Prof. Wojciech Józef POLAK, prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA, ks. Michał DAMAZYN: Dzieci głogowskie
Ks. Michał DAMAZYNProf. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKAProf. Wojciech POLAK

Ks. Michał DAMAZYN
Prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA
Prof. Wojciech POLAK

Dzieci głogowskie

Śmierć przywiązanych do machin oblężniczych dzieci głogowskich i desperacja ich rodziców ocaliły polską niepodległość.

Popołudniowe Espresso: Uruchomiono Centralny Rejestr Wyborców
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Uruchomiono Centralny Rejestr Wyborców

4 sierpnia w Polsce uruchomiony został Centralny Rejestr Wyborców. Jego celem będzie umożliwienie m.in. ustalenia liczby wyborców, a także sporządzenia spisu osób, które są uprawnione do oddawania głosów w wyborach.

Dorota BOJEMSKA: Macierzyństwo. Doświadczenie najbardziej kobiece
Dorota BOJEMSKA

Dorota BOJEMSKA

Macierzyństwo.
Doświadczenie najbardziej kobiece

Doświadczenie macierzyństwa jest unikalne, zmieniające spojrzenie na rzeczywistość. Jest przeżyciem wyłącznie kobiet. Jest skarbem wspólnoty. I jeśli lamentujemy nad kryzysem wspólnoty, to musimy podjąć głęboką refleksję na temat sytuacji matek.

Jarosław KORDZIŃSKI: Nie zmieniajmy obowiązku szkolnego. Zmieńmy szkołę
Jarosław KORDZIŃSKI

Jarosław KORDZIŃSKI

Nie zmieniajmy obowiązku szkolnego. Zmieńmy szkołę

Pozbawianie dzieci możliwości korzystania z powszechnej edukacji to pomysł grupy osób, którą stać na to, by zapewnić dzieciom rozwój w atrakcyjnych i efektywnych warunkach. Tyle że to jest oferta dla wąskiego marginesu.

Jarosław KORDZIŃSKI: "Wszystko zawdzięczamy, ale też wszystkiemu winni są nasi rodzice"
Jarosław KORDZIŃSKI

Jarosław KORDZIŃSKI

"Wszystko zawdzięczamy, ale też wszystkiemu winni są nasi rodzice"

Kiedy obserwuję szalejące w moim ogrodzie dzieci moich dzieci, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób rodzice wpływają na los swojego potomstwa. Nasz sposób dogadywania się z innymi, podobnie jak to, jak postrzegamy i oceniamy świat, a nawet to, jak się zachowujemy w sytuacji zagrożenia, w znacznym stopniu stanowi naturalną konsekwencję tego, jak porozumiewali się ze sobą oraz z nami nasi rodzice.

Zuzanna KOŁACZ - KORDZIŃSKA: "Przystanek Staś"
Zuzanna KOŁACZ-KORDZIŃSKA

Zuzanna KOŁACZ-KORDZIŃSKA

"Przystanek Staś"

W pracy z dzieckiem z upośledzeniem ważne jest również uczestnictwo w kulturze. Bowiem nawet jeśli nasz wychowanek nie zapamięta tytułów dzieł artystycznych czy sławnych nazwisk, na pewno obcowanie z kulturą pobudzi jego aktywność poznawczą, intelektualną, emocjonalną. Rekreacja, korzystanie z dorobku kultury, tworzenie jej mają ogromne znaczenie dla stymulacji rozwoju, poziomu sprawności, harmonijnego kształtowania się osobowości a także – co bardzo ważne – sprawiają, że osoba z zespołem Downa odczuwa radość, czuje się akceptowanym członkiem grupy, może wypowiadać się w spontanicznej działalności.

Prof. Marta BOGDANOWICZ: "Dzień powszedni dyslektycznego dziecka"
Prof. Marta BOGDANOWICZ

Prof. Marta BOGDANOWICZ

"Dzień powszedni dyslektycznego dziecka"

Stwórz warunki do tego, aby dziecko mogło wszystko opowiedzieć i pozbyć się przy tej okazji negatywnych emocji, odreagować napięcie. To jest ważniejsze niż zjedzenie obiadu. Jeśli powiesz mu „najpierw zjesz zupę, a potem mi opowiesz”, nie dziw, że po jej zjedzeniu nic już nie będzie miało Ci do zakomunikowania. Pamiętaj, że proponowane przez nas racjonalne rozwiązania nie muszą być najlepsze dla naszego dziecka, bo ma ono inną hierarchię wartości.

Prof. Marta BOGDANOWICZ: "Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją  – zagrożenia i konsekwencje"
Prof. Marta BOGDANOWICZ

Prof. Marta BOGDANOWICZ

"Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją – zagrożenia i konsekwencje"

Każdy człowiek spotyka się w swoim życiu z trudnymi sytuacjami, lecz nie każda z nich jest sytuacją stresową. Sytuacje trudne to takie, które są możliwe do pokonania, rozwiązania. Natomiast sytuacje, w których nie posiadamy strategii, repertuaru zachowań, aby z nich wyjść, by je rozwiązać, pokonać – to sytuacje stresowe, nerwicogenne. Są to sytuacje niebezpieczeństwa, wyzwania, zagrożenia, niemożliwe do kontrolowania.

Prof. Marta BOGDANOWICZ, Małgorzata ROŻYŃSKA: W cywilizacji praworęcznych. Polskie badania nad leworęcznością
Małgorzata ROŻYŃSKAProf. Marta BOGDANOWICZ

Małgorzata ROŻYŃSKA
Prof. Marta BOGDANOWICZ

W cywilizacji praworęcznych. Polskie badania nad leworęcznością

Zwiększa się tolerancja wobec indywidualności, rośnie akceptacja i zrozumienie problemu leworęczności. Wzrastają kompetencje wśród nauczycieli i rodziców w zakresie udzielania pomocy leworęcznym dzieciom. Umożliwia to leworęcznym osobom lepszą jakość życia w praworęcznej cywilizacji.

Ks. dr Józef KLOCH: "Assasins. Po decyzji belgijskiego parlamentu"
Ks. prof. Józef KLOCH

Ks. prof. Józef KLOCH

"Assasins. Po decyzji belgijskiego parlamentu"

„Po głosowaniu z balkonu dla publiczności ktoś zawołał: assasins! (mordercy!) Bo jak inaczej można określić postępowanie belgijskiego parlamentu? Jakież rozeznanie w odniesieniu do decyzji o przerwania własnego życia ma 12-letnie dziecko?”