Mateusz M. KRAWCZYK: Podcast Wspólny Świat. Życie w czasie niekończącego się konfliktu - rozmowa z Joanną Szukałą (PAH) o życiu mieszkańców wschodniej Ukrainy

Podcast Wspólny Świat. Życie w czasie niekończącego się konfliktu - rozmowa z Joanną Szukałą (PAH) o życiu mieszkańców wschodniej Ukrainy

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Photo of Joanna SZUKAŁA

Joanna SZUKAŁA

Koordynatorka Programowa Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie.

W kolejnym podcaście “Wspólny Świat” Mateusz Krawczyk rozmawia z Joanną Szukałą, koordynatorką misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie. Tematem odcinka jest sytuacja mieszkańców wschodniej Ukrainy. Od 2014 r. żyją oni w stanie zawieszenia i zagrożeniu eskalacją konfliktu.

.Konflikt we wschodniej Ukrainie nie jest sporem wyłącznie politycznym. Podczas starć zagrożeni są przede wszystkim mieszkańcy, do których stara się dotrzeć Polska Akcja Humanitarna. W rozmowie z Mateuszem KRAWCZYKIEM, Joanna SZUKAŁA mówi m.in. o pomocy udzielanej mieszkańcom wschodniej Ukrainy.

– Utrudnieniem w dotarciu z pomocą do osób zamieszkujących niekontrolowane tereny Ukrainy jest także możliwość przekroczenia linii kontaktu. Można to zrobić jedynie w oficjalnych punktach, których było niewiele jeszcze przed pandemią. Jest to kilka punktów na linii, która ciągnie się przez 420 km. W wyniku pandemii większość z tych miejsc została zamknięta […] Teraz działają dwa – wskazuje Joanną Szukała.

– Teren przyfrontowy na Ukrainie to 16 tys. km kwadratowych najbardziej zaminowanego terenu na świecie. Stanowi to duże zagrożenie dla mieszkańców, a szczególnie dla dzieci, które czasem, podczas zabawy padają ofiarą miny czy niewybuchu – dodaje Joanna Szukała.

Podcast „Wspólny Świat” jest kontynuacją newslettera „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze”. Każdego tygodnia Mateusz KRAWCZYK pochyla się nad najważniejszymi wydarzeniami związanymi z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną.

Zapisy do newslettera „Wspólny Świat” pod linkiem.

Podcastu można słuchać na www.wszystkoconajwazniejsze.pl/wspolny-swiat, a także na Spotify, Anchor, YouTube, Apple i Google Podcasts.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 lutego 2022