Prof. Jeff JARVIS

Wykładowca, pisarz, intelektualista badający nowe media. Gorący obrońca idei Open Web i transparentności w Internecie.

polecamy

Prof. Jeff JARVIS

Prof. Jeff JARVIS