Marcin CZEPELAK: Holocaust – zbrodnia, o której nikt nie chciał wiedzieć
Marcin CZEPELAK

Marcin CZEPELAK

Marcin CZEPELAK: Holocaust – zbrodnia, o której nikt nie chciał wiedzieć

Spisane przez Jana Karskiego relacje zostały przekazane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nigdzie nie spotkały się z większym zainteresowaniem. Tylko „New York Times” z 25 listopada 1942 roku opublikował na 10 stronie krótki tekst o niemieckim planie zamordowania 250 tysięcy polskich Żydów. Tylko tyle i aż tyle.

Stanisław ŻARYN: Zabawa faktami. Operacje wymierzone w Polskę
Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN: Zabawa faktami.
Operacje wymierzone w Polskę

Możliwe było sformułowanie bezpodstawnego oskarżenia o wymordowanie przez Polskę i Polaków 3 milionów Żydów. Dziś jeszcze takie oskarżenia spotkały się z oporem i wzbudziły powszechne oburzenie. Ale co będzie za kilka lat? – pisze Stanisław ŻARYN Polska od wielu lat jest ofiarą niesłusznych oskarżeń bazujących na historii II wojny światowej oraz niesprawiedliwych interpretacjach dotyczących stosunku Polaków do Żydów. Co roku publikowane są nieuprawnione stwierdzenia, które mają przekonać opinię publiczną, że Polacy ponoszą część winy za Holokaust. Tezy zawarte w ostatnim…

Andrzej DUDA: Dziękuję Wam, Czcigodni Ocaleni
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Andrzej DUDA: Dziękuję Wam, Czcigodni Ocaleni

Holokaust, którego Auschwitz jest głównym miejscem i symbolem, był zbrodnią wyjątkową w całych dziejach ludzkości. Nienawiść, szowinizm, nacjonalizm, rasizm, antysemityzm przybrały tu postać masowego, zorganizowanego, metodycznego mordu. Nigdy indziej ani nigdzie indziej nie przeprowadzono eksterminacji ludzi w podobny sposób.

Piotr CHMIELOWIEC: Ratował Żydów. Jak wielu Polaków. Historia powstania złej legendy
Piotr CHMIELOWIEC

Piotr CHMIELOWIEC

Piotr CHMIELOWIEC: Ratował Żydów. Jak wielu Polaków.
Historia powstania złej legendy

Głównym podejrzanym w sprawie wydania Żydów w ręce niemieckie był Józef Lasek, pełniący w czasie okupacji niemieckiej funkcję rejonowego komendanta straży pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej. Jednak historia ta rozpowszechniana przez media okazała się zafałszowana i nieprawdziwa, a rzucane oskarżenia na konkretne osoby opierały się na krążących pogłoskach i plotkach, nie znalazły żadnego potwierdzenia.

Ks. Paweł RYTEL-ANDRIANIK: "W 1050 lecie chrztu Polski. Chrzest motywem ratowania ludności żydowskiej"
Ks. Paweł RYTEL-ANDRIANIK

Ks. Paweł RYTEL-ANDRIANIK

Ks. Paweł RYTEL-ANDRIANIK: "W 1050 lecie chrztu Polski. Chrzest motywem ratowania ludności żydowskiej"

Motywacja religijna – obok więzów rodzinnych – była jedną z najsilniejszych w ratowaniu życia bezbronnej ludności żydowskiej w czasie Holokaustu. Pozostawało przeświadczenie, że wolą Bożą jest ratowanie Żydów od zagłady. Wypływało to również ze świadomości, że Bóg mówi w V przykazaniu Dekalogu: „Nie zabijaj”. Nie można więc było zgodzić się na morderstwo innych osób, tym bardziej bezbronnych.