Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Dlaczego bronić tożsamości narodowej?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dlaczego bronić tożsamości narodowej?

Wyłączenie sporów o historię najnowszą oznacza pozbawienie ucznia narzędzi ocen w bieżących decyzjach politycznych. Jeśli ci, co walczą z nauczaniem historii najnowszej, uważają, że mają rację w bieżących decyzjach, to czemu się tej historii boją? Jeśli uznają, że wolność jest tak ważną wartością, to dlaczego nie dopuszczają do swobodnego kształtowania opinii młodzieży? Czyżby mieli swoją, jedynie słuszną wizję świata?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Po co nam historia?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Po co nam historia?

Moje refleksje są zbieżne z tezą Chantal Delsol, która stwierdziła, że mamy do czynienia z „agonią” cywilizacji zachodniej. Jako autor podręcznika licealnego, w którym zawarłem podobne oceny, stałem się obiektem pochwał, ale także niewiarygodnego ataku „uczonych” oskarżeń, pozwów sądowych i bezrozumnych inwektyw na skalę, która dowodzi tego, co nazywam relatywizmem histerycznym, będącym istotą rewolucji cywilizacyjnej toczącej Zachód.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Wolność jest niepodzielna
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Wolność jest niepodzielna

Dziś wojna, i to niezwykle okrutna, jest blisko, a tak wielu ludzi na Zachodzie dziwi się, że Ukraińcy nie chcą się poddać, że nie chcą być Rosjanami. Dlaczego na Zachodzie nie rozumie się determinacji Ukraińców? 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Свобода неподільна
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Свобода неподільна

Сьогодні війна, причому надзвичайно жорстока, вже зовсім близько, і дуже багато людей на Заході дивуються, що українці не хочуть здаватися, що вони не хочуть бути росіянами. Чому на Заході не розуміють рішучості українців?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La liberté est indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La liberté est indivisible

Aujourd’hui, la guerre, et une guerre extrêmement cruelle, est à portée de main, et tant de gens en Occident s’étonnent que les Ukrainiens ne veuillent pas se rendre, qu’ils ne veuillent pas être des Russes. Pourquoi la détermination des Ukrainiens n’est-elle pas comprise en Occident ?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Freedom is indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Freedom is indivisible

Today war, and an exceptionally cruel one at that, is close at hand, and so many people in the West are surprised that Ukrainians do not want to surrender, that they do not want to be Russian. Why is the determination of the Ukrainians not understood in the West?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La libertà è indivisibile
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La libertà è indivisibile

Oggi la guerra, e una guerra eccezionalmente crudele, è vicina, e così tante persone in Occidente sono sorprese che gli ucraini non vogliano arrendersi, che non vogliano essere russi. Perché la determinazione degli ucraini non viene compresa in Occidente?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La libertad es indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La libertad es indivisible

Hoy la guerra, y una guerra excepcionalmente cruel, está cerca, y tanta gente en Occidente se sorprende de que los ucranianos no quieran rendirse, de que no quieran ser rusos. ¿Por qué no se entiende en Occidente la determinación de los ucranianos?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Orzeł, lew i krzyż.
Historia i kultura krajów Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza, wyraźnie wsparta przez Stany Zjednoczone, jest solą w oku dla Niemiec i Rosji, które pragną, jak dawniej w historii, traktować ten region jako sferę swojej ekspansji, a także dodatkowo wyodrębnia państwa, które ze względów geograficznych i politycznych mogą tworzyć nową sieć powiązań, od państw, które leżą na uboczu, jak Bałkany Zachodnie, lub borykają się z mniejszym lub większym uzależnieniem od Rosji, jak Białoruś, Ukraina i Mołdawia

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: European freedom between Russia and Germany – an essay
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

European freedom between Russia and Germany – an essay

The countries of the Three Seas Initiative have made different use of their regained freedom. However, if they did not have to grapple with the consequences of aggressive Russian imperialism and were better understood in the West, they could contribute a lot to the global freedom potential. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Есе про свободу в Європі між Росією та Німеччиною
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Есе про свободу в Європі між Росією та Німеччиною

«Свобода» також по-різному звучить  у вухах чехів і словаків, перші з яких звільнилися від австрійського панування, а другі – угорського, хоча у випадку словаків з’являється також питання їхньої емансипації від чисельніших та економічно розвинених чехів. Загалом обидві країни добре впоралися з цими проблемами. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Ensayo sobre la libertad en Europa entre Rusia y Alemania
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Ensayo sobre la libertad en Europa entre Rusia y Alemania

En búlgaro, la libertad se asocia principalmente a la liberación de seiscientos años de cautiverio turco y a la conservación, a pesar de lo anterior, de la rica cultura espiritual y religiosa de la iglesia ortodoxa