Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji na temat historii Polski XX wieku. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: The Fascinating History of Polish Freedom
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

The Fascinating History of Polish Freedom

The Martial Law was introduced on 13th December 1981 in violation of the communist constitution and under pressure of a Soviet threat, although now we know the Kremlin was bluffing.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La fascinante historia de la libertad polaca
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La fascinante historia de la libertad polaca

La ley marcial se impuso el 13 de diciembre de 1981, violando la constitución comunista y bajo la presión de la amenaza soviética, aunque hoy sabemos que el Kremlin mentía.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L’affascinante storia della libertà polacca
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

L’affascinante storia della libertà polacca

La legge marziale fu imposta il 13 dicembre 1981 in violazione della costituzione comunista e sotto la pressione dello spauracchio sovietico, anche se oggi sappiamo che il Cremlino stava bluffando.

Проф. Войцех РОШКОВСКИЙ: Увлекающая история польской свободы
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Увлекающая история польской свободы

Военное положение было введено 13 декабря 1981 года в нарушение коммунистической конституции и под давлением советского пугала, хотя сегодня мы уже знаем, что Кремль блефовал.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Fascynująca historia polskiej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Fascynująca historia polskiej wolności

Haniebna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego stwarzała sytuację przymusową, w której przed setkami tysięcy młodych Polaków stawał tragiczny wybór między narodową apostazją i bohaterstwem.

Prof. Wojciech Roszkowski: Anti-Polonism must stop somewhere
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Anti-Polonism must stop somewhere

The laws of civilized nations dictate that damages are paid by perpetrators. In this case, there is no doubt who they are.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Antipolonismo tiene que tener sus límites
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Antipolonismo tiene que tener sus límites

Una propaganda agresiva se basa en una constante repetición de las mentiras según la regla de que a pesar de las rectificaciones siempre algo se quedará en la memoria del receptor y de que en las mentiras pequeñas pocos creen y una mentira grande es difícil de defender. Si constantemente oímos que Polonia es responsable del Holocausto, o incluso, de estallar la Segunda Guerra Mundial, hay que decir claro que se trata de una propaganda antipolaca consecuente y agresiva, es decir, del antipolonismo. Vale la pena preguntarse también cuál es el objetivo de tales acciones, pero eso habría que preguntar sobre todo a los remitentes de toda esa propaganda mentirosa.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L’antipolonisme
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

L’antipolonisme

Si nous continuons à entendre dire que c’est la Pologne qui endosse la responsabilité de la Shoah et de l’éclatement même de la Seconde Guerre mondiale, il faut se le dire ouvertement : nous avons affaire à une régulière et agressive propagande antipolonaise, donc à de l’antipolonisme.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: L'antipolonismo deve avere i suoi limiti
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

L'antipolonismo deve avere i suoi limiti

Secondo la legge dei Paesi civilizzati, il risarcimento delle perdite è pagato dall’autore di queste perdite. Nel nostro caso i colpevoli sono ben noti.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Antypolonizm musi mieć swoje granice
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Antypolonizm musi mieć swoje granice

Podstawą agresywnej propagandy jest stałe powtarzanie kłamstw wedle zasady, że mimo sprostowań zawsze coś w pamięci odbiorcy pozostanie, oraz zasady, iż w małe kłamstwa mało kto wierzy, a przed wielkim kłamstwem trudno się obronić. Jeśli stale słyszymy, że Polska ponosi odpowiedzialność za Holocaust, a nawet za wybuch II wojny światowej, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z konsekwentną i agresywną propagandą antypolską, czyli antypolonizmem. Warto zadać sobie też pytanie, jaki jest cel tych działań, ale o to trzeba by pytać przede wszystkim nadawców całej tej kłamliwej propagandy.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La prima costituzione europea
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La prima costituzione europea

La Costituzione del 3 maggio rifletteva la determinazione e la capacità dell’élite nazionale di difendere l’interesse dello Stato.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: La primera constitución en Europa
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

La primera constitución en Europa

Constitución de 3 de mayo fue manifestación de la determinación y capacidad de la élite nacional para defender los intereses del Estado.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: First European Constitution
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

First European Constitution

The Constitution of 3 May showed the determination of the national elites and their ability to stand up for the interests of the state.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Pierwsza konstytucja Europy
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Pierwsza konstytucja Europy

Polski historyk Ignacy Chrzanowski porównał upadek Rzeczypospolitej do sytuacji człowieka chorego, który podjął skuteczne leczenie, ale zanim wstał z łóżka, sąsiedzi zamordowali go, by zagrabić jego majątek. Austria, Prusy i Rosja dokonały bowiem bezprecedensowej zbrodni, a w następnych dekadach usilnie pracowały nad tym, by ją zatuszować.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Naród, który stale się odradza
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Naród, który stale się odradza

Umiłowanie wolności jest w Polsce szczególnie silne, jeśli zważyć, jak długo tej wolności Polakom brakowało w ostatnich dwóch stuleciach.