Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Historia naszej wolności Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Historia naszej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Historia naszej wolności

Na zjeździe komitetów strajkowych w Gdańsku 17 września 1980 roku zwyciężył swoisty geniusz improwizacyjny Polaków – powołano do życia jeden ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Pierwsza konstytucja Europy Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Pierwsza konstytucja Europy
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Pierwsza konstytucja Europy

Polski historyk Ignacy Chrzanowski porównał upadek Rzeczypospolitej do sytuacji człowieka chorego, który podjął skuteczne leczenie, ale zanim wstał z łóżka, sąsiedzi zamordowali go, by zagrabić jego majątek. Austria, Prusy i Rosja dokonały bowiem bezprecedensowej zbrodni, a w następnych dekadach usilnie pracowały nad tym, by ją zatuszować.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: First European Constitution Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: First European Constitution
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

First European Constitution

The Constitution of 3 May showed the determination of the national elites and their ability to stand up for the interests of the state.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La primera constitución en Europa Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La primera constitución en Europa
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La primera constitución en Europa

Constitución de 3 de mayo fue manifestación de la determinación y capacidad de la élite nacional para defender los intereses del Estado.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La prima costituzione europea Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La prima costituzione europea
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La prima costituzione europea

La Costituzione del 3 maggio rifletteva la determinazione e la capacità dell’élite nazionale di difendere l’interesse dello Stato.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Pęknięty fundament Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Pęknięty fundament
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Pęknięty fundament

Ludzie Zachodu coraz bardziej nie widzą pozytywnego przesłania własnej cywilizacji, a coraz bardziej uważają, że Europejczycy wszystkiemu są winni, mają tendencję do samooskarżania i postrzegania cywilizacji zachodniej jako nieustannej katastrofy.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Naród, który stale się odradza Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Naród, który stale się odradza
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Naród, który stale się odradza

Umiłowanie wolności jest w Polsce szczególnie silne, jeśli zważyć, jak długo tej wolności Polakom brakowało w ostatnich dwóch stuleciach – pisze prof. Wojciech ROSZKOWSKI Przyjrzyjmy się mapie Europy po kongresie wiedeńskim z 1815 roku i po zakończeniu I wojny światowej. Widać wyraźne zmiany: w Europie Środkowej i Wschodniej powstało wiele nowych państw. W polskiej tradycji bardzo wyraźnie zauważa się jednak różnicę między „powstaniem” niepodległej Polski w 1918 roku a jej „odrodzeniem”, ponieważ ktoś, kto używa pierwszego określenia, ignoruje istotę tego,…

prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Une nation qui renaît prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Une nation qui renaît
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Une nation qui renaît

L’histoire polonaise est un trésor de connaissances sur la vie sociale et politique – ecrit prof. Wojciech ROSZKOWSKI Si l’on compare la carte d’Europe au sortir du Congrès de Vienne de 1815 à celle dessinée après la fin de la Grande Guerre, on constate un changement notable : l’apparition, en Europe centrale et orientale, de nombreux nouveaux États. Dans la tradition polonaise on fait néanmoins la distinction entre ‘apparition’ et ‘renaissance’, car celui qui utilise ce premier terme pour décrire les…

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Sulla democrazia tra i popoli d'Europa Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Sulla democrazia tra i popoli d'Europa
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Sulla democrazia tra i popoli d'Europa

Le pressioni provocano resistenza ai polacchi piuttosto che intimidirli, rafforzando l’approccio di buon senso alla realtà politica.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Naszą rolą jest obrona prawdy o historii Europy Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Naszą rolą jest obrona prawdy o historii Europy
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Naszą rolą jest obrona prawdy o historii Europy

Okupowana Polska była jedynym krajem pod kontrolą III Rzeszy, w którym obowiązywała kara śmierci za ukrywanie Żydów. W czasie wojny rząd emigracyjny i jego agendy w okupowanej Polsce nie tylko potępiały szmalcownictwo i często karały za nie podziemnymi wyrokami śmierci, ale przy pomocy swoich współpracowników, takich jak Jan Karski czy Witold Pilecki, alarmowały, niestety bezskutecznie, sojuszników zachodnich o zagładzie Żydów.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: On democracy between the nations of Europe Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: On democracy between the nations of Europe
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

On democracy between the nations of Europe

Considering the history of Polish national uprisings of the nineteenth century, one can learn heroism, patriotism, but not effectiveness, geopolitics and material limitations of one’s dreams, but also the art of survival.

Podcasty Najważniejsze. Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Opatrznościowy papież z Polski Podcasty Najważniejsze. Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Opatrznościowy papież z Polski
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Opatrznościowy papież z Polski

W specjalnej edycji “Czytelni Wszystko co Najważniejsze” prezentujemy teksty publikowane w rok 100. urodzin Jana Pawła II oraz 40-lecia “Solidarności”.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Jak uczyć historii? Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Jak uczyć historii?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Jak uczyć historii?

Właściwy poziom dumy narodowej zbudujemy jedynie wtedy, gdy zamiast licytować sukcesy i porażki, zastanowimy się naprawdę, kim jesteśmy jako wspólnota: czy kieruje nami dążenie do wolności, czy do świętego spokoju, czy szczytne ideały, czy materialny dostatek, a wreszcie, co być może najważniejsze w historii Polski – co mogliśmy osiągnąć sami, a co stało się rezultatem działań obcych, a więc co nam pomogło, a co przeszkodziło i kto był winien – „my” czy „oni”.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La storia della nostra libertà Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La storia della nostra libertà
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La storia della nostra libertà

Al congresso dei comitati di sciopero di Danzica, il 17 settembre 1980, vinse una peculiare ed ingegnosa improvvisazione dei polacchi – fu istituito, su scala nazionale, il Sindacato Autonomo dei Lavoratori “Solidarietà”, in polacco “Solidarność”.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Opatrznościowy papież z Polski Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Opatrznościowy papież z Polski
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Opatrznościowy papież z Polski

Przesłanie papieża w dużej mierze przyczyniło się do powstania „Solidarności”, być może największego w proporcji do liczby ludności ruchu społecznego w historii.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam