Mateusz M. KRAWCZYK: Podcast Wspólny Świat. Czy zmarnowaliśmy rok walki z pandemią?

Podcast Wspólny Świat. Czy zmarnowaliśmy rok walki z pandemią?

Photo of Mateusz M. KRAWCZYK

Mateusz M. KRAWCZYK

Sekretarz redakcji "Wszystko Co Najważniejsze", doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Absolwent Akademii Młodych Dyplomatów EAD. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Wolontariusz programu MSZ "Wolontariat Polska Pomoc 2019".

Ryc. Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Photo of Piotr ARAK

Piotr ARAK

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ryc.Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

W pierwszym odcinku podcastu „Wspólny Świat” Mateusz M. KRAWCZYK rozmawia z Piotrem ARAKIEM, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat globalnych nierówności w dostępie do szczepionek przeciw COVID-19.

.Nierówny dostęp do szczepionek na świecie wskazuje na egoizm państw bogatszych oraz na brak odpowiedniej koordynacji pomocy przez organizacje międzynarodowe. O tym dlaczego nie potrafimy walczyć z pandemią i jakie błędy na arenie międzynarodowej popełniliśmy mówi Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Wydaje się, że wszyscy przegraliśmy wyścig zaszczepienia państw afrykańskich. Dawki, które miały być redystrybuowane zostawały w krajach producenckich czy krajach bogatszych z prostego powodu: po pierwszej i drugiej dawce trzeba było zapewniać trzecią – podkreśla Piotr ARAK.

Prowadzi: Mateusz Krawczyk

Podcast „Wspólny Świat” jest kontynuacją newslettera „Wspólny Świat Wszystko co Najważniejsze”, w którym każdego tygodnia Mateusz KRAWCZYK pochyla się nad najważniejszymi wydarzeniami związanymi z wyzwaniami humanitarnymi i rozwojowymi, przymusową migracją, zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi, konsekwencjami konfliktów zbrojnych i edukacją globalną.

Zapisy do newslettera „Wspólny Świat” pod linkiem.

Podcastu można słuchać na www.wszystkoconajwazniejsze.pl/wspolny-swiat, a także na Spotify, Anchor, YouTube, Apple i Google Podcasts.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 stycznia 2022