Postanowienia szczytu NATO 2022 w Madrycie

Postanowienia szczytu NATO

Na szczycie NATO w Madrycie zmianie uległa nie tylko Koncepcja Strategiczna, w której uznano Rosję za zagrożenie. Postanowienia szczytu NATO to także konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez siły zbrojne czy przeznaczenie miliarda euro na innowacje.

.Jens Stoltenberg, zaprezentował postanowienia szczytu NATO w Madrycie. Zmieniono m.in. treść kluczowego dokumentu Paktu Północnoatlantyckiego, jakim jest koncepcja strategiczna oraz zwiększono rolę innowacji.

Rosja jako zagrożenie

.Nowo zatwierdzona Koncepcja Strategiczna NATO zakłada, że Rosja stanowi „najbardziej znaczące i bezpośrednie zagrożenie” dla naszego bezpieczeństwa. Państwa sojusznicze uznały także za stosowne wpisanie do koncepcji Chin, „których agresywna polityka stanowi wyzwanie dla interesów, bezpieczeństwa i wartości wspólnoty krajów NATO”. Koncepcja określa również wspólne stanowisko w sprawie przeciwdziałania terroryzmowi, a także zagrożeniom cybernetycznym i hybrydowym.

Postanowienia szczytu NATO w kontekście Ukrainy

.Postanowienia szczytu dotyczą również kontynuacji i zwiększenia wsparcia Ukrainy. Dotyczy to środków bezpośredniej łączności, paliwa, środków medycznych, kamizelek kuloodpornych, sprzętu do zwalczania min oraz zagrożeń chemicznych i biologicznych, a także przenośnych systemów antydronowych. Sekretarz generalny NATO dodał, że sojusz będzie wspierał Ukrainę w modernizacji jej uzbrojenia

W dłuższej perspektywie pomożemy Ukrainie przejść ze sprzętu z czasów sowieckich na nowoczesny sprzęt NATO. Zwiększymy interoperacyjność. I dalej wzmacniać jej instytucje obronne i bezpieczeństwa. Wszystko to świadczy o naszym zaangażowaniu w przyszłość Ukrainy i o tym, że nasze zaangażowanie jest niezachwiane. Silna, niepodległa Ukraina jest niezbędna dla stabilności obszaru euroatlantyckiego.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

.Podjęto także decyzję o fundamentalnej zmianie obrony i odstraszania, w ramach której wzmocnione zostaną grupy bojowe NATO we wschodniej części Sojuszu, aż do poziomu brygady. Siły wysokiej gotowości zostano zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zwiększone do 300 tysięcy żołnierzy.

Zwiększymy liczbę rozmieszczonego sprzętu i zapasów zaopatrzenia wojskowego, zdolności do działania w terenie, jak obrona powietrzna. Wzmocnimy dowodzenie i kontrolę oraz ulepszymy plany obrony, z siłami wstępnie przydzielonymi do obrony konkretnych sojuszników. Po raz pierwszy od czasów zimnej wojny mamy tego rodzaju plany (…) (Przydzielone siły – przyp. red.) będą współpracować z rodzimymi siłami obronnymi i zapoznają się z miejscowym terenem, obiektami i wstępnie rozmieszczonymi zapasami .

Finlandia i Szwecja w NATO

.Jens Stoltenberg zwrócił uwagę na historyczny wymiar decyzji o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Sekretarz generalny dodał, że do ostatniej chwili nie było pewne, czy uda się osiągnąć porozumienie z Turcją. Jest to o tyle istotne, że rozszerzenie wspólnoty państw Paktu Północnoatlantyckiego o nowego członka odbywa się przy jednomyślności państw sojuszu.

Wczoraj wieczorem spotkaliśmy się z prezydentem Erdoğanem, prezydentem Niinistö oraz premierem Anderssonem i udało nam się osiągnąć ostateczne porozumienie (które – przyp. red.) utorowało drogę do podjęcia tej decyzji. Pragnę podziękować Turkom, Finlandii i Szwecji za przyjęcie mojego zaproszenia do podjęcia negocjacji w celu znalezienia wspólnej drogi naprzód. Była to ciężka praca trwająca wiele tygodni, w trakcie której nawiązano wiele kontaktów na różnych szczeblach. Urzędnicy wysokiego szczebla odbyli dwie rundy rozmów w Brukseli pod moim patronatem.

2 proc. PKB na obronność, jako dolna granica

.Sekretarz generalny NATO podsumował zaangażowanie członków sojuszu w zwiększanie wydatków na obronność. Zwrócił uwagę, że od 2014 r. europejscy sojusznicy i Kanada wydali dodatkowe 350 mld dolarów amerykańskich na inwestycje w sektorze obronnym. Dziewięciu członków sojuszu osiągnęło lub przekroczyło cel 2 proc. PKB przeznaczanych na armię. Dziewiętnastu sojuszników ma jasne plany osiągnięcia go do 2024 roku. Kolejnych pięć państw ma konkretne zobowiązania do osiągnięcia tego celu w późniejszym okresie.

Cel 2% jest coraz częściej postrzegany jako dolna, a nie górna granica. Sojusznicy inwestują także więcej w nowoczesne zdolności. Wnoszą większy wkład w misje i ćwiczenia NATO. Uzgodniliśmy też, że zwiększymy wspólne fundusze NATO.
Aby sfinansować obiekty, których potrzebujemy do wzmocnienia. A także więcej szkoleń i ćwiczeń, dowodzenia i kontroli oraz zaangażowania we współpracę z partnerami.

Sztuczna Inteligencja na usługach armii

.Zasadnicza różnica w podejściu do budowania obronności, którą uwidacznia nowa koncepcja strategiczna, to zwiększenie znaczenia innowacji i wpływu na zmiany klimatu.

Stoimy w obliczu radykalnych zmian w naszym środowisku bezpieczeństwa. Na całym świecie rośnie strategiczna konkurencja. Uruchamiamy Fundusz Innowacji NATO. Fundusz ten, wspierany przez sojuszników, zainwestuje 1 mld euro w start-upy i fundusze rozwijające nowe technologie podwójnego zastosowania, takie jak sztuczna inteligencja.
Wraz z natowskim Akceleratorem Innowacji Obronnych dla Północnego Atlantyku (DIANA) nowy fundusz będzie wykorzystywał najlepsze nowe technologie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego.

Siły zbrojne muszą być ekologiczne

.Zmiany klimatyczne to kluczowe wyzwanie naszych czasów, dlatego NATO zobowiązało się do złagodzenia wpływu sił zbrojnych na bezpieczeństwo klimatyczne.

Dziś uzgodniliśmy nową metodologię mapowania wojskowych emisji gazów cieplarnianych. Uzgodniliśmy też konkretne cele, które pozwolą ograniczyć emisje NATO. Naszym celem jest ograniczenie emisji przez organy i dowództwa NATO o co najmniej 45% do 2030 roku, a do 2050 r. dążenie do zerowej emisji netto. Nie możemy wybierać między posiadaniem zielonych lub silnych sił zbrojnych. Muszą one być jednym i drugim. Dlatego też musimy utrzymać naszą skuteczność operacyjną i gotowość w miarę postępu adaptacji.

Koncepcja Strategiczna NATO 2022 została szerzej opisana na stronie: nato.int/strategic-concept.

Oprac. Mikołaj Czyż

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 czerwca 2022