Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Wolność jest niepodzielna
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Wolność jest niepodzielna

Dziś wojna, i to niezwykle okrutna, jest blisko, a tak wielu ludzi na Zachodzie dziwi się, że Ukraińcy nie chcą się poddać, że nie chcą być Rosjanami. Dlaczego na Zachodzie nie rozumie się determinacji Ukraińców? 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Свобода неподільна
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Свобода неподільна

Сьогодні війна, причому надзвичайно жорстока, вже зовсім близько, і дуже багато людей на Заході дивуються, що українці не хочуть здаватися, що вони не хочуть бути росіянами. Чому на Заході не розуміють рішучості українців?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La liberté est indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La liberté est indivisible

Aujourd’hui, la guerre, et une guerre extrêmement cruelle, est à portée de main, et tant de gens en Occident s’étonnent que les Ukrainiens ne veuillent pas se rendre, qu’ils ne veuillent pas être des Russes. Pourquoi la détermination des Ukrainiens n’est-elle pas comprise en Occident ?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Freedom is indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Freedom is indivisible

Today war, and an exceptionally cruel one at that, is close at hand, and so many people in the West are surprised that Ukrainians do not want to surrender, that they do not want to be Russian. Why is the determination of the Ukrainians not understood in the West?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La libertad es indivisible
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La libertad es indivisible

Hoy la guerra, y una guerra excepcionalmente cruel, está cerca, y tanta gente en Occidente se sorprende de que los ucranianos no quieran rendirse, de que no quieran ser rusos. ¿Por qué no se entiende en Occidente la determinación de los ucranianos?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La libertà è indivisibile
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La libertà è indivisibile

Oggi la guerra, e una guerra eccezionalmente crudele, è vicina, e così tante persone in Occidente sono sorprese che gli ucraini non vogliano arrendersi, che non vogliano essere russi. Perché la determinazione degli ucraini non viene compresa in Occidente?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Orzeł, lew i krzyż.
Historia i kultura krajów Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza, wyraźnie wsparta przez Stany Zjednoczone, jest solą w oku dla Niemiec i Rosji, które pragną, jak dawniej w historii, traktować ten region jako sferę swojej ekspansji, a także dodatkowo wyodrębnia państwa, które ze względów geograficznych i politycznych mogą tworzyć nową sieć powiązań, od państw, które leżą na uboczu, jak Bałkany Zachodnie, lub borykają się z mniejszym lub większym uzależnieniem od Rosji, jak Białoruś, Ukraina i Mołdawia

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Saggio sulla libertà in Europa tra Russia e Germania
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Saggio sulla libertà in Europa tra Russia e Germania

La libertà in bulgaro è associata principalmente alla liberazione da seicento anni di schiavitù sotto il dominio turco e alla conservazione della ricca cultura spirituale e religiosa dell’ortodossia.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: European freedom between Russia and Germany – an essay
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

European freedom between Russia and Germany – an essay

The countries of the Three Seas Initiative have made different use of their regained freedom. However, if they did not have to grapple with the consequences of aggressive Russian imperialism and were better understood in the West, they could contribute a lot to the global freedom potential. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Ensayo sobre la libertad en Europa entre Rusia y Alemania
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Ensayo sobre la libertad en Europa entre Rusia y Alemania

En búlgaro, la libertad se asocia principalmente a la liberación de seiscientos años de cautiverio turco y a la conservación, a pesar de lo anterior, de la rica cultura espiritual y religiosa de la iglesia ortodoxa

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Essai sur la liberté dans une Europe entre la Russie et l’Allemagne
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Essai sur la liberté dans une Europe entre la Russie et l’Allemagne

Ce n’étaient pas les conflits locaux qui ont menacé la paix, mais la politique impériale barbare de la Russie, tolérée trop longtemps par les pays d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne, qui projetait de baser sur les ressources russes son essor et même sa domination économique sur ses voisins.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Czas opowiadać Polskę
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Czas opowiadać Polskę

Wypada tylko życzyć, by akcja “Opowiadamy Polskę Światu” rozwijała się w tym tempie nadal. Czasy mamy bowiem niespokojne, a pozycję Polski w świecie należy wspierać

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Есе про свободу в Європі між Росією та Німеччиною
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Есе про свободу в Європі між Росією та Німеччиною

«Свобода» також по-різному звучить  у вухах чехів і словаків, перші з яких звільнилися від австрійського панування, а другі – угорського, хоча у випадку словаків з’являється також питання їхньої емансипації від чисельніших та економічно розвинених чехів. Загалом обидві країни добре впоралися з цими проблемами. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: O wolności w Europie między Rosją a Niemcami
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

O wolności w Europie między Rosją a Niemcami

Gdyby państwa Trójmorza nie musiały zmagać się z konsekwencjami agresywnego imperializmu rosyjskiego i liczyć na większe rozumienie na Zachodzie, z całą pewnością mogłyby wzmocnić potencjał wolności w świecie.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Wystarczy przestać dokarmiać smoka
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Wystarczy przestać dokarmiać smoka

Henri Guaino nie powiedział nam, jak rozumie Rosję: czy jako normalnego partnera stosunków międzynarodowych, czy jako imperium, które chce żyć kosztem życia innych – pisze prof. Wojciech ROSZKOWSKI.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Il suffit d’arrêter de nourrir le dragon
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Il suffit d’arrêter de nourrir le dragon

Henri Guaino s’inquiète pour le sort d’un monde dans lequel la Russie « sera chassée de toutes les instances internationales ». Ne faudrait-il pas être plus inquiet de la situation où un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU va jusqu’à perpétrer, aux yeux du monde, un génocide ?

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Psychopatologia rosyjskiej cywilizacji
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Psychopatologia rosyjskiej cywilizacji

Rosjanie żyją w przekonaniu, że ich świat jest lepszy. Co więcej, ta choroba, która trawi ich cywilizację, sprawia, że czują nieustanną potrzebę narzucania tego w gruncie rzeczy dystopijnego świata innym. Nazywam to psychopatologią rosyjskiej cywilizacji – mówi prof. Wojciech ROSZKOWSKI w rozmowie z Mikołajem CZYŻEM

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Dove sono i valori europei?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dove sono i valori europei?

Ancora i fornitori di fondi giganteschi per la macchina da guerra di Putin danno lezioni alla Polonia sullo stato di diritto e fingono di non distinguere la difesa dagli “invasori” illegali della Bielorussia dall’aiuto ai rifugiati dell’Ucraina. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Gdzie są wartości europejskie?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Gdzie są wartości europejskie?

Kto w Unii Europejskiej upominał się o zdrowy rozsądek, o respektowanie prawa naturalnego, o prawdę i sprawiedliwość?