Antonio BERNARDINI: Dlaczego program OECD musi uwzględniać Afrykę. Scenariusze globalne

Dlaczego program OECD musi uwzględniać Afrykę. Scenariusze globalne

Photo of Antonio BERNARDINI

Antonio BERNARDINI

Ambasador, specjalny wysłannik włoskiej prezydencji OECD na szczeblu ministerialnym.

Kryzys ukraiński odbija się na priorytetach, jednak pandemia, klimat i młodzież pozostają kluczowymi inwestycjami – pisze Antonio BERNARDINI

.W Rzymie, w siedzibie Konfederacji Przemysłu Włoskiego (Confindustria), partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i związki zawodowe rozpoczęli konsultacje w ramach przygotowań do dorocznego spotkania ministrów OECD, któremu w tym roku będą przewodniczyć Włochy i które będzie poświęcone tematowi Przyszłość, jakiej pragniemy: lepsze polityki dla następnych pokoleń i zrównoważona transformacja.

Jest to kolejny kamień milowy dla Włoch, które przewodnicząc Radzie Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, będą współtworzyć refleksje 38 największych gospodarek rynkowych nad głównymi wyzwaniami globalnymi. Przygotowania do obrad rozpoczęły się na długo przed wybuchem kryzysu na Ukrainie i zostały przez niego nieuchronnie przerwane. Do zainteresowania OECD skutkami pandemii dla gospodarki dołączyła obecnie kwestia Ukrainy w podwójnym znaczeniu: wpływu konfliktu na gospodarkę światową oraz koncepcji odbudowy tego udręczonego kraju po zakończeniu wojny.

OECD jest jedyną organizacją międzynarodową, która zrzesza podobnie myślące państwa z Europy, Ameryki i Azji. „Refundacja”, która miała miejsce w zeszłym roku podczas prezydencji USA, w ramach której przyszłość OECD została zaprojektowana na nowo w oparciu o wspólne wartości łączące kraje demokratyczne, w tym roku znajduje po raz pierwszy swoje prawdziwe odzwierciedlenie.

Czerwcowe spotkanie jest zatem ważnym wydarzeniem politycznym, w którym nasz kraj – z udziałem prezesa Draghiego oraz ministrów Di Maio i Franco – przyjmuje odpowiedzialność przywódczą. Poza sprawą Ukrainy Rada Ministerialna poświęci szczególną uwagę kontynentowi afrykańskiemu. Z inicjatywy Włoch po raz pierwszy od czasu powstania OECD w programie spotkania ministerialnego znalazła się Afryka. Kwestie ekonomiczne, które dominują w partnerstwie, jakie OECD zamierza budować z Unią Afrykańską, przeplatają się z polityczną potrzebą – jeszcze bardziej uwypukloną przez obecny kryzys – budowania nowych relacji z kontynentem, który od dawna poszukuje solidniejszej drogi do wzrostu i stabilności. Kryzys na Ukrainie wpływa na agendę ministerialną, ale nie przekreśla omawianych tematów, które wpisują się w proces ciągłości inicjatyw naszego kraju, zapoczątkowany przez prezydencję Gao i kontynuowany przez prezydencję G7 zaplanowaną na 2024 r.

Młodzież, zmiany klimatyczne i wpływ pandemii na systemy opieki zdrowotnej to tematy, które zostaną omówione w celu przyspieszenia działań społeczności międzynarodowej. Skupienie się na młodych ludziach ma dla Włoch szczególne znaczenie, a OECD jest najbardziej kompetentną organizacją międzynarodową, która zajmuje się tym problemem. Dla kraju takiego jak nasz, który doświadcza znacznego spadku demograficznego i ma drugi najwyższy w krajach OECD wskaźnik młodych ludzi, którzy nie są ani zatrudnieni, ani objęci systemem edukacji, ani nawet nie uczestniczą w szkoleniach, jest to prawdziwy priorytet.

Udana integracja społeczna młodszych grup ludności ma kluczowe znaczenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, zwiększenia spójności społecznej, zaufania do instytucji publicznych oraz – szczególnie w tym historycznym momencie – dla wzmocnienia demokracji.

.Dla przyszłości nowych pokoleń kluczowa jest kwestia zmian klimatu. W okresie poprzedzającym konferencję Cop 27 w Szarm el-Szejk Rada Ministerialna skupi się na transformacji ekologicznej z uwzględnieniem ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego finansowania. Ważne są również wnioski wyciągnięte z pandemii – jej skutki gospodarcze są nadal odczuwalne, musimy korzystać z doświadczeń ostatnich kilku lat, aby budować społeczeństwa bardziej odporne na takie kryzysy. Przyszłość, której pragniemy, to utrzymanie dobrobytu i zwiększenie trwałości rozwoju, ale jak widać w dzisiejszych czasach, nie mniej istotny jest pokój.

Antonio Bernardini

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 maja 2022
Fot: OECD