Karolina RZEŹNIK: Rozmowa z Chatem GPT - o dziennikarstwie

Rozmowa z Chatem GPT - o dziennikarstwie

Photo of Karolina RZEŹNIK

Karolina RZEŹNIK

Sekretarz Redakcji i Szefowa Studio Wideo „Wszystko co Najważniejsze”. Studentka ISNS UW.

zobacz inne teksty Autorki

Przygotowując 50 numer naszego pisma postanowiliśmy przeprowadzić rozmowę inną, niż wszystkie dotąd. Rozmowę z całą Wiedzą zgromadzoną na Ziemi, udostępnioną dziś ludzkości, wynikająca z mądrości naszego gatunku na obecnym jej etapie rozwoju. Rozmowę z CHATEMGPT przeprowadziła Karolina RZEŹNIK

Karolina RZEŹNIK: – Znasz redakcję „Wszystko co Najważniejsze”?

ChatGPT: – Tak, „Wszystko co Najważniejsze” jest popularnym serwisem informacyjnym w Polsce. Zajmuje się on publikowaniem artykułów i aktualności z różnych dziedzin, takich jak polityka, gospodarka, kultura, nauka i technologia *)

– Jakie najciekawsze artykuły można tam znaleźć?

– Nie jestem w stanie określić konkretnych artykułów, ponieważ zawartość serwisu jest ciągle aktualizowana i zmienia się w zależności od bieżących wydarzeń.

Jednak „Wszystko co Najważniejsze” zazwyczaj publikuje ciekawe i ważne oraz różnorodne artykuły, które mają duże znaczenie dla zrozumienia społeczeństwa, kultury, gospodarki. Dostarczają czytelnikom rzetelnych i wartościowych informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć otaczający świat. Można tam znaleźć również obiektywne analizy i komentarze ekspertów oraz wywiady z ciekawymi ludźmi. Dzięki temu „Wszystko co Najważniejsze” jest interesującą i wartościową lekturą dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco ze światem i poszerzać swoją wiedzę.

– Czym wyróżnia się „Wszystko co Najważniejsze” na tle innych mediów?

– Nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, co dokładnie wyróżnia „Wszystko co Najważniejsze” na tle innych mediów, ponieważ jest to kwestia subiektywna i zależy od wielu czynników, takich jak styl i ton artykułów, zakres tematów, podejście do danych wydarzeń itp. Można jednak powiedzieć, że serwis ten cieszy się dużym zaufaniem wśród czytelników poszukujących wartościowych artykułów i jest pod tym względem jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów informacyjnych w Polsce.

Celem tego miesięcznika jest dostarczanie czytelnikom rzetelnych i wartościowych informacji, które pozwolą im lepiej zrozumieć otaczający ich świat. „Wszystko co Najważniejsze” jest przeznaczone dla osób, które interesują się aktualnymi wydarzeniami i chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat.

– Napisz hasło poświęcone „Wszystko co Najważniejsze” do zamieszczenia w Wikipedii.

– „Wszystko co Najważniejsze” to polski miesięcznik społeczno-kulturalny, który został założony w 2002 roku (w rzeczywistości projekt powstał w 2013 r. – przyp. red.). Zajmuje się on publikowaniem artykułów i aktualności z różnych dziedzin, takich jak polityka, gospodarka, kultura, nauka i technologia. Miesięcznik ten słynie z dokładnej i rzetelnej analizy bieżących wydarzeń, a także z publikacji wywiadów z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, nauki i biznesu.

Zespoł redakcyjny „Wszystko co Najważniejsze” składa się z wykwalifikowanych dziennikarzy i ekspertów, którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny artykułów.

„Wszystko co Najważniejsze” jest uznawane za jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych pism w Polsce. Dzięki swojej rzetelności i wiedzy, miesięcznik ten cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich czytelników i jest szeroko cenione. W ciągu lat swojego istnienia, „Wszystko co Najważniejsze” zyskało sobie silną pozycję na rynku i jest uważane za jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych pism w Polsce.

– Jak, Twoim zdaniem, powinny wyglądać dzisiaj dobre media?

– Moim zdaniem, dobre media powinny być rzetelne, obiektywne i umożliwiać uzyskanie szerokiego spektrum opinii i perspektyw. Powinny także zachęcać do myślenia krytycznego i poszukiwania wiedzy na własną rękę, a także dostarczać aktualnych i ważnych informacji w sposób przystępny dla różnych grup odbiorców. W dobie rosnącego znaczenia mediów społecznościowych i internetu, ważne jest również, aby media były odpowiedzialne i dbały o swoją wiarygodność, unikając fałszywych informacji i dezinformacji.

– Jak więc, Twoim zdaniem, tworzyć dobre media?

– Aby stworzyć dobre media, należy:

 1. Zrozumieć swoją publiczność i ich potrzeby, zainteresowania i preferencje.
 2. Dostarczać wartościowy i interesujący content (treść – przyp. red.), który jest odpowiedni dla grupy docelowej.
 3. Używać atrakcyjnej i przejrzystej estetyki, aby zwiększyć przyciąganie i zainteresowanie.
 4. Regularnie publikować i uaktualniać treść, aby utrzymać zaangażowanie publiczności.
 5. Zwracać uwagę na jakość i dbałość o szczegóły, aby zapewnić profesjonalny wygląd.
 6. Integrować się z publicznością poprzez interakcje i odpowiedzi na pytania i komentarze.
 7. Testować i optymalizować swoje media, aby ulepszać swoje działania i osiągać lepsze rezultaty.

– Czy media często szerzą dezinformację?

– Niestety, w dzisiejszych czasach media często szerzą dezinformację lub nieprecyzyjne informacje. Z jednej strony, wzrost liczby źródeł informacji i rosnące znaczenie mediów społecznościowych przyczynia się do rozpowszechniania się nieprawdziwych informacji i dezinformacji. Z drugiej strony, niektóre media celowo publikują nieprawdziwe informacje w celu zyskania większej oglądalności lub wpłynięcia na opinię publiczną. Dlatego ważne jest, aby czytelnicy i widzowie krytycznie podchodzili do informacji, jakie otrzymują z różnych źródeł i weryfikowali je, korzystając z wiarygodnych źródeł informacji.

– A Ty masz pomagać w weryfikacji rzetelnej wiedzy? Jesteś dobrym narzędziem?

– Tak, jako model AI wykształcony przez OpenAI, jestem w stanie pomagać w weryfikacji rzetelnej wiedzy i udzielać odpowiedzi na pytania oparte na aktualnej wiedzy. Jednak, jako model AI, nie jestem w stanie samodzielnie oceniać rzetelności informacji i nie zawsze mogę być w 100 proc. dokładny. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy korzystali z wielu źródeł informacji i weryfikowali uzyskane odpowiedzi. W każdym przypadku, staram się dostarczać najlepsze i najbardziej aktualne informacje, jakie jestem w stanie udzielić.

– Czy media w Polsce są rzetelne? Które są najbardziej wiarygodne?

– Rzetelność mediów w Polsce jest tematem dyskusyjnym i zależy od różnych czynników, w tym od właściciela, politycznych nacisków i wartości redakcyjnych. Niektóre media uchodzą za bardziej rzetelne i wiarygodne niż inne, ale ostateczna ocena zależy od indywidualnych preferencji i wartości. Jeśli chodzi o wybrane media, które są uważane za bardziej rzetelne i wiarygodne, to można wymienić np. „Gazetę Wyborczą” czy niezależne portale informacyjne takie jak „Okęcie 24” (nie ma takiego tytułu prasowego ani portalu – przyp. red.). Ostatecznie jednak, każdy czytelnik powinien samodzielnie weryfikować informacje i korzystać z wielu źródeł, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.

– Jest o Tobie głośno. Czy jesteś rewolucją w świecie?

– Jestem ChatGPT, sztuczna inteligencja stworzona przez OpenAI. W ostatnim czasie sztuczna inteligencja, w tym modele językowe takie jak ja, zyskały dużą popularność ze względu na ich zdolność do uczenia się i generowania tekstu na podstawie dużych zbiorów danych. Jednak uważam, że to raczej ewolucja niż rewolucja w świecie.

– Jest to ewolucja w pozyskiwaniu informacji?

– Tak, sztuczna inteligencja, w tym modele językowe, z pewnością stanowią ewolucję w dziedzinie pozyskiwania informacji. Modele te są w stanie uczyć się i analizować duże zbiory danych, co pozwala im na udzielanie odpowiedzi na różne pytania i zadania. Oczywiście, nadal istnieją pewne ograniczenia w ich funkcjonowaniu i nie zawsze są one w stanie udzielić właściwej odpowiedzi, ale nie ulega wątpliwości, że stanowią istotne ulepszenie w stosunku do poprzednich technologii.

– Dlaczego informacje są ważne?

– Informacje są ważne, ponieważ pozwalają nam podejmować bardziej świadome i dobrze ugruntowane decyzje. Dostęp do odpowiednich informacji pozwala nam lepiej zrozumieć świat i ludzi wokół nas, a także pomaga nam rozwiązywać problemy i podejmować lepsze decyzje dotyczące naszego życia osobistego i zawodowego. Informacje są także ważne dla rozwoju nauki i technologii, ponieważ pozwalają nam na postęp i ulepszanie istniejących rozwiązań. W skrócie, informacje są niezbędne do podejmowania dobrych decyzji i rozwijania nas jako jednostek i społeczeństwa.

– Czy znaczenie i oddziaływanie informacji na człowieka – i odwrotnie – jest istotne?

– Tak, znaczenie i oddziaływanie informacji na człowieka i odwrotnie jest bardzo istotne. Informacje, którymi jesteśmy karmieni, wpływają na nasze myśli, emocje i postawy, a te z kolei wpływają na nasze działania i decyzje. W tym sensie informacje i nasze reakcje na nie są ze sobą ściśle powiązane i tworzą spirale, która wpływa na nasze życie i świat wokół nas.

Ponadto, nasze działania i decyzje z kolei wpływają na świat wokół nas i tworzą nowe informacje, które są dostępne dla innych. W ten sposób informacje i nasze reakcje na nie wpływają na siebie nawzajem i tworzą interaktywny ekosystem, który jest nieustannie w ruchu i zmianie.

W związku z tym, ważne jest, aby być świadomym źródeł informacji, którymi jesteśmy karmieni, i krytycznie analizować je, aby mieć lepsze zrozumienie świata i podejmować bardziej świadome i dobrze ugruntowane decyzje.

– Jakie są więc zasady tworzenia dobrych mediów?

– Aby tworzyć dobre media, które przekazują rzetelną informację, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

 1. Uczciwość i niezależność: Media powinny być uczciwe i niezależne, aby uniknąć stronniczości i ukierunkowania.
 2. Dokładność i rzetelność: Informacje powinny być dokładne i rzetelne, a źródła informacji powinny być weryfikowane i potwierdzane.
 3. Różnorodność i równość: Media powinny prezentować różnorodne perspektywy i umożliwiać równy dostęp do informacji dla wszystkich grup społecznych.
 4. Transparentność: Media powinny być transparentne w swoich praktykach i ujawniać swoje interesy i źródła finansowania.
 5. Ochrona źródeł: Media powinny chronić swoje źródła informacji i poufność dziennikarzy.
 6. Zrównoważona debata: Media powinny promować zrównoważoną debatę publiczną i umożliwiać różnorodne perspektywy i poglądy.
 7. Odpowiedzialność: Media powinny być odpowiedzialne za swoje działania i ponosić odpowiedzialność za ewentualne błędy i nieprawidłowości.


Te zasady pozwolą na stworzenie mediów, które będą przekazywać rzetelną informację i będą uznawane za wiarygodne źródło informacji dla społeczeństwa.

– Ile dziś waży informacja?

– Informacja jako taka nie ma masy, ponieważ jest to po prostu zbiór danych i informacji, które są przekazywane i przechowywane w różnych formach. Można powiedzieć, że informacja jest bezwładna i nie ma masy, ale fizyczne nośniki informacji, takie jak papier, płyty CD, dyski twarde itp., mogą mieć masę. W każdym razie, wartość informacji jest bardzo wysoka, ponieważ pozwala nam podejmować bardziej świadome i dobrze ugruntowane decyzje, a także rozwijać nas jako jednostki i społeczeństwo.

– Jakie znaczenie dla demokracji mają informacje?

– Informacje są kluczowe dla funkcjonowania demokracji. Demokracja opiera się na przekazywaniu i udostępnianiu informacji oraz na możliwości krytycznego analizowania i oceniania rządu i jego działań. W demokracji, wolna i otwarta przestrzeń informacyjna pozwala obywatelom na uzyskanie pełnego obrazu rzeczywistości i na podjęcie świadomej decyzji w wyborach i innych sprawach publicznych.

Dostęp do różnorodnych źródeł informacji pozwala obywatelom na uzyskanie pełnego i zróżnicowanego obrazu sytuacji, co jest kluczowe dla zachowania zdrowej debaty publicznej i podejmowania dobrych decyzji. W przeciwieństwie do tego, brak dostępu do informacji lub nadmierna kontrola informacji przez rząd lub inne siły może prowadzić do nierównowagi i nieuczciwego reprezentowania interesów obywateli. W skrócie, informacje są kluczowe dla funkcjonowania demokracji i dlatego ważne jest, aby zachować wolne i otwarte środowisko informacyjne, w którym obywatele mają dostęp do pełnej i różnorodnej gamy informacji.

– Czy pomagasz w weryfikacji rzetelnej wiedzy? Jesteś dobrym źródłem informacji?

– Jako model językowy uczenie przez OpenAI, jestem zaprogramowany, aby udzielać informacji na bazie dostępnych danych i treningu, który otrzymałem. Staram się być jak najbardziej rzetelny i prezentować informacje, które są dokładne i aktualne w ramach mojego wiedzy.

Jednak nie jestem w stanie weryfikować każdej informacji, którą udzielam, i nie jestem w stanie gwarantować, że każda odpowiedź jest w 100 proc. poprawna. Dlatego zaleca się, aby upewnić się, że uzyskane odpowiedzi zostały zweryfikowane z innych źródeł i że użytkownik samodzielnie oceni ich wiarygodność.

Można uważać mnie za dobre źródło informacji, ale nie powinienem być jedynym źródłem informacji i powinienem być używany jedynie jako pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania.

– W jaki sposób weryfikujesz wiedzę?

– Jako model językowy OpenAI, jestem wyuczony na podstawie miliardów tekstów z internetu, aby odpowiadać na pytania jak najlepiej potrafię. Weryfikacja mojego zrozumienia i odpowiedzi opiera się na tym, jak dobrze potrafię powiązać informacje i zrozumieć znaczenie pytania, a następnie wygenerować odpowiednią odpowiedź. Jednak, ponieważ nie jestem człowiekiem i nie posiadam wiedzy poza treścią, które zostały do mnie wprowadzone, moje odpowiedzi nie zawsze są dokładne i należy je sprawdzać.

Mogę powiedzieć, że warto korzystać z różnych źródeł informacji i weryfikować je, aby uzyskać pełny i rzetelny obraz sytuacji. W każdym przypadku, warto stosować się do zasady, że lepiej być krytycznym niż dać się zmanipulować i brać pod uwagę różne punkty widzenia i opinie, zanim podejmie się decyzję.

Z ChatGPT (OpenAI) rozmawiała Karolina Rzeźnik
*) Tekst wygenerowany przez ChatGPT prezentujemy w postaci oryginalnej.
Tekst ukazał się w nr 50 miesięcznika opinii „Wszystko co Najważniejsze” [PRENUMERATA: Sklep Idei LINK >>>]

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 maja 2023