Kościół w 2022 roku

Kościół w 2022 roku

Synod o synodalności i pomoc uchodźcom z Ukrainy – to najważniejsze wydarzenia minionego roku w Kościele w Polsce. Kościół w Polsce włączył się w marcu w dokonany przez papieża Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

STYCZEŃ 2022

8.01 – Centralne uroczystości obchody 100-lecia wydania przez św. o. Maksymilian Kolbe pierwszego numeru miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Z okazji jubileuszu przez cały 2022 r. do każdego numeru miesięcznika dodany będzie reprint „Rycerza Niepokalanej” z roku 1922.

14.01 – Abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży skierował pismo do prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności wobec Małoletniego poniżej lat 15″. Wyjaśnił w nim, że współpraca Kościoła w Polsce z państwową komisją ds. pedofilii może dotyczyć badań statystycznych i ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

15.01 – Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany przez papieża Franciszka biskupem polowym Wojska Polskiego.

20.01 – Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II uruchomiło aplikację zawierającą Biblię Tysiąclecia z komentarzami do niedzielnych czytań i psalmów, w tym m.in. interpretację Ojców Kościoła oraz mapę miejsc w Ziemi Świętej. Jej celem jest promocja wiedzy na temat Pisma Świętego. Będzie ona nieustannie rozbudowywana.

26.01 – W Kościele w Polsce ogłoszono dzień modlitwy i postu w Kościele w Polsce w intencji pokoju na Ukrainie

26.01 – Papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Edwarda Białogłowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej w związku z osiągnięciem przez duchownego wieku emerytalnego, czyli 75 lat.

31.01 – Zespół KEP ds. Bioetycznych wydał oświadczeniu ws. „badań polegających na tworzeniu ludzko-zwierzęcych komórek, a w przyszłości istot”. Zaznaczył w nim, że „poszukiwaniom naukowym nigdy nie może towarzyszyć brak poszanowania dla godności osobowej człowieka”.

31.01 – Zmarł Władysław Gołąb, wieloletni prezes Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach pod Warszawą. Był pierwszą osobą niewidomą w Polsce, która uzyskała uprawnienia adwokata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 lutego.

LUTY 2022

8.02 – Ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński wyznaczył skazanemu w 2013 r. przez polski sąd za pedofilię ks. Grzegorzowi K. nowe miejsce pobytu – placówkę z zapleczem terapeutycznym, poza diecezją. Ks. Grzegorza K. wciąż obowiązują wszystkie nałożone kary kanoniczne.

12.02 – Odbył się ingres bpa Lechowicza do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Zastąpił on na tym stanowisku abp Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego do czasu objęcia urzędu przez nowego biskupa polowego.

17.02 – Ruszył proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej przez Janusza Szymika, który w dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez ks. Jana W. w Międzybrodziu Bialskim.

19.02 – W ramach jubileuszu 800-lecia przybycia dominikanów do Polski w bazylice ojców dominikanów pw. Świętej Trójcy w Krakowie odbyła się msza św. z udziałem generała zakonu o. Gerarda Timonera III.

22.02 – Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wystosował list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec bp. Georga Bätzinga ws. niemieckiej „drogi synodalnej”. Podkreślił w nim, że „Kościół nie może zgadzać się na nieprawdziwą wizję człowieka i jej błogosławić”.

23.02 – Caritas Polska przekazała 100 tys. zł ukraińskim organizacjom Caritasu i ogłosił zbiórkę „Pomoc dla Ukrainy”.

24.02 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do wszystkich o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia i o pomoc materialną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jednocześnie stanowczo potępił działania Rosji i Władimira Putina w związku z inwazją na Ukrainę. Solidarność z Ukraińcami wyraził również prymas Polski abp Wojciech Polak. Z prośbą o przygotowanie miejsc na wypadek konieczności przyjęcia uchodźców z Ukrainy zwrócił się do wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej kard. Kazimierz Nycz.

24.02 – nagrodę im. bpa Romana Andrzejewskiego za rok 2021 odebrał ks. Czesław Sadłowski, długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej. W latach 60. i 70. razem z miejscowymi rolnikami „prowadził on nieustępliwą walkę z władzami komunistycznymi o budowę kościoła”. „Stała się ona symbolem walki o prawa ludzi do wyznawania w sposób wolny swojej wiary” – wskazała kapituła.

25.02 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki złożył zeznania w Sądzie Rejonowym w Chodzieży (Wielkopolskie) w procesie b. księdza Krzysztofa G., oskarżonego o dokonywanie gwałtów i molestowanie ministranta Szymona B.

25.01 – Światowa Rada Kościołów wydała oświadczenie, w którym potępiła każde użycie śmiercionośnej siły zbrojnej w celu rozstrzygania sporów, które mogą być rozstrzygnięte na drodze dialogu. Wezwała także do natychmiastowego zakończenia działań wojennych i ochronę życia ludzkiego przed tą przemocą.

26.02 – W związku z napadem Rosji na Ukrainę biskupi Kościoła Greckokatolickiego w Polsce wydali list pasterski, w którym apelowali o modlitwę o pokój na Ukrainie i wsparcie dla jej mieszkańców.

28.02 – Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający przy Konferencji Episkopatu Polski, wraz z Fundacją Aniołów Stróżów, zorganizował transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Zbiórkę lekarstw, środków opatrunkowych i higienicznych dla uchodźców wojennych i dla ludności poszkodowanej w wyniku działań wojennych na Ukrainie zorganizował również Ordynariat Polowy wraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Tego dnia parafie archidiecezji warszawskiej przyjęły na plebaniach pierwszych uchodźców z Ukrainy.

MARZEC 2022

01.03 – Prymas Polski abp Wojciech Polak wyraził wolę przyjęcia uchodźców z Ukrainy w rezydencji prymasów w Gnieźnie i w ośrodkach rekolekcyjnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Tego dnia kardynał Kazimierz Nycz powołał w archidiecezji warszawskiej Zespół ds. Działań Pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy. Pierwsi uchodźcy zamieszkali w jasnogórskim Domu Pielgrzyma. Ponad tysiąc miejsc dla uchodźców z Ukrainy przygotowała również diecezja opolska.

2.03 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Cyryla poprosił, aby ten zaapelował do Władimira Putina „o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina”. Pisał również, aby patriarcha moskiewski i całej Rusi zaapelował do rosyjskich żołnierzy, „by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy są liczne zbrodnie wojenne”. List za pośrednictwem Sekretariatu CCEE został rozesłany do wszystkich przewodniczych Episkopatów Europy. Z podobnym apelem do patriarchy Cyryla zwrócili się przewodniczący Episkopatów: Szwajcarii, Czech, Irlandii, a także Arcybiskup Canterbury, zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, oraz Światowa Rada Kościołów.

03.03 – Caritas Polska zainaugurowała akcję „Paczka dla Ukrainy”. Polskie rodziny, wspólnoty parafialne, szkolne i koła Caritasu mogły spakować do kartonu określone produkty dla jednej rodziny w Ukrainie wraz ze wspierającym ją listem.

04.03 – Caritas Polska przekazała organizacjom partnerskim na Ukrainie, tj. Caritas Ukraina i Caritas-SPES, blisko 600 tys. zł na bezpośrednią pomoc na miejscu.

8.03 – Rada Prawna i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski opublikowała dokument „PRO MEMORIA dotyczący posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim”.

8.03 – W odpowiedzi na bieżące potrzeby na dworcu PKP w Przemyślu Caritas Polska otworzyła pokój matki z dzieckiem. Kobietami, którym udało się dotrzeć do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, zajmują się wolontariuszki Caritas i siostry zakonne.

14-15.03 – odbyło się dwudniowe 391. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi potępili ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Zaznaczyli, że udzielając schronienia niedopuszczalne jest kierowanie się kwestiami rasowymi, narodowościowymi czy religijnymi. Głosowali nad polskim tłumaczeniem dokumentu „Obrzęd ustanowienia katechisty”.

10.03 – Bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

10.03 – Papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Jana Szkodonia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W sprawie bp Szkodonia 27 maja 2019 r. do nuncjatury apostolskiej w Warszawie trafiło pismo zawierające świadectwo pokrzywdzonej molestowaniem kobiety. 10 września 2019 r. dochodzenie wobec bpa Szkodonia wszczęła prokuratura.

13.03 – Zmarł emerytowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Adam Odzimek. Miał 77 lat.

14.03 – W Warszawie rozpoczęło się 391. Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jego głównym tematem była wojna w Ukrainie.

14.03 – Bp Piotr Turzyński został wybrany delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku bpa Wiesława Lechowicza, który został ordynariuszem polowym Wojska Polskiego.

16.03 – Komisja ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną wydała oświadczenie, w którym odrzuciła wypowiedzi patriarchy Cyryla w sprawie wojny na Ukrainie z 6 marca, w których uznał on walkę Rosji z Ukrainą za „metafizyczną”.

19.03 – Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech spotka się z kapłanami archidiecezji warszawskiej, a 20 marca z przedstawicielami parafii, którzy zaangażowali się w diecezjalny etap synodu. Oba spotkania odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

21.03 – Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce opublikował wyniki badań, z których wynika, że w roku 2021 do diecezji i zakonów wpłynęło 155 zgłoszeń wykorzystania seksualnego małoletnich, których w latach 1955-2021 miało się dopuścić 139 duchownych. 66 spraw dotyczyło osób przed ukończeniem 15. roku życia.

21.03 – Polska Rada Ekumeniczna ponowiła swój apel do „bratnich Kościołów w Rosji” o zdecydowane działania na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Potwierdziła także swoją solidarność ze społeczeństwem ukraińskim oraz wyraziła uznanie dla społeczeństwa polskiego za pomoc uchodźcom.

25.03 – W odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka, Kościół w Polsce włączył się w dokonany przez niego Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z decyzjami biskupów w jedności z Ojcem Świętym słowa aktu zostały wypowiedziane w czasie nabożeństw we wszystkich kościołach w kraju.

28.03 – Papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Hierarcha przekazał papieżowi, że polscy biskupi potępili atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przedstawił działania pomocowe realizowane przez Kościół w Polsce.

29.03 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki spotkał się z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I.

KWIECIEŃ 2022

6.04 – W wielu 81 lat zmarł 6 kwietnia ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk – wieloletni współpracownik prymasa Polski abp Józefa Glempa. Od 1974 r. był pracownikiem kurii Metropolitalnej Warszawskiej, zaś w latach 1992-2012 – jej kanclerzem.

6.04 – Ośrodki Caritas przyjęły ok. 700 dzieci i opiekunów z ukraińskich domów dziecka i placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami, ewakuowanych po rosyjskiej agresji z 24 lutego.

13.04 – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) zaprezentował raportu badań na temat skali pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy na terytorium Polski przez parafie katolickie i greckokatolickie, domy zakonne żeńskich zgromadzeń zakonnych i męskich w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku. Wynika z niego, że przekazano 242,3 mln. zł. Noclegi zapewniono 319 tys. osobom. Opiekę otrzymało 145,4 tys. dzieci.

22.04 – Nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że Stolica Apostolska zbadała dokumentację, której celem była weryfikacja działań kard. Stanisława Dziwisza, jako metropolity krakowskiego, w sprawie wyjaśniania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez podległych mu księży. Watykan ocenił te działania kard. Stanisława Dziwisza jako prawidłowe.

24.04 – W Kościele rzymskokatolickim przypadło Święto Miłosierdzia Bożego, zaś grekokatolicy i wyznawcy prawosławia obchodzili Wielkanoc. W związku z tym Polski Holding Hotelowy zaprosił Caritas Polska i jej diecezjalne oddziały do wspólnej organizacji śniadań wielkanocnych dla ok. 7 tys. uchodźców z Ukrainy.

27.04 – W 83. roku życia, 60. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa zmarł ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

24.04 – Odbyła się sakra biskupia nowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ks. Macieja Małygi.

MAJ 2022

6.05 – Nuncjatura Apostolska w Polsce potwierdziła autentyczność dyspozycyjnej części dekretu („Zarządzenie”) kongregacji ds. duchowieństwa z 3 maja 2021 roku w sprawie ks. Daniela Galusa, a także wydanego przez tę kongregację polecenia jej opublikowania przez arcybiskupa częstochowskiego. Zaznaczono w nim, że „brak podporządkowania się przez duchownego decyzjom Stolicy Apostolskiej spowoduje, że będzie on działał jedynie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność”.

7.05 – W ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się po raz pierwszy uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek. Dokonał jej zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

15.05 – Kilka tysięcy osób przeszło w niedzielę ulicami Warszawy z sanktuarium św. Andrzeja Boboli na plac Zamkowy w pokutnej procesji różańcowej za Polskę. Uczestnicy chcieli w ten sposób zadośćuczynić Bogu za grzech aborcji i modlić się o pokój w Polsce i na Ukrainie.

17-20.05 – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik odwiedzili Lwów i Kijów, gdzie spotkali się m.in. ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosławem Szewczukiem. Celem wizyty było okazanie solidarności i wsparcia dla Ukrainy

19.05 – Caritas Polska na pomoc Ukrainie zebrała ok. 100 mln zł. 51 mln zł przekazano diecezjalnym oddziałom, a 2 mln Konsulcie Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce. 635 tys. zł do rozdysponowania na miejscu trafiło do Caritas Spes i Caritas Ukraina. Wsparcie w postaci darów rzeczowych przekroczyło 140 mln zł.

19.05 – Pierwszy raz w polskim Kościele było wspomnienie liturgiczne bł. Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystościom w kaplicy w Laskach pod Warszawą, gdzie działa założone przez nią Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

27.05 – Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka ojciec Adam Żak poinformował o powstaniu Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowej i Wschodniej, której celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w kwestii prewencji wykorzystywania seksualnego i pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Do sieci dołączyli przedstawiciele Kościołów obrządku wschodniego i łacińskiego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Czech, Mołdawii, Rumunii, Węgier, Chorwacji, Słowenii i z Serbii oraz kilka Kościołów z byłych republik sowieckich z Azji Centralnej, czyli z Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i z Turkmenistanu.

CZERWIEC 2022

1.06 – Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski został mianowany przez papieża Franciszka na członka Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

1.06 – Z okazji Dnia Dziecka Caritas Polska rozdała najmłodszym 20 tys. „pudełek szczęścia” z zabawkami, książeczkami i słodyczami. Ponad połowę obdarowanych w tym roku stanowili mali uchodźcy z Ukrainy.

1-4.06 – Po dwuletniej przerwie w Warszawie odbył się Wakacyjny Zjazd Misjonarzy. Zapoznali się z sytuacją Kościoła katolickiego w Polsce, spotykali się z przedstawicielami władz państwa oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki.

3-4.06 – Na Jasnej Górze odbył się X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca połączona z II Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym. Wziął się w nich udział sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów abp Giovanni Pietro Dal Toso. W Polsce do stowarzyszenia Żywy Różaniec należy pod 2,5 mln osób. Wspólnoty działają prawie w każdej parafii w kraju.

4.06 – Papież Franciszek przyjął, złożoną z powodu stanu zdrowia, rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusz płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel.

5.06 – W ramach XV Święta Dziękczynienia odbyło się ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej FSK, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W uroczystości wzięli udział członkowie Episkopatu Polski.

6-7.06 – W Zakopanem odbyło się 392. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród najważniejszych tematów była katecheza w szkole, synod o synodalności oraz Rok Rodziny. Biskupi włączą się także dziś w obchody 25-lecia wizyty papieża Jana Pawła II w Zakopanem, w czasie którego odbył się słynny hołd górali.

11.06 – W katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbyła się msza beatyfikacyjna 10 elżbietanek zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.

13-15.06 – W Warszawie odbyło się Forum Dobroczynności i Caritas Partner’s Meeting. Wzięło w nim udział ponad 50 delegatów organizacji należących do Caritas Europa i konfederacji Caritas Internationalis z 25 krajów, które wspierają pomoc humanitarną na Ukrainie i działania na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce. Wśród gości byli przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych, Australii czy Korei.

15.06 – Caritas Polska ogłosiła drugi apel humanitarny o dalszej pomocy Ukrainie na kwotę 15 mln euro, czyli ok. 70 mln zł. Wsparcie będzie realizowane głównie za pośrednictwem 32 centrów pomocy migrantom i uchodźcom.

25.06 – Kard. Fernando Filoni otrzymał statuetkę „Człowiek Pojednania i Pokoju 2022”. W laudacji abp Tadeusz Wojda powiedział, że hierarcha „kierując się wartościami chrześcijańskimi, wyciągał rękę ku człowiekowi w potrzebie, nie zważając na jego kulturę, pochodzenie, rasę czy wyznawaną religię”.

28.06 – Papież Franciszek mianował ks. Adriana Puta biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

LIPIEC 2022

1.07 – Bp Andrzej Malicki został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Od 2021 roku jest on także prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

6.07 – Papież Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka, dotychczasowego dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

16.07 – Białostocka kuria zawiesiła swojego rzecznika ks. Andrzeja Dębskiego w związku z ukazaniem się na łamach „Gazety Wyborczej” artykułu o obscenicznych wiadomościach, jakie ksiądz miał wysyłać nieznajomej kobiecie. Kilka dni później metropolita białostocki abp Józef Guzdek wydał dekret zawierający decyzję o pozbawieniu rzecznika prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego.

24.07 W Kościele katolickim odbył się II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony pod hasłem „Wydadzą owoc nawet i w starości”. Jak podkreślił papież w swoim orędziu na ten dzień „starość nie jest okresem bezużytecznym”.

24-31.07 – Odbył się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa obchodzony pod hasłem „Niesiemy narodom pokój Chrystusa”. Towarzyszyła mu organizowana przez MIVA Polska akcja św. Krzysztofa” – 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany km na środki transportu dla misjonarzy.

31.07 – Z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stołecznym placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta eucharystia w intencji ojczyzny, powstańców warszawskich i mieszkańców stolicy. W uroczystości wzięły udział najwyższe władze państwowe i wojsko.

SIERPIEŃ 2022

1-7.08 – W Czaplinku w województwie zachodniopomorskim odbyła się ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”. Powodem zmiany lokalizacji była zmiana miejsca Festiwalu Pol’And’Rock (wcześniej Przystanku Woodstock).

6.08 – Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski opublikowała dokument „Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich” skierowany do członków, liderów, założycieli oraz przełożonych wspólnot i ruchów formacyjno-ewangelizacyjnych. Celem dokumentu jest pomoc w rozeznawaniu komunii danej wspólnoty z Kościołem powszechnym.

11.08 – Odbył się pogrzeb salezjanina, ks. Grzegorza Radziszewskiego, jednej z dwunastu ofiar wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, który jechał do Medjugorie. Duchowny był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim i byłym kapelanem płockiego obwodu Związku Harcerstwa Polskiego.

15.08 – Centralne uroczystości na Jasnej Górze

15.08 – W Święto Wojska Polskiego i 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, bp Lechowicz przewodniczył w poniedziałek w Katedrze Polowej WP uroczystej liturgii z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych – cywilnych i wojskowych

20.08 – W archikatedrze oliwskiej w Gdańsku odbyły się święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka.

24.08 – W związku z informacjami na stronie internetowej www.pomisna.info oraz pytaniami dotyczącymi kanonicznego statusu „Kościoła Prawosławnego Ukrainy”(PCU), Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski wydała komunikat, w którym wyjaśnia swoje stanowisko. Podkreśliła, że „suwerenne państwo ukraińskie powinno posiadać jeden, niezależny, autokefaliczny Kościół prawosławny”, jednak „Kościół Prawosławny Ukrainy” (PCU) nie spełnia warunków kanoniczności”.

25.08 – Na Jasnej Górze odbyła się sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Głównym tematem był synod o synodalności. Biskupi podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność wszystkim, którzy pomagali przebywającym w naszym kraju uchodźcom.

25.08 – Opublikowano ogólnopolską syntezę podsumowującą diecezjalną fazę synodu o synodalność „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Wskazano w niej na krytykę księży i klerykalizmu, postulat większej dbałości o liturgię i jakość głoszonych przez księży homilii oraz potrzebę troski o osoby czujące się w Kościele wykluczone.

26.08 – Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała, że zgłosi 15 zawiadomień do państwowej komisji ds. pedofilii na 19 hierarchów Kościoła katolickiego. Zdaniem posłanki hierarchowie ci mieli wiedzę o przypadkach pedofilii wśród podległych im księży i nie zawiadomili o tym organów ścigania.

30.08 – Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa przygotowało poradniki zatytułowane „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne”, które mają pomagać chronić dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przed wykorzystaniem seksualnym. Opracowania przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

WRZESIEŃ 2022

1.09 – W ramach 14. edycji akcji Tornister Pełen Uśmiechów prowadzonej przez Caritas Polska i jej diecezjalne oddziały 10 tys. dzieci, w tym 4 tys. uczniów z Ukrainy, otrzymało plecaki wypełnione przyborami szkolnymi.

8.09 – Rozpoczął się proces beatyfikacyjny brata Innocentego Marii Wójcika, franciszkanina i jednego z najbliższych współpracowników św. Maksymiliana Kolbego.

13.09 – W wieku 95 lat zmarł prof. Mieczysław Gogacz, filozof, przedstawiciel tomizmu, wykładowca. Opublikował on 37 książek i prawie 1000 artykułów. W swoich dwóch książkach pt.: „Mądrość buduje państwo” i „Okruszyny” napisał, że „programem dla Polski, dla jej kultury i duchowości Polaków jest mądrość i Chrystus”.

14.09 – Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzono jako Dzień Modlitw za Ukrainę.

17.09 – W stolicy odbył się Misyjny Synod Dzieci organizowany przez Papieskie Działa Misyjne (PDM) w Polsce. Gościem specjalnym była sekretarz generalna Papieskiego Działa Misyjnego Dzieci (PDMD) z Watykanu, s. Roberta Tremarelli.

18.09 – Ulicami Warszawy przeszedł XVII Narodowy Marsz Życia i Rodziny pod hasłem „I ślubuję Ci”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 10 tys. osób. Po marszu jego uczestnicy wzięli udział we mszy św. w bazylice św. Krzyża, w czasie, której homilię wygłosił ks. Dominik Chmielewski.

28.09 – W 173 miastach w całej Polsce wierni spotkali się przy kościołach, na skrzyżowaniach ulic i innych miejscach, by wspólnie odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego w ramach akcji „Koronka na ulicach miast”.

PAŹDZIERNIK 2022

1.10 – Ruszył program Rodzina Rodzinie w Ukrainie prowadzony przez Caritas Polska. Objęto nim na początku ponad 500 potrzebujących rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych z diecezji kijowsko-żytomierskiej. W jego ramach beneficjenci otrzymują comiesięczne wsparcie w wysokości ponad 300 zł. Wartość początkowa przedsięwzięcia wyniesie 1 mln euro.

1.10 – Wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022. Nagrodę główną otrzymał ks. prof. Roman Bartnicki – biblista, teolog i badacz Ewangelii synoptycznych. Nagrody rozdano w 19 kategoriach.

9.10 – Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski odbyło się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych, czyli liczenie katolików zobowiązanych do uczestniczenia w mszy św. i przystępujących do komunii św.

10.10 – Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski wydał dokument, w którym zaapelował o wprowadzenie rozwiązań prawnych służących ochronie danych genetycznych Polaków. Jak zaznaczono, „brak ochrony prawnej danych genetycznych obywateli stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

11-12.10 – W Kamieniu Śląskim odbyło się 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie po obradach w biskupi zaznaczyli, że „nową formą ubóstwa staje się m.in. ubóstwo energetyczne, na które trzeba odpowiadać pomocą w ramach naszych możliwości”. Zaapelowali również o dalszą pomoc uchodźcom i ofiarom konfliktów. Gościem specjalnym był kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów.

15.10 – Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody Totus Tuus. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyróżniała Fundację Gajusz, muzykologa Stanisława Leszczyńskiego, krakowskie „Dni Jana Pawła II”, „Przewodnik Katolicki” oraz dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP ks. Leszka Kryżę.

16.10 – Pod hasłem „Blask prawdy” odbył się XXII Dzień Papieski. W całym kraju odbyła się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera w edukacji zdolną młodzież z ubogich domów.

17.10 – Zainagurowana działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela. Jego celem jest realizacja deklaracji soborowej „Nostra aetate” i nauczania Kościoła, wyrażonego przez kolejnych papieży.

23.10 – Odbył się obchody Światowego Dnia Misyjnego pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”. W Polsce rozpoczęła on Tydzień Misyjny. Zebrane tego dnia pieniądze z tacy przeznaczone są na utrzymanie i rozwój Kościoła na terytoriach misyjnych. Ze zbiórki w 2021 r. Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce sfinansowały w 2022 r. projekty na kwotę 1 024 202,71 dol., z czego 805 153,97 dol. przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, a 219 048,74 dol. na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych. Całkowita kwota przeznaczona na projekty realizowane w Afryce (Burundi i Liberia) wyniosła 621 335,74 dol.

27.10 – Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji po raz szósty wręczyła medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Wśród 14 nagrodzonych osób i instytucji zasłużonym dla misji znaleźli się m.in. o. Andrzej Fecko, o Alojzy Chrószcz i Józef Antonik. Gala odbyła się w czwartek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

LISTOPAD 2022

11.11 – W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. W liturgii uczestniczy też prezydent Litwy Gitanas Nauseda wraz z małżonką. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, bp polowy WP>

12.11 – Prochy prezydentów RP na uchodźstwie zostały złożono do sarkofagów w Świątyni Opatrzności Bożej. Obok Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego pochowany został także ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i jego małżonka Karolina Kaczorowska.

14.11 – Ukazało się polskie tłumaczenie listu apostolskiego o liturgii „Desiderio desideravi”. Jest on komentarzem do pierwszej części soborowej Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum Concilium”, poświęconej naturze liturgii.

16.11 – W Ołtarzewie pod Warszawa zainaugurowano działalność Pallotyńskiego Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”. Docelowo dom będzie mógł pomieścić 96 osób. Na początku schronienie znalazło w nim 70 uchodźców z Ukrainy, głównie matek z dziećmi.

18.11 – Członkowie Rady Stałej KEP wydali stanowisku ws. działań Jana Pawła II wobec pedofilii duchownych. Zaznaczyli w nim, że „Jan Paweł II, zgodnie z nabywaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz wprowadził w Kościele normy rozliczania tych przestępstw”.

18.11 – Członkowie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski wydali oświadczenie ws. nauczania salezjanina ks. Dominika Chmielewskiego, założyciela i opiekuna duchownego męskiej wspólnoty Wojowników Maryi. Przyznali, że zgromadzenie kilku tysięcy mężczyzn jest fenomenem duszpasterskim zasługującym na uznanie, jednak jak zaznaczyli – nauczanie ks. Dominika Chmielewskiego wymaga korekty.

20.11 – W Kościele odbyły się obchody 37. Światowych Dni Młodzieży przeżywane na poziomie diecezji pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. W 2023 r. Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża odbędą w Lizbonie.

22.11 – Powstała aplikacja „Żywy Różaniec” przystosowana do systemu Android. Działa także na iOS. Można znaleźć w niej m.in.: rozważania różańcowe, audio z dziesiątką różańca, możliwość zamówienia mszy św., informacje do uzupełnienia o róży różańcowej, w tym np. skład członków róży, możliwość wpisania swojej intencji i tajemnicy na dany miesiąc, ustawienia przypomnień o modlitwie, myśli o różańcu na każdy dzień. Z narzędzia mogą skorzystać członkowie Żywego Różańca, do którego w Polsce należy pod 2,5 mln osób. Wspólnoty działają prawie w każdej parafii w kraju.

23.12 – w Czerwiennym-Bachledówce w woj. małopolskim w kościele Matki Bożej Częstochowskiej odbył się pogrzeb krajowego moderatora Dzieła Duchowej Adopcji, paulina o. Stanisława Jarosza. Zakonnik został pochowany na cmentarzu parafialnym, w paulińskim grobowcu

25.11 – W 90. rocznicę Wielkiego Głodu w Ukrainie – ludobójstwa dokonanego przez Rosję, które pochłonęło według różnych szacunków od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków, w Warszawie odbyła się ekumeniczna modlitwa w intencji ofiar. Nabożeństwu przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. W uroczystości wziął udział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

27.11 – dzień po ukazaniu się medialnych doniesień o przestępstwach popełnionych przez ks. Eugeniusza Surgenta, w parafiach, gdzie w przeszłości pracował duchowny w diecezjach bielsko-żywieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz pelplińskiej, odczytano w ramach ogłoszeń parafialnych komunikat z prośbą o kontakt osób, które zostały przez niego skrzywdzone lub mają na ten temat wiedzę.

29.11 – W ramach tegorocznej 29. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Polska przygotował ok. 2 mln świec. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc polskim dzieciom. Akcja od 23 lat ma charakter ekumeniczny. W roku 2022 przebiegała pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

GRUDZIEŃ 2022

2-3.12 – Caritas Polska we współpracy ze oddziałami diecezjalnymi zorganizowała w supermarketach, sieciach handlowych i w sklepach osiedlowych w całym kraju XXI zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!”. Zebrano ponad 250 ton żywności. Z pomocy skorzystało 38 tys. osób.

3.12 – Pod hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna” w formie online odbył się Kongres Młodzieży Polonijnej. Konferencję na temat patriotyzmu wygłosił ks. dr Andrzej Jędrzejewski, wykładowca katolickiej nauki społecznej na KUL.

4.12 – W drugą niedzielę adwentu Kościół katolicki w Polsce obchodził „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zebrane ofiary zostaną w większości przeznaczone na pomoc ludziom w Ukrainie. W ubiegłym roku – 2021 – Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zebrał 2,5 mln zł. Z tego w tym roku udało się zrealizować 214 próśb na kwotę 2 mln 121 tys. zł, z tego na Ukrainę trafiło 1 mln 504 tys. zł.

7.12 – Komisja Liturgiczna Diecezji Warszawsko-Praskiej wydała komunikat dotyczący wypowiadania imienia biskupa w Modlitwie eucharystycznej w czasie mszy św. Poinformowano, że Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłała 13 maja br. do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski odpowiedź na pytania dotyczące wymawiania imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej. „Pismo dykasterii podkreśla, że „wymienianie imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej ma charakter eklezjologiczny, a nie grzecznościowy czy okazjonalny”. Wskazała, że „w Modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imion biskupów seniorów”.

12.12 – Caritasu Polska poinformowała, że blisko 2,5 mln zł z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w krytycznym okresie roku trafi do 578 rodzin ukraińskich, po 289 w obwodach odeskim i mikołajowskim.

16.12 – Przewodniczący Zespołu ds. Bioetycznych KEP bp Józef Wróbel i prof. dr hab. Piotr Rieske odnieśli się do pojawiających się w mediach informacji na temat „tworzenia sztucznych macic” czy ogólniej „osiągania coraz bardziej zaawansowanych etapów rozwoju zarodkowego poza organizmem matki”. Podkreślili, że „projekty tzw. sztucznych macic budzą poważne zastrzeżenia moralne”. Ocenili, że bez analizy projektów przez etyków i prawników „dojdzie do podważenia podstawowych norm społecznych” i „podważenia człowieczeństwa wielu istot ludzkich”. (PAP)

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 grudnia 2022