Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Проф. Войцех РОШКОВСКИЙ: Где европейские ценности?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Где европейские ценности?

Поставщики гигантских финансовых средств для военной машины Путина продолжают поучать Польшу насчет соблюдения закона и притворяются, что они не отличают защиты от нелегальных «набеженцев» из Беларуси от помощи беженцам с Украины. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Kde jsou evropské hodnoty?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Kde jsou evropské hodnoty?

Jestli chceme, aby všechno zůstalo jako dřív, musí se všechno změnit. Poskytovatelé obrovských finančních prostředků pro Putinovu válečnou mašinérii stále poučují Polsko o právním státě a předstírají, že nerozlišují mezi obranou proti nelegálním vetřelcům z Běloruska a pomocí uprchlíkům z Ukrajiny.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: What happened to European values?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

What happened to European values?

The providers of huge funds feeding Putin’s war machine still lecture Poland on the rule of law and pretend to see no difference between the defence against the migrants invading the EU from Belarus and the help offered to Ukrainian refugees. 

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Où sont les valeurs européennes ?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Où sont les valeurs européennes ?

Les pourvoyeurs d’énormes ressources financières alimentant la machine de guerre de Poutine continuent de sermonner la Pologne sur l’état de droit et de prétendre qu’ils ne font pas de distinction entre la défense contre les « migrants » illégaux en provenance de Biélorussie et l’aide aux réfugiés ukrainiens.

Проф. Войцех РОШКОВСЬКИЙ: Де знаходяться європейські цінності?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Де знаходяться європейські цінності?

І надалі ті, хто надають гігантичні фінансові ресурси для воєнної машини Путіна повчають Польщу в питаннях верховенства права і удають, що не розрізняються захист від нелегальних “загарбників” з Білорусі та допомогу біженцям з України.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: ¿Dónde están los valores europeos?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

¿Dónde están los valores europeos?

Aún así, los proveedores de gigantescos fondos económicos para la maquinaria de guerra de Putin dan lecciones a Polonia sobre el estado de derecho y pretenden no distinguir entre la defensa contra los „refugiados” ilegales de Bielorrusia y la ayuda a los refugiados de Ucrania.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Jak uczyć historii?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Jak uczyć historii?

Właściwy poziom dumy narodowej zbudujemy jedynie wtedy, gdy zamiast licytować sukcesy i porażki, zastanowimy się naprawdę, kim jesteśmy jako wspólnota: czy kieruje nami dążenie do wolności, czy do świętego spokoju, czy szczytne ideały, czy materialny dostatek, a wreszcie, co być może najważniejsze w historii Polski – co mogliśmy osiągnąć sami, a co stało się rezultatem działań obcych, a więc co nam pomogło, a co przeszkodziło i kto był winien – „my” czy „oni”.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Zemská armáda – víc než odbojové hnutí
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Zemská armáda – víc než odbojové hnutí

V únoru roku 1942 se na území nacisty okupovaného Polska ustavila Zemská armáda (Armia Krajowa). Nešlo jen o podzemní ozbrojené jednotky. Jednalo se de facto o paralelní státní strukturu, do které se zapojily stovky tisíc Poláků.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Armia Krajowa to coś więcej, niż "ruch oporu"
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Armia Krajowa to coś więcej, niż "ruch oporu"

Jednym z największych sukcesów wywiadu AK było zlokalizowanie produkcji niemieckich pocisków V-1, dzięki czemu alianci mogli zniszczyć tę bazę w Peenemünde w marcu 1943 roku.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Fascynująca historia polskiej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Fascynująca historia polskiej wolności

Haniebna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego stwarzała sytuację przymusową, w której przed setkami tysięcy młodych Polaków stawał tragiczny wybór między narodową apostazją i bohaterstwem.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: The Fascinating History of Polish Freedom
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

The Fascinating History of Polish Freedom

The Martial Law was introduced on 13th December 1981 in violation of the communist constitution and under pressure of a Soviet threat, although now we know the Kremlin was bluffing.

Проф. Войцех РОШКОВСКИЙ: Увлекающая история польской свободы
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Увлекающая история польской свободы

Военное положение было введено 13 декабря 1981 года в нарушение коммунистической конституции и под давлением советского пугала, хотя сегодня мы уже знаем, что Кремль блефовал.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L’affascinante storia della libertà polacca
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

L’affascinante storia della libertà polacca

La legge marziale fu imposta il 13 dicembre 1981 in violazione della costituzione comunista e sotto la pressione dello spauracchio sovietico, anche se oggi sappiamo che il Cremlino stava bluffando.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La fascinante historia de la libertad polaca
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La fascinante historia de la libertad polaca

La ley marcial se impuso el 13 de diciembre de 1981, violando la constitución comunista y bajo la presión de la amenaza soviética, aunque hoy sabemos que el Kremlin mentía.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Antipolonismo tiene que tener sus límites
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Antipolonismo tiene que tener sus límites

Una propaganda agresiva se basa en una constante repetición de las mentiras según la regla de que a pesar de las rectificaciones siempre algo se quedará en la memoria del receptor y de que en las mentiras pequeñas pocos creen y una mentira grande es difícil de defender. Si constantemente oímos que Polonia es responsable del Holocausto, o incluso, de estallar la Segunda Guerra Mundial, hay que decir claro que se trata de una propaganda antipolaca consecuente y agresiva, es decir, del antipolonismo. Vale la pena preguntarse también cuál es el objetivo de tales acciones, pero eso habría que preguntar sobre todo a los remitentes de toda esa propaganda mentirosa.