Aleksander LASKOWSKI

Rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Sacrum and avant-garde
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Sacrum and avant-garde

By creating sacral works and presenting them in communist Poland, Krzysztof Penderecki became actively involved in the social and political movements that resulted in the overthrow of communism

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Сакральное и авангардное
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Сакральное и авангардное

Создавая сакральные произведения и презентуя их в коммунистической Польше, Кшиштоф Пендерецкий активно участвовал в общественно-политической деятельности, которая привела к свержению коммунизма

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Sacrum i awangarda
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki.
Sacrum i awangarda

Tworząc dzieła sakralne i prezentując je w komunistycznej Polsce, Krzysztof Penderecki włączał się czynnie w działalność społeczną i polityczną, która doprowadziła do obalenia komunizmu.

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Сакральное и авангардное
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Сакральное и авангардное

Создавая сакральные произведения и презентуя их в коммунистической Польше, Krzysztof Penderecki активно участвовал в общественно-политической деятельности, которая привела к свержению коммунизма

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Sacro e avanguardia
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki.
Sacro e avanguardia

Creando opere sacre e presentandole nella Polonia comunista, Krzysztof Penderecki è stato coinvolto attivamente nelle attività sociali e politiche che hanno portato al rovesciamento del comunismo

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Le sacré et l’avant-garde
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Le sacré et l’avant-garde

En créant des œuvres sacrées et en les présentant dans la Pologne communiste, Krzysztof Penderecki s’est activement impliqué dans les activités sociales et politiques qui ont conduit à la chute du communisme, écrit

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Sacro y vanguardista
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Sacro y vanguardista

Al crear obras sacras y presentarlas en la Polonia comunista, Krzysztof Penderecki se implicó activamente en las actividades sociales y políticas que condujeron al derrocamiento del comunismo

Aleksander LASKOWSKI: La musique comme mémorial à un peuple assassiné
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

La musique comme mémorial à un peuple assassiné

À l’occasion du 80e anniversaire de l’insurrection du ghetto de Varsovie, il convient de se souvenir du brillant compositeur et pianiste Mieczysław Weinberg, amoureux de l’œuvre de Chopin.

Aleksander LASKOWSKI: Музика як пам'ятник вбитій нації
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Музика як пам'ятник вбитій нації

У 80-ту річницю вибуху повстання у Варшавському гетто варто згадати постать геніального композитора і піаніста Мечислава Вайнберга, який був закоханий у творчісті Шопена.

Aleksander LASKOWSKI: Tożsamość w procesie przekładu
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Tożsamość w procesie przekładu

„Przyznaję, że jestem winny tego, iż nie kryłem się w swym otoczeniu z myślą, że muzyka hymnu proletariackiego Międzynarodówka nie podoba mi się. Teraz rozumiem, że moje wypowiedzi miały charakter działalności antyradzieckiej”.