Prof. Monika PRZYBYSZ: "#Rzecznicy2015, czyli jak kształcą się ludzie Kościoła w PR"

"#Rzecznicy2015, czyli jak kształcą się ludzie Kościoła w PR"

Photo of Prof. Monika PRZYBYSZ

Prof. Monika PRZYBYSZ

Profesor nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Medioznawca, teolog, specjalista ds. PR, zarządzania kryzysowego, reklamy i marketingu medialnego. Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

Ryc.: Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autorki

.Tegoroczna dziesiąta edycja warsztatów dla rzeczników prasowych instytucji kościelnych była kolejnym etapem wprowadzania w instytucjach kościelnych zasad profesjonalnego i skutecznego zarządzania informacją. W programie szkolenia były zajęcia z przeprowadzania profesjonalnych kampanii w internecie, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, analizy treści w mediach, monitoringu mediów, zaawansowanej obsługi funkcjonalności mediów społecznościowych, zaawansowanego researchu w sieci, prawa prasowego i autorskiego, wykorzystania narzędzi analitycznych w kanałach komunikacyjnych oraz przygotowywania materiałów prasowych. Gościem jubileuszowych warsztatów był m.in. sekretarz stanu Paweł Szefernaker — jeden z autorów sukcesu public relations prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz partii Prawo i Sprawiedliwość.

20151124_200609

Historia idei

.Szkolenia dla osób zakonnych zainicjował o. Jan Szewek, franciszkanin. Po ukończeniu studiów z public relations chciał przekazać innym wiedzę i doświadczenie, które zdobył jako rzecznik prasowy zakonu. 18 czerwca 2007 roku po raz pierwszy przeprowadził kilkudniowe szkolenie. Zainteresowanie było tak duże, że warsztaty trzeba było powtórzyć jesienią. W 2008 roku podjęłam współpracę z o. Janem Szewkiem (po obronie doktoratu poświęconego komunikacji kryzysowej w Kościele w Polsce). Odtąd pracowaliśmy już razem nad koncepcją dalszych szkoleń. W 2009 roku dołączył do nas ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Wtedy grupa docelowa uczestników warsztatów została rozszerzona o rzeczników prasowych diecezji. W kolejnych latach uwzględniono osoby reprezentujące instytucje kościelne, w tym Caritas diecezjalne oraz kanclerzy kurii i wyższych przełożonych zakonów i zgromadzeń.

Organizacja szkoleń

.Inicjatywa szkolenia osób duchownych, zakonnych i świeckich reprezentujących instytucje jako rzecznicy prasowi powstała więc oddolnie. Warsztaty prowadzone są przez wykładowców i praktyków. Uczestnicy spotkań słuchają wykładów, biorą udział w ćwiczeniach oraz wymieniają się doświadczeniami. W niektórych latach warsztaty odbywały się zarówno wiosną, jak i jesienią, zgodnie z życzeniem uczestników. Kontakt z organizatorami możliwy jest za pośrednictwem Twittera (@JanMariaSzewek, @KsJozefKloch, @monika_przybysz).

20151124_204712

Uczestnicy, wykładowcy i tematy

.Na spotkania przyjeżdżają katolicy świeccy, siostry i bracia zakonni oraz księża. Wielu z nich ukończyło studia wyższe lub kursy w zakresie dziennikarstwa, public relations, media relations czy teologii środków przekazu społecznego. Niektórzy mają doktoraty w tych dziedzinach, kilku wykłada na uczelniach wyższych. W spotkaniach uczestniczy około stu osób w dwóch grupach — początkującej lub zaawansowanej.

Warsztaty to zwykle 20 – 25 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich, dziennikarzy i prawników. Dotąd prowadzącymi warsztaty byli między innymi specjaliści w zakresie public relations, dziennikarze największych stacji telewizyjnych w Polsce, prawnicy, rzecznicy prasowi instytucji, specjaliści z zakresu mediów społecznościowych, operatorzy kamer.

Warsztaty rokrocznie poświęcone są innej tematyce. Dotychczas najważniejszymi i wiodącymi zagadnieniami były: komunikacja za pośrednictwem telewizji, internetu, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w Kościele, kreowanie pozytywnego wizerunku, problematyka pedofilii w instytucjach kościelnych, nowe technologie i media społecznościowe.

Monika Przybysz

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 listopada 2015
Fot.Shutterstock, ks.J.Kloch