Nr 42 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 42 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

.”Jeśli Europa przegra pod naporem rosyjskiego nacjonalizmu, imperializmu i kolonializmu, już nigdy nie będzie tym kontynentem, który znaliśmy” – pisze Mateusz MORAWIECKI w artykule otwierającym nr 42 miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”. Jego tytuł to „Europa nie może się lękać”. Premier Rzeczypospolitej podkreśla, że elity zamieszkujące tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów straciły historyczną szansę, nie wykorzystując potencjały płynącego z pokojowego współistnienia z Ukrainą. Niezrozumienie natury Rzeczypospolitej Obojga Narodów było błędem – pisze Mateusz MORAWIECKI.

Zagadnienie dotyczące konsekwencji brutalnej agresji Rosji na Ukrainę kontynuuje Eryk MISTEWICZ, prezes Instytutu Nowych Mediów w felietonie „Tam nie ma miejsca”. Autor opisuje percepcję zachodnich elit intelektualnych i politycznych, które przez długi czas nie wyobrażały sobie istnienie suwerennych państw w geograficznym obszarze między Rosją a Niemcami. „Obym już nigdy nie usłyszał: „Ale tam nie ma miejsca” – kończy swój artykuł Eryk MISTEWICZ.

Wątek zachodniej percepcji na Rosję i Ukrainę przedstawia Laure MANDEVILLE, pisarka i szefowa działu opinii „Le Figaro”. – Niezrozumienie natury Rosji może doprowadzić do tragedii – to tytuł jej tekstu.

Autorka tłumaczy historyczne związki Francji i Rosji, podkreślając, że to właśnie „fascynacja Rosją we Francji wynika m.in. z siły oddziaływania i znaczenia kultury rosyjskiej, która jest postrzegana jako integralna część kultury zachodniej”.

Jedność, którą staraliśmy się zademonstrować na początku tej wojny, rozbija się o coraz więcej podziałów frakcyjnych, gier interesy i sporów między sojusznikami – pisze Laure MANDEVILLE.

O niezwykłej pomocy, która została udzielona Ukrainie pisze Mark BRZEZIŃSKI, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, w artykule „Pomoc, którą wspólnie ofiarujemy, nadaje znaczenie słowom „Sława Ukrajini”. O odbudowie Ukrainy pisze również prof. Aleksander SURDEJ. Ambasador Polski przy OECD zwraca uwagę, że kosztów przyszłej odbudowy Ukraina sama nie udźwignie. „Powinna zapłacić Rosja” – zaznacza prof. Surdej.

W tym wydaniu publikujemy także artykuł „A co, jeśli Ukraina wygra” autorstwa Eryka MISTEWICZA, który został również opublikowany we francuskim dzienniku „L’Opinion”. Autor podkreśla, że Francja, źle obstawiając wygranych, może stracić wielki rynek odbudowy Ukrainy po wojnie.

W nr 42 miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy głośny esej „Zmierzamy ku wojnie niczym lunatycy”. Autor to Henri GUAINO, francuski polityk, doradca specjalny Nicolasa Sarkozy’ego, autor jego najważniejszych wystąpień. W tekście Henri GUAINO zwraca uwagę na rosnące ryzyko eskalacji związane m.in. z niejednokrotnie prowokacyjną postawą Sojuszu Północnoatlantyckiego i samej Ukrainy. Kontrowersyjne tezy zawarte w tym tekście wywołały szereg głosów polemicznych. GUAINO odpowiedzieli prof. Ewa THOMPSON („Słabsi muszą przegrać”) i prof. Wojciech ROSZKOWSKI („Wystarczy przestać dokarmiać smoka”).

Niepokój Henri Guaino budzi los świata, w którym Rosja zostanie wykluczona z wszelkich organizacji międzynarodowych. Czy przypadkiem większego niepokoju nie budzi sytuacja, w której stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ dopuszcza się na oczach świata zbrodni ludobójstwa? – pyta prof. Wojciech Roszkowski.

Wątek ten kończą artykuły prof. Andrzeja CHWALBY, pt. „Rosję może powstrzymać tylko zdecydowana siła”, prof. Bogdana SZLACHTY („Nowa Europa to także nowa gra o wpływy”) i prof. Adama D. ROTFELDA, ministra spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki, który już w tytule stawia tezę: „Wojna na Ukrainie się nie skończy”.

Utrzymanie permanentnej wojny jest dla Władimira Putina jedyną szansą na konsolidację społeczeństwa wokół przywódcy i utrzymanie poparcia Rosjan – pisze Adam D. ROTFELD.

W tym wydaniu przygotowaliśmy także dla Państwa dodatek specjalny. 200 lat temu Jean-François Champollion, francuski językoznawca, egiptolog i poliglota, odczytał hieroglify z kamienia z Rosetty. Dzięki jego pracy uzyskaliśmy zdolność zgłębiania zapisów starożytnego Egiptu. Warto dziś wspomnieć Champolliona, ale także przypomnieć polskie dokonania archeologiczne. Stąd w tym numerze o archeologii piszą: Michał KŁOSOWSKI (:Sens zapomnianych światów:), prof. Carles LALUEZ FOX („Archeologia nierówności”), prof. Antoine BELZEAU („Archeologia ludzkiego mózgu”) i prof. Jean WINAND („Egipt Champolliona”).

W tym numerze ponownie spoglądamy w kierunku dziennikarstwa i wyzwań epoki nowych mediów. W wywiadzie z Mateuszem M. KRAWCZYKIEM Jason BURKE, dziennikarz „The Guardian”. Autor książek, m.in. „Al- Qaeda: Casting a Shadow of Terror” oraz „On the Road to Kandahar: Travels through Conflict in the Islamic World” zwraca uwagę na ciągłe znaczenie profesji dziennikarstwa i wartości prawdy, do której każdy dziennikarz powinien dążyć. Jason BURKE podkreśla także rosnące zagrożenia, które czekają na dziennikarzy na całym świecie.

Gdyby dziennikarze byli lekceważeni, postrzegani przez wszystkich jako obłudni, głoszący nieprawdę, nikt by ich nie atakował, bo nie byliby warci ataków. Ale fakt, że te ataki się zdarzają oraz że istnieją prawa mające na celu uciszenie dziennikarzy, w tym ograniczenie ich działalności czy stosowanie otwartej cenzury, na przykład w Rosji i w innych miejscach na świecie, wskazuje na to, że jest tam wielu dziennikarzy, którzy dobrze wykonują swoją pracę – twierdzi Jason BURKE.

Jonathan HAIDT i prof. Jeff JARVIS w poprzednim numerze „Wszystko co Najważniejsze”, a Barack OBAMA, prof. Steven PINKER i Julian CRIBB w tym wydaniu piszą o poważnym zaburzeniu demokracji, a szerzej: naszego świata.

Być może najgroźniejszą pandemią, która kiedykolwiek dotknęła ludzkość, jest plaga celowej dezinformacji, masowych złudzeń i bezpodstawnych przekonań, która nęka społeczeństwo XXI wieku – pisze Julian CRIBB.

„Wystarczy zalać publiczny plac narodowy wystarczającą ilością ścieków. Wystarczy zasiać wystarczająco dużo wątpliwości, rozprzestrzenić wystarczająco dużo śmieci i puścić w obieg wystarczająco dużo teorii spiskowych, aby ludzie nie wiedzieli, w co wierzyć. Gdy społeczność traci zaufanie do swoich przywódców, mediów głównego nurtu, instytucji politycznych, do siebie nawzajem, do istnienia prawdy – gra jest skończona” – twierdzi z kolei Barack OBAMA.

W nr 42 „Wszystko co Najważniejsze” pochylamy się także nad zagadnieniami kultury i państwa. Prof. John KLEING odpowiada na pytanie, po co nam państwo, zwracając uwagę, że w dobie postępującej globalizacji ważne jest, aby miała miejsce wzajemność w uznawaniu patriotyzmu. Natomiast Dita HRADECKÁ, czeska artystka i dziennikarka muzyczna, w artykule „Chopin jest tak trochę również nasz” zauważa, że to właśnie wyjątkowy sposób stylizacji polskiej muzyki ludowej i salonowej muzyki tanecznej przez Chopina zyskał szczególne uznanie i zainspirował podobne podejście do czeskiej spuścizny ludowej.

Nr 42 miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” zamykamy artykułem prof. Ryszarda LEGUTKI pt. Sowa Minerwy wyleciała o świcie.

Dzisiejsze czasy mają nikłą samoświadomość. Nasza epoka nie rozpoznaje dobrze samej siebie, a nawet nie jest takim samopoznaniem szczególnie zainteresowana. Żyje we własnych iluzjach i dzięki nim, na przykład karmiąc się złudzeniem, że jest otwarta, podczas gdy cechuje ją zamknięcie i dogmatyzm – pisze prof. Ryszard LEGUTKO.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 czerwca 2022