Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Dove sono i valori europei?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dove sono i valori europei?

Ancora i fornitori di fondi giganteschi per la macchina da guerra di Putin danno lezioni alla Polonia sullo stato di diritto e fingono di non distinguere la difesa dagli “invasori” illegali della Bielorussia dall’aiuto ai rifugiati dell’Ucraina. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Gdzie są wartości europejskie?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Gdzie są wartości europejskie?

Kto w Unii Europejskiej upominał się o zdrowy rozsądek, o respektowanie prawa naturalnego, o prawdę i sprawiedliwość?

Проф. Войцех РОШКОВСКИЙ: Где европейские ценности?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Где европейские ценности?

Поставщики гигантских финансовых средств для военной машины Путина продолжают поучать Польшу насчет соблюдения закона и притворяются, что они не отличают защиты от нелегальных «набеженцев» из Беларуси от помощи беженцам с Украины. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Kde jsou evropské hodnoty?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Kde jsou evropské hodnoty?

Jestli chceme, aby všechno zůstalo jako dřív, musí se všechno změnit. Poskytovatelé obrovských finančních prostředků pro Putinovu válečnou mašinérii stále poučují Polsko o právním státě a předstírají, že nerozlišují mezi obranou proti nelegálním vetřelcům z Běloruska a pomocí uprchlíkům z Ukrajiny.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: What happened to European values?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

What happened to European values?

The providers of huge funds feeding Putin’s war machine still lecture Poland on the rule of law and pretend to see no difference between the defence against the migrants invading the EU from Belarus and the help offered to Ukrainian refugees. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Où sont les valeurs européennes ?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Où sont les valeurs européennes ?

Les pourvoyeurs d’énormes ressources financières alimentant la machine de guerre de Poutine continuent de sermonner la Pologne sur l’état de droit et de prétendre qu’ils ne font pas de distinction entre la défense contre les « migrants » illégaux en provenance de Biélorussie et l’aide aux réfugiés ukrainiens.

Проф. Войцех РОШКОВСЬКИЙ: Де знаходяться європейські цінності?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Де знаходяться європейські цінності?

І надалі ті, хто надають гігантичні фінансові ресурси для воєнної машини Путіна повчають Польщу в питаннях верховенства права і удають, що не розрізняються захист від нелегальних “загарбників” з Білорусі та допомогу біженцям з України.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: ¿Dónde están los valores europeos?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

¿Dónde están los valores europeos?

Aún así, los proveedores de gigantescos fondos económicos para la maquinaria de guerra de Putin dan lecciones a Polonia sobre el estado de derecho y pretenden no distinguir entre la defensa contra los “refugiados” ilegales de Bielorrusia y la ayuda a los refugiados de Ucrania.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Jak uczyć historii?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Jak uczyć historii?

Właściwy poziom dumy narodowej zbudujemy jedynie wtedy, gdy zamiast licytować sukcesy i porażki, zastanowimy się naprawdę, kim jesteśmy jako wspólnota: czy kieruje nami dążenie do wolności, czy do świętego spokoju, czy szczytne ideały, czy materialny dostatek, a wreszcie, co być może najważniejsze w historii Polski – co mogliśmy osiągnąć sami, a co stało się rezultatem działań obcych, a więc co nam pomogło, a co przeszkodziło i kto był winien – „my” czy „oni”.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Zemská armáda – víc než odbojové hnutí
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Zemská armáda – víc než odbojové hnutí

V únoru roku 1942 se na území nacisty okupovaného Polska ustavila Zemská armáda (Armia Krajowa). Nešlo jen o podzemní ozbrojené jednotky. Jednalo se de facto o paralelní státní strukturu, do které se zapojily stovky tisíc Poláků.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Armia Krajowa to coś więcej, niż "ruch oporu"
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Armia Krajowa to coś więcej, niż "ruch oporu"

Jednym z największych sukcesów wywiadu AK było zlokalizowanie produkcji niemieckich pocisków V-1, dzięki czemu alianci mogli zniszczyć tę bazę w Peenemünde w marcu 1943 roku.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Fascynująca historia polskiej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Fascynująca historia polskiej wolności

Haniebna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego stwarzała sytuację przymusową, w której przed setkami tysięcy młodych Polaków stawał tragiczny wybór między narodową apostazją i bohaterstwem.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: The Fascinating History of Polish Freedom
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

The Fascinating History of Polish Freedom

The Martial Law was introduced on 13th December 1981 in violation of the communist constitution and under pressure of a Soviet threat, although now we know the Kremlin was bluffing.

Проф. Войцех РОШКОВСКИЙ: Увлекающая история польской свободы
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Увлекающая история польской свободы

Военное положение было введено 13 декабря 1981 года в нарушение коммунистической конституции и под давлением советского пугала, хотя сегодня мы уже знаем, что Кремль блефовал.