriale depuis le 24 février 2022. Il subit également d’énormes pertes humaines et matérielles. L’Ukraine n’a jamais menacé la Russie, mais elle est devenue un objet d’agression à des fins impériales.