Pierwsze Mieszkanie – na czym polega program

Pierwsze Mieszkanie

W ciągu pierwszych sześciu tygodni od uruchomienia programu Pierwsze Mieszkanie, widać olbrzymie zainteresowanie programem – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według MRiT podpisano już ponad 2 tys. umów kredytowych na blisko 730 mln zł.

Program Pierwsze Mieszkanie

.Z danych resortu rozwoju i technologii wynika, że w ramach programu Pierwsze Mieszkanie ponad 29 tys. osób złożyło wnioski o udzielenie bezpiecznego kredytu 2 proc., podpisano 2 tys. 21 umów na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Założono też ponad 1 tys. Kont Mieszkaniowych.

„Miniony rok to spowolnienie na rynku mieszkaniowym, spowodowane bardzo małą akcją kredytową – efekt m.in. spadku zdolności kredytowych potencjalnych klientów. Program Pierwsze Mieszkanie ma m.in. na celu uaktywnienie tej grupy, która przy zwykłej ofercie banków nie miałyby szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Ze wsparciem państwa osoby te mogą spełnić marzenia o swoim pierwszym M. Pierwsze sześć tygodni działania programu i olbrzymie nim zainteresowanie udowadniają, że nasze założenia były słuszne” – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Resort rozwoju dodał, że obecnie bezpieczny kredyt 2 proc. oferuje dziewięć banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem oraz VeloBank. Pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale 2023 r.

W ciągu pierwszych sześciu tygodni działania programu złożono 29 tys. 368 wniosków kredytowych i zawarto 2021 umów na łączną kwotę ok. 729 mln zł. (dane na 10 sierpnia 2023 r.). Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. to 360 tys. 838 zł. Średnio do banków wpływa 1000 wniosków dziennie, a ok. 50 umów jest podpisywanych.

Dodatkowo BGK otrzymuje dziennie ok. 50 zapytań od potencjalnych klientów. Kilkakrotnie zwiększyła się też ilość wejść na strony internetowe i pobrań formularzy kredytowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udzieliło ponad 1,6 tys. odpowiedzi dotyczących programu.

Według prognoz, dopłata państwa do rat kredytów w 2024 r. będzie wynosiła ponad 35,7 mln zł, a w 2025 r. – ok. 33,4 mln zł. W całym okresie objętym wsparciem subwencja, państwa będzie wynosiła szacunkowo ponad 286,5 mln zł.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą. Stanowi ona różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł.

Resort rozwoju i technologii przypomina, że Konto Mieszkaniowe, drugi z komponentów programu Pierwsze Mieszkanie, jest instrumentem zachęcającym do oszczędzania, by w przyszłości mieć możliwość kupna nieruchomości. Przy regularnym oszczędzaniu gwarantowana jest premia od państwa.

Konto Mieszkaniowe to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Może je założyć osoba od 13 do 45 roku życia. Zakładając Konto Mieszkaniowe rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci jeszcze przed osiągnieciem pełnoletności. Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Obecnie Konto Mieszkaniowe oferują trzy banki (Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski). Jak poinformowano, założono już 1011 Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono ponad 2 mln zł.

Polityka demograficzna

.Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, Barbara SOCHA w tekście „Sześć filarów polityki na rzecz zwiększenia dzietności” zaznacza, że: „Czy możliwe jest odwrócenie trendów demograficznych? To chyba najczęstsze pytanie, które ostatnio słychać w kontekście demografii. W całej Europie i USA mamy do czynienia ze spadkami dzietności, ale w naszym regionie, Europie Środkowo-Wschodniej, ten trend jest wyraźnie dodatni. Co zrobić, by zbliżyć się do poziomu zastępowalności pokoleń?”

Gospodarka Polski

.Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Mathias CORMANN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju”.

„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach. Zakończenie wojny w Ukrainie i zawarcie sprawiedliwego pokoju zgodnego z prawem międzynarodowym byłoby obecnie najbardziej skutecznym sposobem na zwiększenie perspektyw globalnego wzrostu. Do tego czasu potrzebujemy środków, które pozwolą nam w dalszym ciągu radzić sobie z najpilniejszymi problemami, a jednocześnie kontynuować wprowadzanie reform w celu rozwiązania długoterminowych wyzwań strukturalnych. Potrzebujemy dobrze opracowanych i skoordynowanych reakcji politycznych. OECD będzie nadal wspierać państwa członkowskie i społeczność globalną, dostarczając dane i analizy polityczne oraz udzielając porad w kwestii najlepszych praktyk politycznych. Będziemy również dalej ułatwiać dialog i rozwiązywanie problemów w oparciu o fakty. Skala dzisiejszych wyzwań jest ogromna. Reagowanie na nie poprzez rozsądne, dobrze przemyślane działania polityczne jest drogą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Rolą OECD jest współpraca z Polską w budowaniu silnych podstaw gospodarczych” – pisze Mathias CORMANN w tekście „Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie“.

PAP/Łukasz Pawłowski/WszystkocoNajwazniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 sierpnia 2023