Nr 46 Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 46 Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

„O zaletach umiarkowania w polityce” – to tytuł najnowszego, nr 46 Wszystko co Najważniejsze i zarazem otwierający go artykuł prof. Jacka HOŁÓWKI. W obszernym tekście autor „Relatywizmu etycznego” zwraca uwagę na to, co zwykle umyka naszej dyskusji o skrajnościach i radykalizmach. Mowa o centrum, w którym wielu obywateli unika radykalizmu i politycznych skrajności. Wolą kierować się dążeniem do dobra wspólnego i starają się przestrzegać zasad niewymuszonej, pokojowej współpracy. Temu, w niewątpliwie historycznym momencie naszych dziejów, poświęcony jest pierwszy tekst 46. numeru „Wszystkiego co najważniejsze”.

Na stronie drugiej zapraszamy do lektury eseju prof. Wojciecha ROSZKOWSKIEGO pt. „Czas opowiadać Polskę”. Tekst koresponduje z danymi liczbowymi raportu z monitoringu najnowszej edycji projektu „Opowiadamy Polskę światu: „1939-1945 – wojna nierozliczona”. 221 172 250 – oto całkowity zasięg źródłowy (tj. bez uwzględnienia proliferacji, cytowań i mediów społecznościowych) tekstów tylko na portalach i w aplikacji, bez wydań „papierowych”. Jak zaznacza prof. Roszkowski: „Wypada tylko życzyć, by akcja „Opowiadamy Polskę Światu” rozwijała się w tym tempie nadal. Czasy mamy bowiem niespokojne, a pozycję Polski w świecie należy wspierać”.

W kolejnych tekstach w tym numerze „Wszystko co Najważniejsze” zwracamy uwagę na kolejne rewelacje dotyczące brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Na stronie 5 „Wszystkiego co najważniejsze” dwaj wybitni historycy, Roger MOORHOUSE i prof. Timothy SNYDER, opisują rosyjskie „referenda” przeprowadzone na okupowanych terenach Ukrainy. Jak zauważają, jest to kolejna zbrodnia, która wydaje się być aktem desperacji; próbą powstrzymania udanej ukraińskiej kontrofensywy i zastraszenia Zachodu. Rozważania te kontynuuje Edward LUCAS, brytyjski dziennikarz i europejski korespondent The Economist, w artykule zatytułowanym „Decydujący czas na Kremlu”. Lucas zwraca uwagę, że wojna wywołana przez Władimira Putina oznacza, że czas pomyśleć o tym, co nie do pomyślenia. Mianowicie: Następny władca Rosji może być gorszy. „A my, niestety, jesteśmy na to nieprzygotowani” – zauważa, zastanawiając się, kto może przejąć Kreml po Putinie.

Na stronie 7 „Wszystko co Najważniejsze” zapraszamy do lektury wywiadu z Jurijem FELSZTYŃSKIM, rosyjskim historykiem mieszkającym w USA, autorem m.in. książki „The Failure of World Revolution”. Historyk zwraca uwagę, że w historii XX- i XXI-wiecznej Rosji były trzy tak wielkie mobilizacje jak ta, która miała miejsce ostatnio. Pierwsza w lipcu 1914 roku, tuż przed rozpoczęciem I wojny światowej, druga 23 czerwca 1941 roku, kiedy Hitler zaatakował Związek Radziecki, a trzecia ma miejsce teraz. Czy widać jakieś związki między tymi mobilizacjami a wojnami światowymi? Myślę, że tak – podkreśla. Rozmawiał Mikołaj A. CZYŻ.

O zbrodniach rosyjskich w nr 46 Wszystko co Najważniejsze pisze także Andrew KAVCHAK, autor „Katyn Grandson: No Permission to Forget”. „Ponieważ mam polskie pochodzenie i miałem krewnego, który był wśród ofiar, czułem się w obowiązku zgłębić wydarzenia w Katyniu. Pomogło mi to lepiej zrozumieć polską historię, politykę i kulturę”. Zapraszamy do lektury tego artykułu.

Część dotyczącą epoki chaosu, w której żyjemy z powodu wojny wywołanej Ukrainie, kończymy zwracając uwagę na polski kontekst. Krzysztof MAZUR, politolog i filozof, były prezes Klubu Jagiellońskiego, a w latach 2019-2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreśla, że „Potrzebujemy odważnego otwarcia w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym czy energetycznym. Potrzebujemy tysięcy wspólnych przedsięwzięć na poziomie konkretnych firm i instytucji, aby to partnerstwo ustawić na solidnych fundamentach.”

Po tekstach Emmanuela MACRONA i Olafa SCHOLZA, prezentujących ich wizje Europy, w tym numerze „Wszystko co Najważniejsze” proponujemy tekst Josepa BORRELLA, Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Tekst o tym, jak wzmocnić Europę, gdyż nie mamy wątpliwości, że Europa ojczyzn, „wspólnota wszystkich”, jak pisze Jan ŚLIWA, powinna być wzmocniona. Warto wsłuchać się w te głosy.

Protesty kobiet w Iranie wydają się trywialnie proste do wyjaśnienia. Szczególnie jeśli spojrzymy na nie przez lewicowo- -liberalne okulary. Tym bardziej polecamy uważną lekturę tekstu Soni MABROUK, jednej z ciekawszych publicystek francuskich. „Patrząc przez nasze zachodnie okulary na to, co dzieje się w Iranie, nie dostrzegamy w pełni specyfiki tej walki o wolność. Tym, co nas różni, jest stosunek do sacrum i tajemnicy” – zauważa Autorka. Tytuł tekstu to „Dają nam niesłychaną lekcję wolności”. W tym numerze „Wszystko co Najważniejsze” zwracamy także uwagę na Chiny. Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego w artykule „Chiński smok się dusi” zauważa, że Spowolnienie w Państwie Środka wywołane jest w dużej mierze drakońską polityką „zero COVID”. „Ale spadająca dynamika to także przejaw wyczerpywania się formuły chińskiego modelu gospodarczego”.

Polska i Francja przez większą część drugiej wojny światowej zachowywały się inaczej. We Francji zainstalowano kolaboracyjny rząd Vichy, co Niemcom nie udało się w Polsce. Polacy przelewali krew na wielu frontach tej wojny. W decydującym momencie, w ciągu kilku miesięcy, na przełomie 1944 i 1945 roku, Francuzi wygrali jednak swoją przyszłość, Polacy zaś trafili do sowieckiej strefy wpływów. Polecamy fascynujący tekst prof. Marka KORNATA, pt. „Spektakularna rewindykacja mocarstwowej roli”.

W dziale „Piękno historii” zapraszamy także do lektury tekstu Andrzeja KRAJEWSKIEGO. „Sprawiedliwość, tolerancja i prawa człowieka to fundamenty, na których opiera się dziś cywilizacja zachodnia. Ich zarys naszkicował sześćset lat temu w Konstancji Paweł Włodkowic”.

Zawsze na początku października i pod koniec września nasze oczy zwrócone są w stronę Nagród Nobla, o których wynikach informowaliśmy na bieżąco na łamach „Wszystko co najważniejsze”. W dziale „Piękno nauki” proponujemy Państwu teksty wybitnych polskich naukowców. Prof. Andrzej JAJSZCZYK, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Nauki, opisuje najambitniejsze europejskie projekty badawcze realizowane w trzech głównych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych. Tymczasem prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny Wszystko Co Najważniejsze, pisze o nowych technologiach w ochronie zdrowia. Sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, robotyka chirurgiczna, obrazowanie medyczne…. „Wyzwania związane z wykorzystaniem stale pojawiających się nowych technologii w diagnostyce i terapii są ogromne, choć nie można zapominać o antynomiach, czyli zagrożeniach niesionych przez niedostatecznie przemyślane wdrażanie nowych rozwiązań” – pisze prof. Michał KLEIBER.

Strona 18 nr 46 Wszystkiego co najważniejsze to tradycyjnie „Piękno sztuki”. W tym numerze rozpoczynamy ten dział esejem prof. Andrzeja NOWAKA zatytułowanym „Imperiofobia z innej perspektywy”. „Może zamiast pomijać dyskretnym milczeniem hiszpański wkład w tworzenie obrazu Rosji jako zagrożenie dla Europy, warto zastanowić się, skąd taki obraz się bierze?” – pyta prof. Nowak.

Już teraz zapraszamy na II edycję Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Do dyspozycji uczestników będzie duży wybór fortepianów historycznych (XIX-wiecznych oryginałów lub kopii), zarówno będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, jak i pochodzących z zaprzyjaźnionych kolekcji. Trzyetapowy konkurs odbędzie się w dniach 5-15 października 2023 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. O wydarzeniu pisze Stanisław LESZCZYŃSKI we „Wszystko co Najważniejsze”.

„140 lat – od 1870 do 2010 roku – było okresem o największym historycznym znaczeniu. Był to wiek, w którym ludzkość położyła kres powszechnemu, tragicznemu ubóstwu materialnemu (…) To był wiek gospodarki rynkowej. Jeśli nie masz własności, nie masz praw. A jeśli posiadana przez ciebie własność nie jest wartościowa, twoje prawa są bardzo niewielkie” – pisze prof. James Bradford DELONG w eseju „Długi dwudziesty wiek” na ostatniej stronie 46. Numeru „Wszystko co Najważniejsze”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie nr 46 „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 listopada 2022