Wojciech ROSICKI: Expo Łódź 2022. Nasze miasto wciąż wyrasta z marzeń i ciężkiej pracy

Expo Łódź 2022.
Nasze miasto wciąż wyrasta z marzeń i ciężkiej pracy

Photo of Wojciech ROSICKI

Wojciech ROSICKI

Wiceprezydent Łodzi.

zobacz inne teksty Autora

To fascynujące, że mogę opowiedzieć Państwu o moim mieście i moim wielkim marzeniu zrewitalizowania Łodzi. I marzeniu wszystkich łodzian, jakim jest zorganizowanie wystawy EXPO International

.Współczesna historia mojego miasta zaczęła się w XIX w, gdy handel z imperium rosyjskim stał się impulsem do jego dynamicznego rozwoju. To wtedy Łódź osiągnęła tempo wzrostu porównywalne tylko z Chicago, ponieważ w ciągu 100 lat liczba ludności Łodzi wzrosła z 800 osób na początku XIX wieku do 500.000 na początku XX wieku.

Łódź wyrosła z ciężkiej pracy ludzi kilku kultur i religii, z marzeń ambitnych tych, którzy niczym baron Haussmann w Paryżu postanowili przebudować i stworzyć miasto od nowa. Dzięki tym działaniom, na początku XX wieku Łódź stała się secesyjną perłą w Europie Środkowej.

Jednakże w wyniku dwóch tragicznych wojen światowych cześć naszego dziedzictwa, także tego najważniejszego przechowywanego w sercach ludzi została stracona. Okres komunizmu dla secesyjnych kamienic i pałaców oznaczał czas pogardy i zapomnienia. Upadek przestarzałego przemysłu włókienniczego na początku lat 90, gdy Polska przechodziła transformacje w kierunku gospodarki wolnorynkowej pozostawił nasze miasto z wysokim bezrobociem i olbrzymimi, niszczejącymi kompleksami pofabrycznymi.

Łódź wyrosła z ciężkiej pracy ludzi kilku kultur i religii, z marzeń ambitnych tych, którzy niczym baron Haussmann w Paryżu postanowili przebudować i stworzyć miasto od nowa.

.W XXI wiek weszliśmy z ogromną potrzebą odnalezienia dla miasta nowej drogi i nowej filozofii działania. Odpowiedzią na te wyzwania okazała się idea rewitalizacji, obejmującej zarówno aspekty budowlane i gospodarcze, ale przede wszystkim kwestie społeczne i kulturowe. Dzięki nim Łódź staje się miejscem w którym przyjemnie się mieszka, dobrze pracuje i w ciekawy sposób spędza czas wolny.

Zdecydowaliśmy się na wielką odbudowę historycznego, zabytkowego centrum i nową jakość przestrzeni publicznych. Zaprosiliśmy łodzian, aby ponownie zamieszkali w centrum, a dawnym zespołom fabrycznym nadajemy zupełnie nowe funkcje – biurowe, mieszkalne i usługowe. W jednej z gigantycznych fabryk powstało największe centrum handlowo rozrywkowe w naszym kraju, w drugiej centrum przemysłów kreatywnych i sztuki offowej, w jeszcze innej znalazła swoją siedzibę Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ściągająca do Łodzi kolejnych inwestorów. Innym przykładem jest zrewitalizowana elektrociepłownia EC-1, która przyjęła funkcję centrum nauki, kultury, techniki oraz w której stworzyliśmy unikalne przestrzenie wystawiennicze.

Dla mnie najważniejsze jest to, że łodzianie są znowu dumni ze swojego miasta, chcą w nim mieszkać, zakładać rodziny, uczyć się, studiować i pracować. Są dumni, że mieszkają w “ostatni nieodkrytym mieście “, które ma swój niepowtarzalny urok i charakter.

Odnowa miasta to jest nie tylko zmiana otaczającej nas przestrzeni, ale przede wszystkim zmiana mentalna, zmiana w nastawieniu do miasta, w jego postrzeganiu. Wtedy pojawiają się nowe idee i pomysły, rośnie kreatywność i przedsiębiorczość.

.I taką opowieść o zmieniającym się mieście chciałbym przedstawić na EXPO 2022. Chciałbym się podzielić naszymi doświadczeniami i poprosić inne państwa i miasta, aby podzieliły się swoimi problemami i rozwiązaniami. Jestem przekonany, że taka dyskusja będzie inspirująca dla wielu miejsc na świecie.

Wojciech Rosicki
Tekst wystąpienia przed Zgromadzeniem Generalnym Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu – prezentującego Polskę i Łódź do organizacji Expo 2022.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 grudnia 2016
Fot.Mariusz Cieszewski