Prof. Arkady RZEGOCKI

Szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawca i kierownik Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016–2021.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Arkady RZEGOCKI: Nieprzerwana ciągłość polskiej tradycji
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Nieprzerwana ciągłość polskiej tradycji

Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie jest ostatecznym potwierdzeniem faktu, że III RP jest kontynuatorką wielkich polskich tradycji ustrojowo-prawnych, a także doktryny legalizmu, z takim trudem przechowywanej na emigracji.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Racja stanu a dobro państwa

Za każdym razem, gdy używane jest pojęcie racji stanu – powinno być ono traktowane jako wezwanie do obywatelskiej troski o państwo, jego niepodległość oraz rozwój. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej.

Arkady RZEGOCKI: 30th anniversary of the Visegrad Group from the British perspective
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

30th anniversary of the Visegrad Group from the British perspective

Despite the pandemic and the UK leaving the European Union, the Visegrad countries strive to further tighten cooperation with their British partner even more than ever before. Thanks to many converging political, economic and security interests, as well as increasing knowledge about Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, and more broadly the whole of Central Europe, one can count on maintaining close relations also in the future and a growing mutual inspiration.

Prof. Arkady RZEGOCKI: 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej z brytyjskiej perspektywy
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

30-lecie Grupy Wyszehradzkiej z brytyjskiej perspektywy

Pomimo pandemii i opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej państwa Grupy Wyszehradzkiej dążą do dalszego zacieśniania współpracy ze swoim brytyjskim partnerem, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Papież Solidarności
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Papież Solidarności

W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II Ambasador RP w Wielkiej Brytanii podczas pandemii koronawirusa na Wyspach z radością zauważa wzrost popularności jednej z przewodnich idei papieża Polaka.

Prof. Arkady RZEGOCKI: The Pope of Solidarity 
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

The Pope of Solidarity 

This legacy of St John Paul II resonates strongly as we navigate our way through the Covid-19 crisis.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Optymizm nie zastąpi racji stanu
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Optymizm nie zastąpi racji stanu

Mimo całej epoki, jaka dzieli nas od okresu międzywojennego, sytuacja II Rzeczpospolitej i główne zadania stojące przed państwem polskim, dążenia ówczesnych elit i ówczesnego społeczeństwa jawią się wcale nie jako archaiczne, ale jako zadziwiająco aktualne.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Maturing Polish-British relations
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Maturing Polish-British relations

Political changes in Poland after 1989 gave the Polish-British relations new dynamics and enabled the return to close cooperation that united us during World War II.

Prof. Arkady RZEGOCKI: The First Democratic Constitution in Europe
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

The First Democratic Constitution in Europe

Rzeczpospolita, so pompously celebrating the centenary of its rebirth last year, has many reasons to be proud. One of them is the Constitution of 3rd May 1791, recognised worldwide as Europe’s first and world’s second democratic constitution. However, it was not a coincidence that the Constitution of 3rd May was the first such act in Europe and a phenomenon on a global scale. It resulted from the centuries-long tradition of Polish parliamentarism and constitutionalism, dating back to the 15th century.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Premier acte constitutionnel démocratique en Europe
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Premier acte constitutionnel démocratique en Europe

Impossible de comprendre l’Europe et les voies par lesquelles elle s’est construite sans souligner le rôle du parlementarisme polonais et de sa législation. La proclamation de la Constitution du 3 mai prouvait sans équivoque la renaissance tant de la nation politique dont les idées prenaient corps dans l’acte constitutif que des autres couches de la société, fières de cet exploit. Lors des célébrations du 300e anniversaire de l’union de Lublin une pierre angulaire a été placée sur un tertre commémoratif à Lviv. Son inscription Libres avec les libres, égaux avec les égaux en ces quelques mots seulement rendait la quintessence des principes inscrits dans tous les actes constitutifs de la République.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Pierwszy demokratyczny akt konstytucyjny w Europie
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Pierwszy demokratyczny akt konstytucyjny w Europie

Rzeczpospolita ma wiele powodów do dumy. Jednym z nich jest uznawana na całym świecie Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 roku jako pierwszy demokratyczny akt konstytucyjny w Europie, a drugi na świecie. Nie był to jednak przypadek, że właśnie Konstytucja 3 maja była pierwszym takim dokumentem uznanym w całej Europie i fenomenem na skalę światową.