Mateusz M. KRAWCZYK: Podcast Wspólny Świat.  Europa wobec globalnej migracji – rozmowa z prof. Maciejem DUSZCZYKIEM

Podcast Wspólny Świat. Europa wobec globalnej migracji – rozmowa z prof. Maciejem DUSZCZYKIEM

Photo of Prof. Maciej DUSZCZYK

Prof. Maciej DUSZCZYK

Pracuje w Instytucie Polityki Społecznej i Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zespołem Polityki Migracyjnej oraz jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Autor wielu raportów, które od lat trafiają na najważniejsze biurka w Polsce. Przedstawia problem narastającej fali uchodźców z Afryki Północnej i jej wpływ na politykę migracyjną UE.

zobacz inne teksty Autora

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Europa wobec globalnej migracji. Reakcją Unii Europejskiej na migracje w ostatnich latach było niejednokrotnie zaostrzenie kontroli i podjęcie się prób harmonizacji prawa do azylu. W podcaście Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze o polityce migracyjnej Mateusz KRAWCZYK rozmawia z prof. Maciejem DUSZCZYKIEM.

Europa wobec globalnej migracji. Jak efektywna okazała się polityka UE wobec migracji? Jak eksternalizacja polityki migracyjnej przyczyniła się do pogorszenia sytuacji migrantów i uchodźców? Na czym polega wsparcie Unii Europejskiej dla libijskiej straży przybrzeżnej? Jak sytuacja w tym kraju zagraża bezpieczeństwu uchodźców i migrantów?

Na te tematy w najnowszym podcaście #WspólnyŚwiat odpowiada prof. Maciej DUSZCZYK, prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2020), członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 członek Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący październik 2015-marzec 2016). W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Prowadzi: Mateusz Krawczyk

Podcast „Wspólny Świat” jest kontynuacją newslettera „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze”. Każdego tygodnia Mateusz M. KRAWCZYK pochyla się nad najważniejszymi wydarzeniami związanymi z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną.

Zapisy do newslettera „Wspólny Świat” pod linkiem.

Podcastu można słuchać na www.wszystkoconajwazniejsze.pl/wspolny-swiat, a także na SpotifyAnchorYouTubeApple i Google Podcasts.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 lutego 2022