Najlepsze uniwersytety w Europie 2024 QS World University Rankings

Światło dzienne ujrzał najnowszy, międzynarodowy ranking uczelni wyższych – QS World University Rankings 2024. Obok rankingu szanghajskiego jest on najbardziej znanym tego typu zestawieniem na świecie. Z listy wyodrębnić można m.in. najlepsze uniwersytety w Europie. Nie ma wśród nich uczelni z Polski.

Światło dzienne ujrzał najnowszy, międzynarodowy ranking uczelni wyższych – QS World University Rankings 2024. Obok rankingu szanghajskiego jest on najbardziej znanym tego typu zestawieniem na świecie – z wielką powagą traktowanym zarówno przez naukowców, ekspertów, jak i chcących studiować na uczelniach wyższych w Europie. Z listy wyodrębnić można m.in. najlepsze uniwersytety w Europie 2024. Jednak nie ma wśród nich uczelni z Polski, bowiem w zestawieniu tym zajmują zbyt dalekie miejsca.

QS World University Rankings 2024

.Zestawienie QS World University Rankings przygotowywane jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. W najnowszej 20. edycji oceniano 1500 instytucji ze 104 krajów świata. Ranking wskazujący najlepsze uniwersytety w Europie i na świecie powstaje na podstawie analizy dziewięciu wskaźników, wśród których brane są pod uwagę: renoma uniwersytetu, reputacja uczelni wśród pracodawców, cytowania prac powstających na uczelni w publikacjach naukowych w renomowanych źródłach, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba pracowników naukowych i studentów z zagranicy, uczestnictwo uczelni w międzynarodowych sieciach badawczych i prowadzenie projektów międzynarodowych, łatwość ze znalezieniem pracy przez absolwentów oraz zrównoważony rozwój.

Zestawienie 100 najlepszych uczelni wyższych na świecie, a także najlepszych polskich uniwersytetów według QS World University Ranking 2024 dostępne jest na portalu „Wszystko co Najważniejsze”.

Jakie są najlepsze uniwersytety w Europie 2024?

.Na liście QS World University Rankings 2024 znalazło się 501 uczelni wyższych z Europy – 35. z nich uplasowało się w pierwszej „setce” zestawienia. Poniżej znajduje się przygotowany przez „Wszystko co Najważniejsze” na podstawie tego zestawienia wykaz 50 najlepszych europejskich uczelni wyższych. Liczba podana przez nas w nawiasie „( )” odpowiada pozycji, jaką zajmuje najlepsza uczelnia wyższa z Europy w zestawieniu globalnym.

1. (2) University of Cambridge
2. (3) University of Oxford
3. (6) Imperial College London
4. (7) ETH Zurich
5. (9) UCL
6. (22) The University of Edinburgh
7. (24) Université PSL
8. (32) The University of Manchester
9. (36) EPFL
10. (37) Technical University of Munich
11. (38) Institut Polytechnique de Paris
12. (40) King’s College London
13. (45) The London School of Economics and Political Science (LSE)
14. (47) Delft University of Technology
15. (53) University of Amsterdam
16. (54) Ludwig-Maximilians-Universität München
17. (55) University of Bristol
18. (59) Sorbonne University
19. (61) KU Leuven
20. (67) The University of Warwick
21. (71) Université Paris-Saclay
22. (73) KTH Royal Institute of Technology
23. (75) University of Leeds
24. (76) University of Glasgow
25. (78) Durham University
26. (81) Trinity College Dublin, The University of Dublin
27. (81) University of Southampton
28. (84) University of Birmingham
29. (85) Lund University
30. (87) Lomonosov Moscow State University
31. (87) Universität Heidelberg
32. (91) University of Zurich
33. (95) University of St Andrews
34. (98) Freie Universitaet Berlin
35. (100) University of Nottingham
36. (104) The University of Sheffield
37. (105) Uppsala University
38. (106) RWTH Aachen University
39. (107) University of Copenhagen
40. (107) Utrecht University
41. (109) Aalto University
42. (110) Newcastle University
43. (115) University of Helsinki
44. (117) University of Oslo
45. (118) Stockholm University
46. (119) KIT, Karlsruhe Institute of Technology
47. (120) Humboldt-Universität zu Berlin
48. (121) Technical University of Denmark
49. (122) Lancaster University
50. (123) Politecnico di Milano

Najlepsze uniwersytety w Europie a miejsce polskich uczelni wyższych

.W klasyfikacji QS World University Rankings znalazły się 22 uczelnie wyższe z Polski. Żadna nie trafiła jednak do pierwszej „setki” rankingu. Polskie uniwersytety pozostają również daleko w tyle za uczelniami wyższymi, które trafiły do zestawienia: „najlepsze uniwersytety w Europie 2024”.

Oto więc pełna lista polskich uczelni wyższych ujętych w QS World University Rankings 2024 wraz z pozycją zajętą w globalnym zestawieniu:

262. Uniwersytet Warszawski
304. Uniwersytet Jagielloński
571. Politechnika Warszawska
731-740 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
801-850 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
851-900 Politechnika Gdańska
901-950 AGH Kraków
901-950 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
901-950 Uniwersytet Wrocławski
901-950 Wrocławski Uniwersytet Naukowo-Techniczny
951-1000 Uniwersytet Gdański
951-1000 Uniwersytet Łódzki
1001-1200 Politechnika Krakowska
1001-1200 Politechnika Łódzka
1001-1200 Politechnika Poznańska
1001-1200 Politechnika Śląska
1001-1200 SGGW Warszawa
1201-1400 Politechnika Lubelska
1201-1400 Uniwersytet w Białymstoku
1201-1400 Uniwersytet w Rzeszowie
1201-1400 Uniwersytet Śląski w Katowicach
1201-1400 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Co studiować? Jeśli studia wyższe mają mieć jakikolwiek sens

.„Szukajmy… mistrza. Już od początku, od pierwszych kroków w szkolnictwie wyższym. Nie traćmy czasu na marne studia z marnymi wykładowcami, o których nie będziemy pamiętali już za chwilę. Szkoda czasu, szkoda życia” – pisze Eryk MISTEWICZ, prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawcy „Wszystko co Najważniejsze”.

Jego zdaniem „nie jest naprawdę najważniejsze, co studiujemy, ani na jakiej uczelni, ale to: u kogo. Kogo spotkamy na naszych zajęciach. Kto nauczy nas podstaw w trakcie zajęć na pierwszym roku, rozpalając w nas przy tej okazji chęć pogłębiania wiedzy lub robiąc wszystko, aby tę chęć pogłębiania wiedzy, zadawania pytań, szukania odpowiedzi zabić w zarodku”.

„Odrzucam tezę, że tuż po liceum można trafić dokądkolwiek, że pierwsze lata na studiach to tylko kwestia nauczenia się rzemiosła, jakiego takiego obycia. Nie. To lata kształtujące podejście do nauki, wiedzy. Definiujące, jakim będziemy człowiekiem, także — pracownikiem. Jaką i gdzie, z kim, znajdziemy pracę. Jaką będziemy mieli szansę w życiu zawodowym” – pisze Eryk MISTEWICZ.

Jak podkreśla, „jeśli chcemy sensownie studiować, idźmy za mistrzami. W Europie jest kilka miejsc szczególnych, w rodzaju intelektualnych hubów gromadzących mistrzów naszej epoki. I to niezależnie od tego, o jakim kierunku studiów mówimy. Florencja, Genewa, Paryż, Sophia-Antipolis, Rennes, Londyn, Grenoble, Tallin… Florencję wspominam z uwagi na spotkania ze studiującymi tam Polakami. Nauki społeczne stoją tam na najwyższym z możliwych poziomów, praca z mistrzami. I otwarte drzwi do kariery naukowej lub pracy na każdym z wymarzonych stanowisk, w każdej z wymarzonych instytucji czy firm w Europie lub Stanach, raczej z wykluczeniem Polski. (Co zresztą mogliby robić po studiach dających im wiedzę wielokrotnie przekraczającą najbardziej uśredniony poziom kadry naukowej w Polsce? Ile mieliby lat, gdyby wreszcie objęli jakiekolwiek samodzielne poważniejsze stanowisko, mogli samodzielnie poprowadzić istotne badania…?)”.

„Co powinienem studiować: medycynę, socjologię, psychologię społeczną, biologię, komunikację społeczną, stosunki międzynarodowe, politologię, dziennikarstwo, cyberbezpieczeństwo, historię, religioznawstwo, filozofię…?” – pyta prezes Instytutu Nowych Mediów. „Cokolwiek zacznę studiować, doprowadzi mnie to do celu. O ile nie będę marnował swojego czasu. I o ile znajdę Mistrza” – twierdzi Eryk MISTEWICZ.

Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli uniwersytet na wagę złota

.„Uniwersytet jest kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jak podkreśla, „dalszy trwały i inkluzywny rozwój wymaga szerokich, wielodziedzinowych badań i aktywnego upowszechniania ich rezultatów, pochopnie podejmowane decyzje mogą bowiem tylko pogarszać sytuację. Niezbędna do tego jest oczywiście szeroko rozumiana edukacja z kształceniem uczelnianym na czele, mająca dzisiaj misję ważniejszą niż kiedykolwiek w przeszłości”.

„Instytucją centralną dla takiej szeroko rozumianej racjonalności działania jest uniwersytet. Prawidłowe społeczne rozumienie przeszłości z jednej strony, a stawianie czoła wyzwaniom współczesności i świadome tworzenie pożądanej przyszłości z drugiej nie są w ogóle możliwe w kraju niemającym sieci dobrze funkcjonujących uczelni. Mimo że owa tradycyjna rola uniwersytetu nie podlega dyskusji, dynamika rozwoju społecznego i gospodarczego oraz powszechność kształcenia na poziomie wyższym stawiają przed uniwersytetem nowe, niezwykłe zadania. Rozwój zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, mobilność młodzieży oraz zmiany w metodach kształcenia w wyniku rozwoju technik teleinformatycznych wydaje się prowadzić na przykład do podważenia klasycznych atrybutów kształcenia uniwersyteckiego – jedności miejsca (kampus wybranej uczelni) i czasu trwania studiów (5 lat od matury do magisterium). Zamiast tego kształtować się będzie zapewne model edukacji uniwersyteckiej o nieporównywalnie większej elastyczności – studenci zbierać będą potrzebne punkty kredytowe na różnych, często bardzo od siebie odległych (geograficznie i kulturowo) uczelniach – często zresztą w systemie kształcenia na odległość (telestudia), a przerwy w toku studiów i zdobywanie w ich trakcie zupełnie innych doświadczeń życiowych będą sprawą zupełnie naturalną. Taki rozwój szkoły wyższej jest szansą i zagrożeniem równocześnie – czy jesteśmy przygotowani na takie wyzwanie?” – pyta prof. Michał KLEIBER.

Jego zdaniem „wykorzystując doświadczenia z przeszłości i tworząc kapitał intelektualny na przyszłość, właśnie teraz decydujemy o naszym losie na nadchodzące, trudne, ale także fascynujące lata. Świadomość naszej wspólnej za to odpowiedzialności przesądza o znaczeniu edukacji i nauki – najważniejszych elementów w osiąganiu mądrej synergii, płynącej z rozumienia przeszłości, świadomego działania w teraźniejszości i aktywnego kształtowania przyszłości”.

Oprac. Patryk Palka

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 lipca 2023