Stanisław ŻARYN: Putin fałszuje historię

Putin fałszuje historię

Photo of Stanisław ŻARYN

Stanisław ŻARYN

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej.

zobacz inne teksty Autora

Artykuł Władimira Putina opublikowany w niemieckiej prasie to kolejna próba wplątania przez Rosję wątków historycznych w jej bieżącą politykę imperialną – pisze Stanisław ŻARYN.

.Artykuł Władimira Putina, przygotowany w związku z rocznicą ataku nazistowskich Niemiec na sowiecką Rosję, wpisuje się w prowadzoną przez Kreml operację manipulowania historią II wojny światowej. Zawiera również propozycję mającą na celu budowę nowej struktury bezpieczeństwa, która stanowi jedną z prób rozbijania NATO i UE, a także jest de facto próbą zawarcia porozumienia z Zachodem kosztem państw Europy Środkowej.

Władimir Putin w swoim tekście promuje stałe linie narracyjne rosyjskiej propagandy – próbuje wymazać współpracę Hitlera ze Stalinem oraz manipuluje obrazem II wojny światowej, twierdząc, że zaczęła się ona w 1941 roku, a nie od wspólnego ataku Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 r.

Jednocześnie Putin wyciąga rękę do Niemiec, sugerując, że to Niemcy byli pierwszymi ofiarami wojny – „pierwszymi ofiarami nazistów” – oraz że to Niemcy byli pierwszymi, którzy stawili nazistom opór. Ta manipulacja faktami jest uzupełniona tezami o pozytywnych aspektach pojednania niemiecko-rosyjskiego po wojnie. Tymi stwierdzeniami Putin chce pokazać Niemcom, że współpraca Berlina i Moskwy przynosi korzyści nie tylko obu państwom, ale i całej Europie. Skalę manipulacji uzmysławia fakt, iż tezy dotyczące pojednania i współpracy są wykorzystywane do uzasadniania potrzeby budowy gazociągu Nord Stream, który został wpisany w kontekst historycznego pojednania Niemców i Rosjan.

W tle pojednania niemiecko-rosyjskiego jest obecność NATO w Europie Środkowej, którą prezydent Rosji wskazuje jako przyczynę nowej zimnej wojny oraz napięć na świecie. Po raz kolejny Kreml próbuje ukazywać Sojusz Północnoatlantycki jako źródło niepokojów, ale i przeszkodę w „normalizacji” stosunków Rosja-Zachód.

Prezydent Rosji sugeruje, że to NATO ponosi odpowiedzialność za kryzys systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. I wychodzi z propozycją budowy nowej struktury – opartej na współdziałaniu z Rosją.

.Wspomniany artykuł to kolejna próba wplątania przez Rosję wątków historycznych w jej bieżącą politykę imperialną. Tekst Putina, opublikowany w niemieckiej prasie, to powtórzenie oferty budowy nowej struktury bezpieczeństwa w Europie w oparciu o porozumienie Zachód-Rosja. W tym celu jednak Zachód musiałby uznać, że Rosja ma prawo do działań agresywnych wobec innych państw, i zaakceptować wojnę przeciwko Ukrainie, okupację Krymu i inne agresywne zachowania wobec Zachodu. Zachód musiałby również porzucić współpracę z tymi, którzy są ofiarami ekspansywnej polityki Rosji, i uznać, że ich interesy nie są ważne w kontekście współpracy z Rosją. Wskazana oferta to de facto nic innego jak propozycja porozumienia Zachód-Rosja ponad państwami Europy Środkowej, ponad państwami wschodniej flanki NATO. Kreml po raz kolejny chce rozbijać wspólnotę północnoatlantycką za pomocą propagandy, tym razem bazującej na historii II wojny światowej.

Stanisław Żaryn

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 czerwca 2021
Fot. Alexander Demianchuk / Reuters / Forum