Prof. Jacek CZAPUTOWICZ: Polska wyciąga dłoń do państw Bałkanów Zachodnich, będzie wspierała ich drogę do UE

Polska wyciąga dłoń do państw Bałkanów Zachodnich, będzie wspierała ich drogę do UE

Photo of Prof. Jacek CZAPUTOWICZ

Prof. Jacek CZAPUTOWICZ

Minister spraw zagranicznych w pierwszym i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (2018–2020). Absolwent SGPiS, doktor nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Absolwent podyplomowych studiów m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim. W MSZ od 1990 r. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Autor ponad 100 artykułów i monografii naukowych.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

zobacz inne teksty Autora

Polska wyciąga dłoń do państw Bałkanów Zachodnich (Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina), bo wie, że  ich przyjęcie do Unii Europejskiej będzie zdecydowanie korzystne dla całej Europy – pisze prof. Jacek CZAPUTOWICZ

.Polska zawsze występowała jako zdecydowany rzecznik polityki rozszerzenia UE. Deklarujemy gotowość do dzielenia się zdobytą wiedzą z krajami Bałkanów Zachodnich i dotrzymujemy naszej obietnicy. Polska oferuje Serbii niezbędną pomoc na drodze do UE, w tym poprzez takie wielostronne fora jak Grupa Wyszehradzka plus, sesje parlamentarne czy projekty partnerskie. Opierając się na własnych doświadczeniach z realizacji niezbędnych reform, skupiamy się na wymianie naszego przedakcesyjnego know-how i najlepszych praktyk.

Zwiększaniu polskiego zaangażowania we wspieranie regionu Bałkanów Zachodnich towarzyszy rozwijanie projektów wielonarodowych. Stworzyliśmy Akademię Rozszerzenia oferującą tygodniowy program interdyscyplinarny, który ma służyć jako platforma dzielenia się naszymi doświadczeniami oraz jako przestrzeń do nawiązywania kontaktów dla urzędników z wszystkich sześciu państw Bałkanów Zachodnich. 

Mimo, że głównym adresatem naszych działań pozostaje administracja publiczna, docieramy także do młodzieży. To bowiem młode pokolenie będzie zamieszkiwało i kształtowało rozszerzoną UE. Dlatego za jeden z priorytetów uznajemy rozwijanie współpracy wśród młodych ludzi. W związku z tym zainicjowaliśmy seminarium dla młodzieży z państw Bałkanów Zachodnich. 

Polskie zaangażowanie w proces rozszerzenia wynika nie tylko z przekonania, że nasze doświadczenie może ułatwić partnerom proces akcesji. Uważamy też, że przyczyni się ono do zwiększenia stabilności i dobrobytu Bałkanów Zachodnich, a tym samym całej Europy, której te państwa są częścią.

Zgadzam się w pełni ze słowami wypowiedzianymi w Sofii podczas majowego szczytu krajów Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich przez premiera Mateusza Morawieckiego. Polska wyciąga dłoń do państw Bałkanów Zachodnich (Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina), bo wie, że  ich przyjęcie do Unii Europejskiej będzie zdecydowanie korzystne dla całej Europy.

Projekt europejski zostanie domknięty tylko wówczas, gdy obejmie wszystkie kraje kontynentu wyznające wspólne wartości, zapewniając im bezpieczeństwo i stabilny rozwój.

Polska jest pełna podziwu dla wspaniałej kultury, bogatej historii i społeczeństwa Serbii. Jesteśmy szczerze przekonani, że Wasz kraj – podobnie jak inne państwa Bałkanów Zachodnich – zasługuje na szansę, by stać się częścią Unii Europejskiej, budować ten projekt i czerpać z niego korzyści.

Nasze narody mają wiele wspólnego. Pokrewieństwo naszych kultur i podobne doświadczenia historyczne Polski i Serbii są w tym kontekście szczególnie cenne. My, Polacy dobrze poznaliśmy ścieżkę integracji, a dziś jesteśmy gotowi pomóc Wam podążać nią do sukcesu.

Z zadowoleniem odnotowujemy nową dynamikę nadaną polityce rozszerzenia przez ambitną i zwróconą w przyszłość strategię dla Bałkanów Zachodnich oraz przez niedawny szczyt w Sofii. Będziemy tę dynamikę wykorzystywać. Dlatego właśnie Polska włącza się w proces berliński, którego celem jest wspieranie integracji Bałkanów Zachodnich z UE poprzez skupienie się na aspekcie gospodarczym tego procesu oraz projektach infrastrukturalnych.

Jacek Czaputowicz

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 czerwca 2018